Verbindingen leggen is de sleutel! 

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat integraal werken de gemeenschappelijke deler is binnen infrastructurele projecten. Het is hierbij van belang om letterlijk en figuurlijk verbindingen te leggen, zodat naar een robuuste en adaptieve leefomgeving kan worden toegewerkt. De koppeling tussen infrastructurele projecten en de thema's circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptatie of biodiversiteit is goed te maken. 

  • Zo zijn waterbergingsopgaven goed te combineren met natuurontwikkeling.
  • En kun je de aanleg van nieuwe wegen slim combineren met de duurzame opwek en het transport van elektriciteit.
  • Denk bijvoorbeeld ook aan de combinatie van een dijkversterking met gebiedsontwikkeling.
  • Of het direct verduurzamen van verouderde wegen en kunstwerken, als ze toch moeten worden vervangen (vervangingsopgave).

Het belang van participatie

TAUW is sterk in het leiden en faciliteren van processen. Binnen projecten zetten we in op bruikbare en toegankelijke data en zorgen we ervoor dat de omgeving (stakeholders) goed worden betrokken. Door het vergroten van enthousiasme en betrokkenheid in deze participatieve processen kunnen we de uitkomsten met succes integrereren in onze ontwerpen en producten. 

Aanpak Duurzaam GWW (Stappenplan)

De Aanpak Duurzaam GWW is een manier van werken om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te maken. De adviseurs van TAUW hanteren deze aanpak in diverse projecten omtrent Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Infrastructuur. Om de aanpak goed toe te kunnen passen heeft TAUW hiervoor een stappenplan ontwikkeld, bestaande uit zes stappen. Van de probleemanalyse (stap 1) tot aan het valideren van de gekozen aanpak (stap 6). We lichten het stappenplan graag verder aan u toe. 

Bekijk stappenplan

 

Thema's op het gebied van toekomstbestendige infrastructuur

Wegenbouw & mobiliteit

Onze opdrachtgevers staan voor grote inpassingsvraagstukken. Niet alleen bij het aanleggen van nieuwe wegen, maar ook bij vervangings- en renovatieopgaven van kunstwerken en wegen. Vraagstukken waar de toegewijde adviseurs van TAUW in ondersteunen en adviseren. Dit gebeurt in alle projectfases. Van planvorming tot en met de realisatiefase.

Lees meer

Energie infrastructuur

We staan voor een grote opgave rondom energie in Nederland. Vanwege de snelle groei van het duurzame elektriciteitsaanbod en de toenemende vraag naar energie is het versterken van het elektriciteitsnetwerk nodig. Zonne- en (zee)windenergie vormen in toenemende mate een belangrijk onderdeel van de energieopwekking. Lokaal wordt vaak meer energie opgewekt dan voor direct gebruik nodig is en daarom wordt er terug geleverd aan het net, maar het huidige netwerk kan dit niet overal aan. Energieleveranciers zijn daarom momenteel het netwerk aan het verzwaren. TAUW ondersteunt hierbij door middel van onderzoek en advies.

Lees meer

Waterveiligheid & waterbouw

Om de leefbaarheid in onze delta duurzaam te kunnen garanderen, is het nodig de effectiviteit van onze waterstaatkundige werken regelmatig tegen het licht te houden. Zo leiden nieuwe klimaat inzichten bijvoorbeeld tot versterking van onze waterkeringen en inrichting van piekbergingen terwijl schaalvergroting in de scheepvaart om verruiming van onze waterwegen vraagt. Beheerders van onze waterstaatkundige werken staan voor een grote opgave om zo goed mogelijk te anticiperen op de toekomst.

Lees meer

Verkenningen & planstudies

De weg naar gedragen Besluitvormig Infrastructurele projecten vragen vaak om een langdurige voorbereiding, verdeeld in verschillende projectfasen. Belangrijke onderdelen van dit proces zijn de verkenningfase en de planuitwerkingsfase. TAUW heeft de kennis en expertise om uitgebreide begeleiding te bieden en inhoudelijk advies te geven over diverse projecten gericht op dijken, gemalen, wegen, energie-infrastructuur en de bijbehorende gebiedsontwikkelingen

Lees meer

 

Asset management (beheer en onderhoud)

Vanwege de veroudering van onze infrastructuur is de landelijke renovatie- en vervangingsopgave voor beherende instanties enorm en urgent. We zijn er van overtuigd dat in de vervangingsopgave ook andere opgaven een plek krijgen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid, mobiliteit en een gezonde leefomgeving. Allemaal zaken die we bevorderen met goed werkende infrastructuur.

Lees meer

 

 

Projectreferenties toekomstbestendige infrastructuur

Samen naar een toekomstbestendige site

Ontdek in onze video hoe wij samen met onze klanten werken aan een leefomgeving in balans. Een leefomgeving waar stedelijk, landelijk, infrastructureel en industrieel gebied in harmonie naast elkaar kunnen bestaan. Zo zijn we de toekomst altijd een stap voor en bent u gegarandeerd van een duurzame, toekomstbestendige site.

 Bekijk video

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van toekomstbestendige infrastructuur?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.