Idee

Optimalisatie betekent maximale impact maken met efficiënt ingezette middelen. En daarvoor is de planfase cruciaal. Met gerichte (milieukundige) onderzoeken en modelleringen op basis van data vinden onze specialisten de meest effectieve verbeteringen in uw processen, die passen bij uw ambities. Daarnaast ondersteunen we bij het creëren van waardevolle samenwerkingen met uw omgeving. Door samen te werken ontstaat bijvoorbeeld milieuruimte voor verdere ontwikkelingen, verbetert de logistiek op grotere schaal of kunnen afvalstoffen van het ene bedrijf als grondstof voor de ander bedrijf dienen. TAUW begeleidt u bij deze (gezamenlijke) visie- en planvorming, zodat u kunt vertrouwen op een kostenefficiënt, duurzaam ontwikkelplan met maximale impact.

Ontwerp

Vanuit een visie of ontwikkelplan vertalen uw vastgelegde ambities zich naar concrete maatregelen. Bijvoorbeeld het praktisch inrichten van energietransitie, het verminderen van emissies of het stroomlijnen van uw logistiek. Wij zorgen voor een ontwerp op maat. Een gedetailleerd ontwerp waarin onze civieltechnische, milieukundige en procesmatige kennis samenkomt, inzichtelijk vormgegeven zodat we gezamenlijk goede beslissingen kunnen nemen. Met dit ontwerp leggen we de basis voor een duurzame, efficiënte en veilige realisatie van uw doelstellingen terwijl we de continuïteit van uw dagelijkse productieproces borgen.

Realisatie

Alle gedegen voorbereiding komt samen in de uitvoering. Terwijl we uw primaire proces ontzien, implementeren we de optimalisaties op een kostenefficiënte manier. Wij werken niet voor u, maar samen met u. Onze projectmanagers zorgen voor een heldere planning, strak in gericht werkproces en duidelijke communicatie met uitvoerders en stakeholders. Daarnaast zijn we uw strategische partner die u begeleidt en adviseert bij technische en procesmatige vraagstukken. Op die manier houdt u regie over het project en werken we gezamenlijk aan de realisatie van uw toekomstbestendige industriële locatie.  

Een selectie van onze diensten voor het optimaliseren van een industriële locatie:  

 

Kracht van TAUW

TAUW combineert kennis van actuele wetgevingHSE/compliance en vergunningen (bekijk onze capability statement) met diepgaande kennis van de bodem, milieu en veiligheid. We brengen deze werkvelden samen in één team dat naast uw organisatie staat. Zo zijn we een partner die strategisch meedenkt en u in alle fases van uw project de zorg uit handen neemt. Werken met TAUW draagt bij aan het behalen van de volgende strategische doelen van uw industriële locatie: 

  1. het borgen van de milieuruimte, nu en in de toekomst; 
  2. het nuttig omgaan met water en grondstoffen; 
  3. een toekomst- en klimaatbestendig gebouw en bedrijfsterrein; 
  4. het zorgvuldig omgaan met de omgeving.  

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Annette Haselhoff

 +31 62 04 02 55 0  

Stuur mij een mail

 

 

Overige fases van industriële locatieontwikkeling

Starten van een bedrijfslocatie

Het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstbestendige industriële locatie is een complexe opgave. Het vraagt optimale balans tussen ambities, mogelijkheden en kosten, binnen ingewikkelde wet- en regelgeving. TAUW is een ervaren partner die u helpt de juiste keuzes te maken op het juiste moment en u ondersteunt vanaf het eerste idee, tot ontwerp en realisatie.  

Lees meer

Sluiten van een bedrijfslocatie

Het beëindigen van industriële activiteiten of het slopen van een industriële locatie vergt een vakkundige aanpakEen aanpak die zorgt voor een (milieu)verantwoorde en duurzame afrondingop kostenefficiënte wijze en binnen passende wet- en regelgeving. Met minimale resterende verplichtingen en maximale waarde van de locatie als gevolg. TAUW helpt u deze aanpak vorm te geven, door u inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen en te ontzorgen tijdens het gehele proces.

Lees meer

 

Projectreferenties industriële locatieontwikkeling

Heeft u een vraag over het optimaliseren van een bedrijfslocatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.