Vraagstukken op het gebied van Compliance HSE

Vrijwel alle bedrijven (zowel nationaal als internationaal) hebben te maken met Health, Safety & Environment, ook wel HSE genoemd. TAUW heeft deze verschillende aandachtspunten verweven in haar dienstverlening. Dat levert u efficiency voordelen én integrale veiligheid op.

Safety (Veiligheid)

Om in compliance te zijn met wet- en regelgeving rondom veiligheid is het noodzakelijk om inzichtelijk te hebben aan welke regels uw bedrijf moet voldoen. De veiligheidsadviseurs van TAUW adviseren op zowel organisatorisch als technisch vlak en geven inzicht in mogelijke uitvoering.

Lees meer

Health (Gezondheid)

Elk bedrijf heeft de gezondheid van medewerkers hoog in het vaandel staan. Om deze te waarborgen is het belangrijk om een gezonde werkomgeving te creëren, zodat uw medewerkers duurzaam inzetbaarheid blijven. Ook is het noodzakelijk om inzichtelijk te hebben of medewerkers worden blootgesteld aan (potentieel) gevaarlijke stoffen.

Lees meer

Environment (Milieu)

Bedrijven en industrieën zijn het kloppend hart van onze economie. TAUW begeleidt bedrijven en industrie in de realisatie van vernieuwing, innovaties en uitbreidingen. Onder andere door te ondersteunen met het managen van uw compliance met relevante milieu- en veiligheidswet- en regelgeving en met het verkrijgen van uw license to operate (omgevingsvergunningen). Het belang van milieudiensten voor de industrie wordt benadrukt door de beleidsontwikkelingen rondom de effecten van stikstofdepositie op natuurgebieden en de aankomende Omgevingswet.

Lees meer

 

Projectreferenties Compliance HSE

Nieuws op het gebied van Compliance HSE

26 december 2022 | Nieuws

Inwerkingtreding herziene ARIE-regeling

Op 1 januari 2023 treedt de herziening van de regeling rond de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (hierna ARIE-regeling) in werking. Deze regeling is onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbesluit…

13 juni 2022 | Nieuws

Herziening van de ARIE-regeling uitgesteld

De ingangsdatum van de herziening van de regeling rond de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) voor gevaarlijke stoffen is uitgesteld. Evenals Brzo 2015 is de ARIE-regeling gericht op…

1 maart 2022

Hebt u al een milieujaarverslag (e-MJV) opgesteld?

Lees verder...
14 februari 2022

Heeft u het elektronisch Milieujaarverslag (e-MJV) al opgesteld?

Lees verder...
23 december 2021

TAUW ondersteunt Aluchemie Botlek bij Greenfield project

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van Compliance HSE?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.