Bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving 

TAUW heeft jarenlange ervaring als adviseur op het gebied van duurzaam bodem- en landbeheer. Als ‘cutting edge consultant’ met uitgebreide expertise op het gebied van bodem- en ondergrondvraagstukken, kunnen wij aansluiten op maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, biodiversiteit, omgaan met (diffuse) verontreinigingen en het creëren van een toekomstbestendige leefomgeving. Ook leveren we een actieve bijdrage in het vormen van beleid en bieden we praktische oplossingen op (inter)nationaal niveau.

Bij TAUW zetten we onze kennis en kunde in bij opdrachtgevers in heel Europa. We denken integraal mee. Zo integreren we bodemherstel in saneringsprojecten, maar passen het ook toe bij stedenbouwkundige ontwikkeling of duurzaamheidsprojecten. Op die manier creëren we meerwaarde voor opdrachtgevers én de natuur. 

We blijven bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving om gezonde en veerkrachtige bodems te hebben voor toekomstige generaties: it’s not just a daily job, but a living ambition!

 

Geohydrologie (grondwater)

Klimaatverandering maakt goede omgang met grondwater steeds belangrijker. Overheden en bedrijven staan voor de complexe puzzel om met droogte, zeespiegelstijging, een dalende bodem, verontreinigingen en groeiende economische belangen helder beleid te formuleren én te voldoen aan wet- en regelgeving. TAUW neemt hen daarbij alle zorg uit handen, door een breed aanbod van diensten en advies op maat.

Lees meer

 

Diffuus lood in de bodem

Lood, een zwaar metaal, staat op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Door contact met de bodem of het eten van groenten uit de (moes)tuin kan lood in het lichaam terechtkomen. Blootstelling aan lood kan vooral bij kinderen van 0-6 jaar gezondheidsrisico’s opleveren; ook bij blootstelling aan gehalten onder de interventiewaarde. Voor gemeenten en provincies zorgt dit voor complexe vraagstukken rondom het onderzoek en de aanpak van loodverontreiniging.

Lees meer

 

 

Onze dienstverlening op het gebied van Bodem

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek kan allerlei aanleidingen hebben: werk aan kabels en leidingen, grondverzet, een spill of lekkage, transactie, sluiting van een bedrijf of omdat een overheid erom vraagt. Wat de aanleiding ook is, het vraagt een gedegen (voor)onderzoek en een advies op maat. Daarvoor zorgen de bodemspecialisten van TAUW.

Lees meer

Waterbodemonderzoek

Duurzaam waterbeheer begint met inzicht in de hoeveelheid en de kwaliteit van baggerspecie. Voert u regulier onderhoud (baggeren in verband met waterberging en -afvoer) uit? Of wilt u aanpassingen in het watersysteem aanbrengen? TAUW verzorgt het waterbodemonderzoek (volgens NEN 5720 norm) en ondersteunt u bij alle bijbehorende processen.

Lees meer

Grondstromenplan

Bij veel projecten in Nederland komt grond vrij. Denk aan het bouwen van garages of kantoren, versterken van dijken of het ophogen van een terrein. Wilt u grond opgraven en op een andere plek toepassen? Deze grond kan vervuild zijn, bijvoorbeeld met PFAS. Met een grondstromenplan kunt u invulling geven aan de wet- en regelgeving én bespaart u kosten.

Lees meer

Bodemsanering

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten deskundig worden aangepakt. TAUW ondersteunt u daarbij van de eerste planfase tot de laatste nazorg. Met bodemsaneringen die passen bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Met behulp van innovatieve en duurzame technieken, met de zekerheid van decennialange ervaring.

Lees meer

Bodemkwaliteitsbeheer

Toekomstbestendig bodemgebruik begint met actief bodemkwaliteitsbeheer. Kwaliteitsbeheer op basis van heldere plannen, diepgaande actuele kennis en innovatieve tools. TAUW maakt dit mogelijk. Wij adviseren en ondersteunen organisaties bij het inrichten van optimaal beheer voor hun situatie, zodat we samen werken aan duurzame ontwikkeling van bedrijven, gemeenten en gebieden.

Lees meer

Bodembeleid en risicobeoordeling

Effectief bodembeleid gaat verder dan voldoen aan wet- en regelgeving. Het biedt ook waardevolle kaders voor gebiedsontwikkeling en de aanpak van maatschappelijke opgaven in uw regio. TAUW ondersteunt bedrijven en overheden met het vormgeven en uitvoeren van effectief bodembeleid. Met specialistische risicobeoordelingen van bodemverontreiniging en strategisch advies, op basis van diepgaande kennis en jarenlange ervaring.

Lees meer

Projectreferenties bodem

Nieuws op het gebied van bodem

23 november 2021 | Nieuws

Project 'HCH in EU': eerste uitvoerige inventarisatie van mogelijke HCH verontreinigde locaties in de EU

Tijdens een workshop in Brussel op 16 en 17 november 2021 presenteerde TAUW in consortium met zijn partners de resultaten van het ‘HCH in EU’ project van de Europese Commissie. Daarbij gingen wij in gesprek…

5 juli 2021 | Nieuws

TAUW helpt bij aanlevering aan BRO

Het wordt druk in de ondergrond. Grote opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie en woningbouwprogramma’s hebben een enorme impact op de leefomgeving. Zowel boven als onder de grond. Om een integraal…

6 mei 2021

TAUW’s standpunt over de nieuwe EU Soil Strategy

Lees verder...
23 april 2021

Internationale samenwerking voor duurzaam beheer en sanering…

Lees verder...
23 april 2021

RESANAT en natuurlijke bodemsanering met reactieve mat

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van Bodem?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.