Op welk gebied

We initiëren, denken mee, ondersteunen, stimuleren en werken mee aan een duurzame toekomst.

Stikstof

Het verbieden van het PAS heeft directe gevolgen voor lopende vergunningaanvragen en toekomstige initiatieven voor projecten

PFAS

Het betreft een grote groep stoffen waarvan een aantal stoffen op de lijst met (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) staat.

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet die ingaat vanaf 2021. Het is een bundeling van 26 ‘oude’ wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke…

Asbest

In vrijwel alle gebouwen die tussen 1930 en 1994 zijn gebouwd en/of verbouwd, is de kans op asbest aanwezig. Dit heeft consequenties voor gebouwen en/of…

Asset management

Gedegen asset management is veilig, risicogestuurd en kosteneffectief. Maar assetmanagers zoeken steeds vaker meer dan instandhoudingsadvies. Ze willen…

Bodem

Jaarlijks voeren we bij Tauw meer dan 3.000 (water)bodemprojecten uit. En dat al zo’n 40 jaar. Deze ruime ervaring passen we toe in allerlei bodemvraagstukken:…

Circulaire Economie

Nederland werken we toe naar een Circulaire Economie in 2050. Hierin staat het hergebruik van materialen, herbestemmen van producten en besparen van grondstoffen…

Compliance HSE

Compliance houdt in dat uw bedrijf voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij is een integrale aanpak genoodzaakt. Dankzij jarenlange ervaring…

Duurzaamheid

Duurzame oplossingen, het is onze pay-off en we willen het graag waar maken. In alle lagen van onze bedrijfsvoering. Of u nu bezig bent met thema’s als…

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Tauw kent de opgaven in duurzame stedelijke ontwikkeling als geen ander en komt met slimme én praktisch uitvoerbare oplossingen. Voor vraagstukken rondom…

Ecologie

Bij Tauw staat Ecologie voor zorg voor onze leefomgeving, zodat deze ook in de toekomst van waarde blijft voor mens én dier. De ecologen van Tauw kijken…

Energietransitie

De energietransitie wordt steeds concreter en zichtbaarder in onze leefomgeving. Het bepalen van alternatieven voor aardgas is maatwerk. De oplossing voor…

Infrastructuur

Voor infrastructurele ingrepen is draagvlak nodig. Maar hoe creëert u dat? Die vraag leeft onder veel publieke en private partijen die werken aan het realiseren…

Klimaatadaptatie

De Nederlandse overheid heeft ambities geformuleerd om de gevolgen van klimaatverandering zo veel mogelijk te beperken. Eén van de belangrijkste ambities…

Locatieontwikkeling

De (her-)ontwikkeling van een fabrieks- en bedrijfslocatie is een complex proces. Tauw helpt u bij de ontwikkeling van uw bedrijfslocatie binnen de totale…

Luchtkwaliteit

Bedrijven in de (chemische) industrie stoten gassen uit. Deze uitstoot moet gemeten worden voor onder meer vergunningen, kwaliteitsborging of garantie…

Ondergrond

De ondergrond is letterlijk onze basis en heeft een prominente rol bij de invulling van alle maatschappelijke opgaves waar we in Nederland op dit moment…

Risico's & contracten

Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die opereren op gebied van openbare inrichting, weg- en waterbouw is een goede samenwerking essentieel en zijn goede…

Transacties

Aan een fusie of overname van een bedrijf zitten risico’s verbonden. Voldoet alles aan de wettelijke voorschriften en de vereisten in de vergunningen?…

Waterbeheer

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en zoet water wordt schaarser. De experts van Tauw geven gemeenten, waterschappen en zakelijke…

Landschap en stedenbouw

Ons team van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen geeft invulling aan allerlei ruimtelijke opgaven op zowel stedelijk als landelijk gebied. Dit…

Opgave Landelijk Gebied

Omgaan met klimaatverandering is onlosmakelijk verbonden met de kwaliteit van onze leefomgeving. Omgaan met hitte, wateroverlast door hevige buien, van…