Transities

De industrie staat voor grote veranderingen. Milieu- en klimaatproblematiek en bijbehorende wetgeving dwingen organisaties anders te kijken naar de inrichting van industrieterreinen. Zo staat de chemische sector voor een transitie naar de inzet van waterstof en het gebruik van nieuwe koolstofbronnen, worden processen vergaand geëlektrificeerd en bepalen klimaatadaptieve maatregelen als water- en hittebeheersing de toekomstbestendigheid van een locatie. Tegelijkertijd liggen er enorme kansen om de industrie te digitaliseren en met slim hergebruik van (afval)stoffen bedrijfsprocessen circulair en efficiënter te maken. Om dit proces duurzaam, kostenefficiënt en strategisch uit te voeren is veel inhoudelijke kennis en brede ervaring noodzakelijk.

Goede keuzes 

Een kansrijke locatieontwikkeling benut de beschikbare ruimte veilig en efficiënt. Of het nu gaat om onbebouwde grond, of delen van een bestaand industrieterrein. Dat vraagt om goed onderzoek en weloverwogen keuzes in het vroegste stadium. Bijvoorbeeld voor het onderzoeken en saneren van eventuele bodemverontreiniging, of het creëren van inzicht in de ruimte voor kabels en leidingen in de ondergrond of effecten van de omgeving.

Door goed risicomanagement ben je in control over wat je kunt voorzien en dat schept ruimte om, om te kunnen gaan met onverwachtse maatschappelijke ontwikkelingen. Door potentiële kansen en risico’s in een vroeg stadium inzichtelijk te maken en te beheersen, wordt de kans op een vergunbaar ontwerp groter, impact van risico’s kleiner en de uiteindelijke ontwikkeling kostenefficiënter. 

Vergunningen voor de industrie

Vergunningen zijn van groot belang in projecten op het gebied van industriële locatieontwikkeling.
Wilt u weten welke vergunningsaanvragen wij begeleiden voor de industrie? U leest het in ons capability statement.

Bekijk capability statement

Toekomstbestendige continuïteit 

Bij de (her)ontwikkeling en het sluiten van een fabrieks- of bedrijfslocatie komen veel verschillende uitdagingen kijken. Door kennis uit verschillende disciplines samen te brengen in één integrale aanpak werkt u aan een industriële locatie die klaar is voor de toekomst. Een locatie met een duurzame inrichting, die voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving. Door vervolgens blijvend aandacht te houden voor compliance borgt u de continuïteit van uw organisatie. Wij ondersteunen u graag met onze diepgaande expertise.

 

Wat TAUW kan betekenen?  

TAUW is een betrokken partner voor organisaties die werken aan industriële locaties. Van het starten en optimaliseren tot aan het sluiten van een bedrijfslocatie.

We beschikken over diepgaande kennis van alle relevante disciplines en combineren deze om opdrachtgevers in de volle breedte te ondersteunen. Van planvorming, tot uitvoering en procesbegeleiding. Altijd vanuit de ambitie om bij te dragen aan toekomstbestendige industrie, met innovatieve denkkracht en oplossingen op maat. In elke fase van uw locatieontwikkeling.

 

Lees meer over de verschillende fases van industriële locatieontwikkeling

Starten van een bedrijfslocatie

Het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstbestendige industriële locatie is een complexe opgave. Het vraagt optimale balans tussen ambities, mogelijkheden en kosten, binnen ingewikkelde wet- en regelgeving. TAUW is een ervaren partner die u helpt de juiste keuzes te maken op het juiste moment en u ondersteunt vanaf het eerste idee, tot ontwerp en realisatie.  

Lees meer

Optimaliseren van een bedrijfslocatie

Toekomstbestendig ondernemen vraagt continue optimalisatie van uw industriële locatie en/of uw processen. Door tijdig te investeren in vernieuwende technologie, verduurzaming van processen en waardevolle samenwerkingen voorkomt u risico’s en behoudt u uw bestaansrecht. Ook als de markt snel verandertTAUW ondersteunt u daarbij. Wij begeleiden organisaties in het gehele optimalisatieproces. Van het signaleren van kansen, tot het ontwerpen en realiseren van uw projecten.          

Lees meer

Sluiten van een bedrijfslocatie

Het beëindigen van industriële activiteiten of het slopen van een industriële locatie vergt een vakkundige aanpakEen aanpak die zorgt voor een (milieu)verantwoorde en duurzame afrondingop kostenefficiënte wijze en binnen passende wet- en regelgeving. Met minimale resterende verplichtingen en maximale waarde van de locatie als gevolg. TAUW helpt u deze aanpak vorm te geven, door u inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen en te ontzorgen tijdens het gehele proces.

Lees meer 

 

Projectreferenties industriële locatieontwikkeling

Sleutelrol voor TAUW bij transformatie Aluchemie-terrein naar Greenfield

TAUW heeft in samenwerking met Aluchemie een grootschalig Greenfield-project uitgevoerd: de ontmanteling van een 26 hectare groot terrein in de Botlek. Het project was uniek vanwege de omvang van het terrein en de diverse expertises die nodig waren om het tot een succesvol einde te brengen.

 Lees meer 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van industriële locatieontwikkeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.