Marktleider in luchtmetingen en emissiemetingen

Als bedrijf moet u op de hoogte blijven van uw emissie naar de lucht. Voor het voldoen aan de eisen uit  vergunningen en het activiteitenbesluit, maar bijvoorbeeld ook voor het optimaliseren van processen. Met wet- en regelgeving die zich continu ontwikkelt en de opkomst van nieuwe verontreinigingen (ZZS, dioxideproblematiek) vraagt dit veel actuele domeinkennis en ervaring met specialistische lucht- en emissiemetingen. Die kennis en ervaring vindt u bij TAUW. Wij zijn marktleider in het uitvoeren van lucht- en emissiemetingen. Wij voeren voor onze opdrachtgevers diverse luchtmetingen uit:

 • Emissiemetingen bij de industrie

  Uw uitstoot moet gemeten worden in het kader van vergunningstrajecten (vergunningsmetingen), kwaliteitsborging van apparaten (validatiemetingen) of garantie op installaties (garantiemetingen). Wij voeren die emissiemetingen uit, adviseren de juiste parameters en adviseren u op het gebied van actuele wetgeving. Lees meer

 • Metingen op schepen

  Het CLINSH project vraagt 40% minder CO² uitstoot van schepen. Voldoet uw schip aan de gestelde eisen of is een technische aanpassing noodzakelijk? TAUW brengt uw situatie in beeld met luchtmetingen op alle soorten schepen. Lees meer

 • Stalmetingen

  Als agrarisch ondernemer wilt u zekerheid over uw emissies. TAUW ondersteunt u met specialistische metingen op het gebied van ammoniak, geur en stof, maar ook methaan en lachgas. We interpreteren de resultaten en ondersteunen u bij de aanvraag van RAV-erkenningen. Lees meer

 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen (werkplekmetingen)

  Werken met gassen, stoffen of dampen brengt risico’s met zich mee. TAUW inventariseert en evalueert de gezondheidsrisico’s voor medewerkers op de werkvloer met binnenluchtmetingen en werkplekmetingen. Met ervaren meettechnici en genormaliseerde meetmethoden. Lees meer

 • Luchtkwaliteitsmetingen

  Met luchtkwaliteitsmetingen meet u op een objectieve manier uw invloed op de luchtkwaliteit. Ons team van specialisten verzorgt verschillende luchtkwaliteitsmetingen. Zowel metingen van stikstof, fijnstof en rookgassen als geurmetingen en metingen in bodem- en binnenlucht.

 • Geurmetingen om overlast te beperken

  Wilt u weten of uw bedrijf geuroverlast kan veroorzaken? TAUW controleert met verschillende geurmetingen of u geen overlast voor de omgeving veroorzaakt. Door middel van metingen gecombineerd met verspreidingsberekeningen kijken we welke impact de geur van uw bedrijf heeft op uw omgeving en adviseren we hoe u deze geurhinder beperkt.

 

Onze toegevoegde waarde

Bij TAUW hebben we veel kennis van en ervaring met productieprocessen en emissies. Hierdoor zijn we in staat een breed spectrum aan (milieu)gevaarlijke stoffen te meten. Van dioxinen, stof en zware metalen, tot anorganische en organische parameters. Dat doen we voor industriële organisaties, maar ook voor organisaties uit de maritieme en agrarische sector. Bovendien weten we hoe gevoelig resultaten kunnen liggen bij de overheid. Daarom kunnen we u ook begeleiden in het contact met het bevoegd gezag.

 

Heeft u een vraag?


Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Roger Stoeltie

 +31 62 27 92 35 8

Offerte aanvragen 

 

 

TAUW als breed inzetbare partner

Bij TAUW werken we met een groot team van specialisten en meettechnici in verschillende vakgebieden, vanuit onder andere Rotterdam, Eindhoven en Deventer. Dat geeft ons de flexibiliteit om direct klaar te staan voor opdrachtgevers in het hele land en meer te bieden dan alleen lucht- en emissiemetingen. We verzorgen alle metingen die van waarde zijn voor vergunningstrajecten of compliance. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalwater, geluid of trillingen. Om welk milieucompartiment het ook gaat, u heeft met TAUW een onafhankelijke partner, die u ondersteunt met vakkundige metingen en advies.    

Vraag onderstaand uw offerte voor een luchtmeting aan

 Toonaangevende speler in luchtvraagstukken

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau