Transities

De industrie staat voor grote veranderingen. Milieu- en klimaatproblematiek en bijbehorende wetgeving dwingen organisaties anders te kijken naar de inrichting van industrieterreinen. Zo staat de chemische sector voor een transitie naar de inzet van waterstof en het gebruik van nieuwe koolstofbronnen, worden processen vergaand geëlektrificeerd en bepalen klimaatadaptieve maatregelen als water- en hittebeheersing de toekomstbestendigheid van een locatie. Tegelijkertijd liggen er enorme kansen om de industrie te digitaliseren en met slim hergebruik van (afval)stoffen bedrijfsprocessen circulair en efficiënter te maken. Om dit proces duurzaam, kostenefficiënt en strategisch uit te voeren is veel inhoudelijke kennis en brede ervaring noodzakelijk.

Goede keuzes 

Een kansrijke locatieontwikkeling benut de beschikbare ruimte veilig en efficiënt. Of het nu gaat om onbebouwde grond, of delen van een bestaand industrieterrein. Dat vraagt om goed onderzoek en weloverwogen keuzes in het vroegste stadium. Bijvoorbeeld voor het onderzoeken en saneren van eventuele bodemverontreiniging, of het creëren van inzicht in de ruimte voor kabels en leidingen in de ondergrond of effecten van de omgeving.

Door potentiële kansen en risico’s in een vroeg stadium inzichtelijk te maken en op te lossen, wordt de kans op een vergunbaar ontwerp groter, risico’s kleiner en de uiteindelijke ontwikkeling kostenefficiënter.

Vergunningen zijn van groot belang in projecten op het gebied van industriële locatieontwikkeling. Wilt u weten welke vergunningsaanvragen wij begeleiden voor de industrie? U leest het in ons capability statement.

Bekijk capability statement

Toekomstbestendige continuïteit 

Bij de (her)ontwikkeling en het sluiten van een fabrieks- of bedrijfslocatie komen veel verschillende uitdagingen kijken. Door kennis uit verschillende disciplines samen te brengen in één integrale aanpak werkt u aan een industriële locatie die klaar is voor de toekomst. Een locatie met een duurzame inrichting, die voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Door vervolgens blijvend aandacht te houden voor compliance borgt u de continuïteit van uw organisatie. Wij ondersteunen u graag met onze diepgaande expertise.

 

Wat TAUW kan betekenen?  

TAUW is een betrokken partner voor organisaties die werken aan industriële locaties. Van het starten en optimaliseren tot aan het sluiten van een bedrijfslocatie.

We beschikken over diepgaande kennis van alle relevante disciplines en combineren deze om opdrachtgevers in de volle breedte te ondersteunen. Van planvorming, tot uitvoering en procesbegeleiding. Altijd vanuit de ambitie om bij te dragen aan toekomstbestendige industrie, met innovatieve denkkracht en oplossingen op maat. In elke fase van uw locatieontwikkeling.

 

Lees meer over de verschillende fases van industriële locatieontwikkeling

Starten van een bedrijfslocatie

Het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstbestendige industriële locatie is een complexe opgave. Het vraagt optimale balans tussen ambities, mogelijkheden en kosten, binnen ingewikkelde wet- en regelgeving. TAUW is een ervaren partner die u helpt de juiste keuzes te maken op het juiste moment en u ondersteunt vanaf het eerste idee, tot ontwerp en realisatie.  

Lees meer

Optimaliseren van een bedrijfslocatie

Toekomstbestendig ondernemen vraagt continue optimalisatie van uw industriële locatie en/of uw processen. Door tijdig te investeren in vernieuwende technologie, verduurzaming van processen en waardevolle samenwerkingen voorkomt u risico’s en behoudt u uw bestaansrecht. Ook als de markt snel verandertTAUW ondersteunt u daarbij. Wij begeleiden organisaties in het gehele optimalisatieproces. Van het signaleren van kansen, tot het ontwerpen en realiseren van uw projecten.          

Lees meer

Sluiten van een bedrijfslocatie

Het beëindigen van industriële activiteiten of het slopen van een industriële locatie vergt een vakkundige aanpakEen aanpak die zorgt voor een (milieu)verantwoorde en duurzame afrondingop kostenefficiënte wijze en binnen passende wet- en regelgeving. Met minimale resterende verplichtingen en maximale waarde van de locatie als gevolg. TAUW helpt u deze aanpak vorm te geven, door u inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen en te ontzorgen tijdens het gehele proces.

Lees meer

Projectreferenties industriële locatieontwikkeling

Interessante artikelen over industriële locatieontwikkeling

3 redenen waarom de industrie nú moet vergroenen

De wereld moet vergroenen. De industrie dus ook. Dat is een grote uitdaging voor een sector die decennialang gewend is fossiele bronnen te gebruiken en verantwoordelijk is voor bijna een derde van de CO2-uitstoot in de wereld. Achteroverleunen is er daarom niet meer bij. Al was het alleen al omdat de maatschappij om actie vraagt. Als TAUW zitten we daar bovenop en zijn we van mening dat je als industrie hier meer dan ooit op moet anticiperen. Waarom? De 3 belangrijkste redenen lichten we hieronder toe.

Bekijk dit artikel

5 succesfactoren richting een circulaire industrie

Maar liefst dertig procent van onze CO2-uitstoot is gekoppeld aan het maken en gebruiken van spullen. In onze spullen zit dus met recht veel energie. Als we naar een klimaatneutrale samenleving willen, zullen we daarom ook anders om moeten gaan met materialen. De circulaire agenda van de Green Deal is niet voor niets een belangrijk onderdeel van de internationale klimaatagenda.

Bekijk dit artikel

De 4 grootste uitdagingen in de chemietransitie

Een tijd geleden vertelde Harm Hubbeling in zijn blogartikel al over de naderende chemietransitie, ofwel de vergroening en/of het circulair maken van de chemie waarbij we op zoek gaan naar andere koolwaterstofbronnen (de C en H atomen) dan die uit olie en gas. Hoe staat het nu met chemietransitie? Is de chemische industrie er klaar voor, zijn de bronnen gevonden of moeten wij blijven zoeken?

Bekijk dit artikel

4 grootste uitdagingen voor een klimaatbestendige industrie

De industriële sector kan voor een belangrijk deel bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen. Hiervoor moeten klimaatmitigerende maatregelen worden genomen om de CO2-uitstoot te reduceren. Helaas is een deel van de klimaatverandering niet meer te stoppen. De gevolgen hiervan worden steeds tastbaarder en hebben impact op onze directe omgeving. Daarom zijn er ook klimaatadaptieve maatregelen noodzakelijk.  

Bekijk dit artikel

Top 4 van uitdagingen en kansen bij herontwikkeling van brownfields

In Nederland is de ruimtedruk groot. De veranderingen in de samenleving op het gebied van klimaat en milieu, de aanhoudende economische groei en de noodzaak tot uitbreiding van woningbouw en bedrijventerreinen biedt kansen voor het hergebruiken van brownfields. Wat zijn brownfields eigenlijk, en wat maakt de herontwikkeling ervan zo uitdagend? In deze blog geeft Annette Haselhoff, consultant herontwikkeling van industriële locaties, haar visie op dit vraagstuk.

Bekijk dit artikel

Kunnen wij u helpen op het gebied van industriële locatieontwikkeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.