Belangrijke aspecten binnen compliance

Alle bedrijven hebben te maken met Health, Safety, Environment en Quality, ook wel HSEQ. Tauw heeft deze verschillende aandachtspunten compleet verweven in de dienstverlening. We adviseren bij beleidvorming rondom veiligheid, gezondheid, milieu. Daarbij wordt gewerkt volgens gecertificeerde methoden zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en VCA.

Daarnaast adviseren we bedrijven bij het opzetten van managementsystemen. Zo bent u in control, kunt u vroegtijdig anticiperen op verandering in wet- en regelgeving én blijft u beschermd tegen risico’s.  

Bekijk onze dienstverlening

Aanpak 

Onze aanpak is praktisch en innovatief. U ontvangt na een compliance check een bedrijfsspecifiek register met alle wetgeving die voor uw bedrijf relevant is. Met slimme compliance software worden gebeurtenissen uit de bedrijfspraktijk digitaal vastgelegd. De software is gekoppeld aan alle relevante wet- en regelgeving rondom milieu, veiligheid en arbo gebaseerd op uw bedrijfssituatie. Dankzij een online databank is het register continu up-to-date en tevens beschikbaar voor de auditor of inspecteur. Op basis daarvan ontvangt u accurate analyses met passend advies.  

Tauw heeft jarenlange ervaring met het volledige scala aan veiligheidsaspecten (milieuveiligheid en interne- & externe veiligheid), hierdoor bieden we unieke advisering op gebied van health, safety en environment. Deskundigen op verschillende deelgebieden werken samen en creëren een totaalbeeld. Dat levert u efficiencyvoordelen én integrale veiligheid op. 

Dienstverlening Compliance HSE

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

-->Tauw is begonnen met een grondige inventarisatie om de huidige geursituatie in kaart te brengen. Daaruit bleek dat Provimi niet meer voldeed aan de huidige milieuvergunning en dat er bij een nieuwe aanvraag een groot probleem zou ontstaan. Tauw heeft berekend dat er naast de huidige gaswasser een extra geurreductie stap moet worden toegepast om ook in de toekomst aan de eisen te blijven voldoen.

Op basis van succesvolle testmetingen met een pilot installatie bij diverse geurende producten is ervoor gekozen om de huidige gaswasser uit te breiden met een extra zure wastrap (uitgevoerd door de firma F-Air) en daarna een extra geurreductie installatie te plaatsen (van de firma Circlair). Deze installatie is een plasmanorm waarbij plasma wordt gevormd onder hoogspanning, die zorgt voor de afbraak van geurmoleculen. Na de testfase zijn de bedrijven benaderd om hun aanbiedingen te maken voor een full scale installatie.

Daarnaast moest er een bouwvergunning worden aangevraagd en een milieumelding worden gedaan. Projectleider André van Esburg van Tauw heeft het hele proces begeleidt namens Provimi, waarbij hij werd bijgestaan door Jan Willem Hoezen en Marco Bastiaansen bij het vergunningwerk.

Voor de plaatsing van de plasmanorm was er eerst een dakaanpassing nodig. Tauw heeft Provimi hierbij geholpen met het uitkiezen van de aannemer, waarbij het veiligheidsplan van de aannemer door Elske de Visser van Tauw is beoordeeld. In het kader van veilig werken is door Tauw eerst een toolbox gegeven. Deze manier van veilig werken was sinds kort opgelegd door de nieuwe overname partner van Provimi, Cargill.

Bij het plaatsen van de plasmanorm installatie was een cameraman aanwezig om het project te filmen. Voor het filmpje van de plaatsing van de plasmanorm: klik hier

" title="Tauw helpt Provimi bij aanpakken geurproblematiek">

Tauw helpt Provimi bij aanpakken geurproblematiek

Tauw helpt Provimi bij aanpakken geurproblematiek

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.