Ondersteunende diensten bij bodemsanering

De bodem schoonmaken is ons dagelijkse werk. Als internationaal (hoofd)aannemer werken we aan effectieve, duurzame en kostenefficiënte saneringen voor bedrijven en overheden. Dat doen we door met  een breed palet aan diensten een saneringsaanpak te bieden die precies is toespitst op uw situatie. Zo ondersteunt TAUW u bij onderstaande werkzaamheden.

  • Keuze van de saneringsstrategie

We ontwikkelen een duurzame saneringsstrategie die aansluit op uw wensen en de geldende wet- en regelgeving. Daarbij maken we afwegingen over risico-reductie, milieuverdienste, milieudruk en overlast, liabilities en perceelwaarde. We selecteren bewezen en innovatieve saneringstechnieken en gebruiken onze praktijkkennis van ontgraving, onttrekking, biologische en chemische afbraak en immobilisatie. We nemen u alle zorg uit handen. Van de ontwikkeling van een strategie, tot het aanbestedingsproces en de selectie van de meest geschikte saneringsaannemer. Uiteraard in nauw overleg met u als opdrachtgever.

  • Screening op duurzaamheidsaspecten van saneren

TAUW werkt per 2021 volgens de internationale standaard ISO 18504 voor duurzame sanering (Sustainable Remediation). Dat betekent dat we de duurzaamheid van saneringsmaatregelen beoordelen en waar mogelijk ‘groene’ onderdelen implementeren. Op die manier vergroten we met onze saneringen de ecologische, sociale en economische waarde van uw project. 

  • Ontwikkeling van nature-based bodemsaneringstechnieken

De bodem kan met een beetje hulp veel problemen op een natuurlijke wijze oplossen. Die hulp bieden we met nature-based saneringsoplossingen. Zo ontwikkelden we SoSEAL om natuurlijke barrières in de bodem te creëren en Natural Catch dat met reactieve matten verontreiniging verwijdert. Met nature-based technieken minimaliseren we de negatieve impact van saneringsmaatregelen op de omgeving en verlagen we energie- en materiaalgebruik en afvalproductie. Zo besparen we kosten én creëren we waardevolle natuur.

  • Begeleiding bij uitvoering van saneringen (BRL 6000 gecertificeerd)

We begeleiden saneringen als gecertificeerd toezichthouder. Wij borgen dat de aannemer een kwalitatief goede sanering voorbereidt en uitvoert, die aan alle richtlijnen voldoet en is afgestemd met het bevoegd gezag. Vaak vindt vooraf een risicosessie plaats om realistische en kosteneffectieve beheersmaatregelen bij een bodemsanering te nemen.

  • Gezondheid en veiligheid in projecten

De veiligheidskundigen van TAUW inventariseren en monitoren gezondheids- en veiligheidsrisico’s van een sanering bij betrokkenen en de omgeving.

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Emile Marnette 

+31 62 15 91 98 2

stuur mij een mail

 

 

TAUW als hoofdaannemer bij bodemsanering

TAUW is ook internationaal actief als onafhankelijke hoofdaannemer. Daarbij selecteren onze experts een saneringsaannemer (BRL 7000 gecertificeerd) die het beste past bij uw project en situatie. Dat heeft meerdere voordelen. U heeft één aanspreekpunt voor het gehele traject en hebt de zekerheid van een aannemer die past bij uw wensen en verwachtingen, met de beste passende saneringstechnieken. Bovendien kennen we door jarenlange relaties met opdrachtgevers vaak al ieder detail van hun organisatie, locatie en project. Daardoor gaat waardevolle informatie niet verloren bij de overdracht naar een aannemer. Dat biedt zekerheid op een goed eindresultaat en een veilige uitvoering.

Dus waarom TAUW als hoofdaannemer?

  • Zekerheid van goede én veilige uitvoering
  • Aannemer die past bij uw wensen en uitgangspunten
  • Besparing van tijd en kosten
  • Eén aanspreekpunt voor gehele proces

 

Onze kennis is onze kracht

TAUW is kennisleider op het gebied van bodemsanering, met decennia aan ervaring en expertise in huis. Die kennis gebruiken we continu voor verbetering en innovatie van saneringstechnieken. Zo deelden we onze kennis in een boek en werken we met pilots aan de ontwikkeling van nieuwe saneringsvormen. Denk hierbij aan grondreiniging van opkomende verontreinigingen en saneren met groene, nature-based oplossingen. Bovendien helpen state of the art data- en sensorgestuurde oplossingen, zoals 3D Conceptual Site Models en de XRF onze dienstverlening iedere dag beter te worden. Op die manier kunnen we iedere opdrachtgever, met de meest complexe saneringsvraagstukken, een passende oplossing bieden. Nu en in de toekomst.

 

Gerelateerde dienstverlening 

Heeft u een vraag over bodemsanering?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.