Vraagstukken op het gebied van Ecologie & Biodiversiteit

Biodiversiteit

Een rijke biodiversiteit is essentieel voor een gezonde mensheid. Het houdt ecosystemen in stand die ons een prachtige natuur, maar ook voeding, bouwmaterialen en grondstoffen brengt. Daarom werken we samen met onze opdrachtgevers aan het behoud en herstel van biodiversiteit in onze leefomgeving. Vanuit onze ambitie om ecosystemen wereldwijd te herstellen, met concrete oplossingen voor uw organisatie.

Lees meer

Natuurontwikkeling en beekherstel

De kwaliteit van natuur en water in Nederland staat onder druk. Ingrijpen is nodig om achteruitgang van biodiversiteit te voorkomen. Tegelijkertijd biedt natuur ruimte voor ontspanning én vrijheid voor de mens. Kortom: een complexe omgeving van weinig ruimte en veel gebruikers. Dat vraagt om een integrale en gezamenlijke aanpak.

Lees meer

Soortenbescherming

Bijna elk project (sloop, renovatie, beheer en onderhoud of een event) heeft impact op de nabijgelegen flora en fauna, wellicht ook op beschermde soorten. In dat geval bent u volgens de Wet natuurbescherming verplicht om dit in kaart te brengen en mogelijk aanvullende acties te ondernemen. Denk aan een ecologische quickscan, aanvullend onderzoek, etc.

Lees meer

Gebiedsbescherming Natura 2000

Plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere plannen en projecten, mogen de natuurwaarden waarvoor een Natura2000-gebied is aangewezen, niet significant negatief beïnvloeden. Dit kan gaan om direct ruimteverlies ten behoeve van gestelde natuurdoelen, maar ook indirecte effecten, zoals de uitstoot van stikstof wat effect heeft op vegetatie in nabijgelegen gebieden. In Nederland is een zorgvuldige afweging gewaarborgd via een vergunningenstelsel,  voor projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden.

Lees meer

Gebiedsbescherming NNN

Het NNN zorgt in Nederland voor een robuust leefgebied voor leefgemeenschappen, biedt kansen voor her-kolonisatie en verkleint daarmee de kans op het uitsterven van vitale soortgroepen. Voorheen was dit de ecologische hoofdstructuur (EHS).

Lees meer

Waterkwaliteit

Schoon water is essentieel voor plant- en diersoorten die in het water leven of van het water gebruikmaken. Ook de mens is afhankelijk van schoon water. Bijvoorbeeld als het gaat om recreatieplassen, drinkwater of landbouw. Het bereiken en/of in stand houden van een goede waterkwaliteit, passend bij de functies van een watersysteem, legt een zware last op de schouders van waterbeheerders.

Lees meer

 

Nieuws op het gebied van Ecologie & Biodiversiteit

9 december 2021 | Nieuws

Vogeleilanden Lepelaarsplassen klaar voor nieuw leven

Het herstel van de vogeleilanden in de Lepelaarsplassen bij Almere is succesvol afgerond. Het Flevo-landschap en TAUW herstelden de geërodeerde eilanden met behulp van natuurlijke materialen, waardoor…

10 november 2021 | Nieuws

Zuidplas bekroond tot bijvriendelijkste gemeente 2021

Gemeente Zuidplas is gekozen tot bijvriendelijkste gemeente van Nederland. De prijs werd uitgereikt vanuit Nederland Zoemt en is in ontvangst genomen door wethouder Jan Willem Schuurman. TAUW feliciteert…

28 oktober 2021

TAUW en Tygron verzorgen lezing ‘Datagedreven Beekherstel’ op…

Lees verder...
29 september 2021

Podcast Samen voor biodiversiteit

Lees verder...
24 september 2021

TAUW verankert biodiversiteit bij waterschappen met prijswinnende…

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van Ecologie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.