Noodzaak meten bodemkwaliteit

Tot onze klantkring behoren overheden, bedrijven en particulieren. Zij weten ons te vinden voor al hun vragen en problemen op bodem- ondergrond- en grondwatergebied. Hun vragen en problemen zijn bijvoorbeeld:
- Wanneer is bodemonderzoek nodig? Bijvoorbeeld om een vergunning te krijgen of voor de aan- of verkoop van grond of vastgoed
- Hoe groot is de bodemverontreiniging op het perceel? Hoe past u als klant de plannen daarop aan?
- De grond is verontreinigd en de waarde van het perceel daalt sterk. Wat nu?
- Hoe moet een bodemsanering worden uitgevoerd en wat komt daar allemaal bij kijken?

Bodemverontreiniging moet snel en deskundig worden aangepakt. En dat doen we dan ook. Vanzelfsprekend op een manier die past bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en het (toekomstig) gebruik van de locatie.

Maatwerk bodemvraagstukken & bodembeleid

Al 30 jaar zijn wij een Europese topspeler op het gebied van bodemverontreiniging en grondwaterverontreiniging. Onze (internationale) opdrachtgevers zien ons dankzij die jarenlange ervaring als een betrouwbare partner, die altijd zoekt naar innovatie. bijvoorbeeld door het inzetten van drones. We zijn op wereldwijde schaal betrokken bij het formuleren van bodembeleid. Zo ontzorgen we onze klanten bij het oplossen van al hun bodemvraagstukken. De aard, aanleiding en grootte van bodemonderzoeken en -projecten verschilt flink. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk: we leveren onderzoek op maat: state of the art enbinnen het geldende beleid, wet- en regelgeving.

Onze experts in het bodemwerkveld

Het bodemwerkveld omvat meer dan alleen bodemonderzoek en bodemsaneringen. Bij Tauw werken we aan de volgende bodemonderwerpen:

 • Milieuhygiënisch vooronderzoek (NEN 5725:2017), Bodemonderzoek zoals nulsituatieonderzoeken (NEN 5740), asbest in bodem
 • Bodemsanering zoals insitu bodemsanering, thermische bodemsanering, duurzame bodemsanering maar ook uitvoeringsbegeleiding en directievoering
 • Bodem- en grondwaterbeheer
 • Bodembescherming
 • Locatieontwikkeling en site development
 • Bodembeleid
 • Waterbodems
 • Grondmanagement
 • Pesticiden
 • Geo-informatie (GIS) en Bodeminformatiesystemmen (TEGSIS)
 • CROW 400

Dankzij bijna 200 collega’s die werken in het bodemwerkveld kunnen we klanten breed adviseren. Neem vrijblijvend contact op om uw bodemvraag aan ons voor te leggen. Wij gaan graag met uw bodemproject aan de slag!

Artikelen

Bomen inzetten voor beheersing bodemverontreinigingen

Download

Diensten Bodem:

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Martin Doeswijk
T: +31 62 13 90 35 6
E:martin.doeswijk@tauw.com
LinkedIn
Martin Doeswijk