Op welk gebied

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst.

Asbest

Tauw spant zich in voor een asbestveilige samenleving. Daarom bieden we oplossingen op maat in alle fasen van het proces. Van asbestonderzoek, asbestinventarisatie…

Asset management

Gedegen asset management is veilig, risicogestuurd en kosteneffectief. Maar assetmanagers zoeken steeds vaker meer dan instandhoudingsadvies. Ze willen…

Bodemverontreiniging

Jaarlijks voeren we bij Tauw meer dan 3.000 (water)bodemprojecten uit. En dat al zo’n 40 jaar. Deze ruime ervaring passen we toe in allerlei bodemvraagstukken:…

Compliance HSEQ

Voldoen aan wet- en regelgeving geeft license to operate. In compliance zijn is essentieel, maar de experts van Tauw kijken dankzij jarenlange ervaring…

Duurzaamheid

Duurzame oplossingen, het is onze pay-off en we willen het graag waar maken. In alle lagen van onze bedrijfsvoering. Of u nu bezig bent met thema’s als…

Ecologie

Bij Tauw staat Ecologie voor zorg voor onze leefomgeving, zodat deze ook in de toekomst van waarde blijft voor mens én dier. De ecologen van Tauw kijken…

Energietransitie

De transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt steeds concreter en zichtbaarder in onze leefomgeving. Of het nu om een nieuwbouwlocatie…

Klimaatadaptatie

Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee: natter, droger en heter. Het resultaat: wateroverlast,…

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Tauw kent de opgaven in duurzame stedelijke ontwikkeling als geen ander en komt met slimme én praktisch uitvoerbare oplossingen. Voor vraagstukken rondom…

Locatieontwikkeling

De (her-)ontwikkeling van een fabrieks- en bedrijfslocatie is een complex proces. Tauw helpt u bij de ontwikkeling van uw bedrijfslocatie binnen de totale…

Luchtkwaliteit

Bedrijven in de (chemische) industrie stoten gassen uit. Deze uitstoot moet gemeten worden voor onder meer vergunningen, kwaliteitsborging of garantie…

Infrastructuur

Voor infrastructurele ingrepen is draagvlak nodig. Maar hoe creëert u dat? Die vraag leeft onder veel publieke en private partijen die werken aan het realiseren…

Transacties

Aan een fusie of overname van een bedrijf zitten risico’s verbonden. Voldoet alles aan de wettelijke voorschriften en de vereisten in de vergunningen?…

Risico's & contracten

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied van openbare inrichting, weg- en waterbouw is een goede samenwerking essentieel en zijn goede…

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die ingaat vanaf 2021. Het is een bundeling van 26 ‘oude’ wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke…

Waterbeheer

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en zoet water wordt schaarser. De experts van Tauw geven gemeenten, waterschappen en zakelijke…

Landschap en stedenbouw

Ons team van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen geeft invulling aan allerlei ruimtelijke opgaven op zowel stedelijk als landelijk gebied. Dit…