Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied

Aanpassen aan het veranderende klimaat is vandaag de dag geen nieuws meer. Het implementeren van deze aanpassingen, het vernieuwen van denkwijzen en werkprocessen, en het uitvoeren van maatregelen veranderen echter wél met de dag. De leefomgeving klimaatadaptief maken? Daar is creativiteit voor nodig; buiten de gebaande paden denken én doen!

Lees verder

Klimaatadaptatie in het landelijk gebied

Droogte is de laatste jaren letterlijk een hot item en daarmee is de klimaatverandering voelbaar voor iedereen. Onze landbouw en natuur vragen daarbij om voldoende water. Daarnaast blijft Nederland een nat land met regelmatig (steeds vaker?) hevige buien. Zeespiegelstijging, dalende bodem, groeiende economische belangen zorgen ervoor dat dit een slimme en samenhangende puzzel blijft. Die gaat over de gehele waterkringloop, van het zichtbare oppervlaktewater tot en met het minder zichtbare grondwater. Samen met haar opdrachtgevers werkt TAUW graag aan een toekomstbestendig watersysteem.

Lees verder

 

Interessante whitepapers over Klimaatadaptatie

Whitepaper Hitte 

De kans op een hittegolf is steeds groter in Nederland. De afgelopen jaren werd het ene na het andere hitterecord verbroken. Onze binnen- en buitenruimte is hier niet op ontworpen, terwijl hitte grote gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Met een gecombineerde aanpak van gebied, gebouw en gebruiker kunnen we hittestress voorkomen.

Whitepaper aanvragen

Whitepaper Droogte

Het wordt steeds droger in Nederland. De afgelopen jaren is er een aantal negatieve neerslagrecords verbroken en toekomstscenario’s van het KNMI laten zien dat het neerslagtekort ook de komende jaren toe gaat nemen. Dat heeft ingrijpende effecten op veel sectoren en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen zijn groot.

Whitepaper aanvragen

Projectreferenties Klimaatadaptatie

Kunnen wij u helpen op het gebied van Klimaatadaptatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.