Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

De ontwikkeling van een nieuwe woonwijk, de omvorming van een voormalig kantorencomplex naar een woon- en werklocatie of de opwaardering en uitbreiding van een winkelcentrum. Allemaal voorbeelden van ruimtelijke ingrepen waarbij een ruimtelijke procedure noodzakelijk is. In sommige gevallen is dit een geheel nieuw bestemmingsplan, maar in veel gevallen kan dit ook met een reguliere of uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure. Daarbij biedt de kruimelgevallenregeling uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) vaak uitkomst. Wij gaan graag voor u op zoek naar de procedure die het best past bij uw ontwikkeling.

M.E.R. procedure & milieueffectrapportage

Bij het opstellen van bijvoorbeeld een omgevingsvisie, een bestemmingsplan of inpassingsplan en het aanvragen van een omgevingsvergunning kan het nodig zijn om een m.e.r.-procedure te doorlopen. Dit geeft inzicht in de milieueffecten van het plan of project. Het MER helpt daarnaast om een zorgvuldige en transparante afweging te maken tussen de verschillende belangen en de mogelijke alternatieven die er zijn. Bovendien kan het een bijdrage leveren aan het participatietraject. Lees hier meer over ons werk op het gebied van milieueffectstudies.

Onderzoeken van milieuthema’s

Tauw staat voor integrale milieuadvisering, een werkwijze die wij ook toepassen in onze stedelijke projecten. Dit kunnen wij waarmaken doordat wij alle benodigde ruimte- en milieuexpertise zelf in huis hebben. Bij al onze ruimtelijke ontwikkelingsadviezen, van bestemmingsplan tot milieuscreenings, kijken wij verder dan enkel de procedure. Telkens weer staat voor ons de impact op de leefomgeving en het milieu centraal. Samen met onze specialisten helpen wij u graag verder met al uw vragen op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid, natuur, stikstof, landschap, cultuurhistorie, archeologie, duurzaamheid, bodem, water en meer.

 

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Paul Lammers 

  +31 61 12 66 73 6

  Stuur mij een mail

Heeft u vragen over Ruimtelijke Planvorming?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.