Klimaatadaptatie in het stedelijk gebied

Aanpassen aan het veranderende klimaat is vandaag de dag geen nieuws meer. Het implementeren van deze aanpassingen, het vernieuwen van denkwijzen en werkprocessen, en het uitvoeren van maatregelen veranderen echter wél met de dag. De leefomgeving klimaatadaptief maken? Daar is creativiteit voor nodig; buiten de gebaande paden denken én doen!

Lees verder

Voldoende water in het landelijk gebied

Droogte is de laatste jaren letterlijk een hot item en daarmee is de klimaatverandering voelbaar voor iedereen. Onze landbouw en natuur vragen daarbij om voldoende water. Daarnaast blijft Nederland een nat land met regelmatig (steeds vaker?) hevige buien. Zeespiegelstijging, dalende bodem, groeiende economische belangen zorgen ervoor dat dit een slimme en samenhangende puzzel blijft. Die gaat over de gehele waterkringloop, van het zichtbare oppervlaktewater tot en met het minder zichtbare grondwater. Samen met haar opdrachtgevers werkt TAUW graag aan een toekomstbestendig watersysteem.

Lees verder

 

Om de leefomgeving (zowel stedelijk als landelijk) klimaatadaptatief in te richten werken onze opdrachtgevers (provincies, gemeentes en waterschappen, maar ook bedrijven) aan diverse vraagstukken:

  • Hoe anticiperen we in de toekomst op hoogwater, wateroverlast, droogte en hittestress?
  • Op welke manier betrekken we belangrijke stakeholders in de dialoog over klimaatadaptatie?
  • Hoe leggen we de gekozen klimaatambities op de juiste manier vast?
  • Welke maatregelen hanteren we en wat betekent dit voor de omgeving?

 

Het belang van participatie

Hoe zorgt u er voor dat oevers in de toekomst niet meer overstromen? En hoe richt u de omgeving in, zodat er bij extreme hitte genoeg verkoelende plekken in de buurt zijn? Om dit soort vragen goed te kunnen beantwoorden is het essentieel om diverse partijen (zoals bedrijven en bewoners) te laten participeren in projecten. 

Het doorvoeren van deze participatieve werkwijze zorgt ervoor dat er betere besluiten kunnen worden genomen met een groter (lokaal) draagvlak. Zeker met de invoering van de Omgevingswet in 2022 wordt dit aspect steeds belangrijker. 

Projectreferenties Klimaatadaptatie

Nieuws en actualiteiten

14 juni 2021 | Nieuws

TAUW doet mee aan Week van de Hitte

Provincie Gelderland organiseert samen met verschillende partners, waaronder TAUW, de Week van de Hitte. Van 14 tot en met 17 juni kun je inspirerende, interactieve sessies volgen. Doe je mee?

3 juni 2021 | Nieuws

Stresstest landelijk gebied: naar een robuustere droogte- en overlastbestendige inrichting

Na een nat voorjaar zou je bijna de impact van de afgelopen drie droge jaren op onze leefomgeving vergeten. In 2018 heeft de droogte Nederland tussen de 450 miljoen en 2 miljard euro gekost*. Maar de impact…

25 maart 2021

Resultaten Hitte Belevingsonderzoek

Lees verder...
21 december 2020

Concrete richtlijnen voor een hittebestendige stad

Lees verder...
6 november 2020

Meet biodiversiteit in uw gemeente met de Biodiversiteitsstresstest

Lees verder...

Heeft u een vraag over klimaatadaptatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.