Noodzaak meten bodemkwaliteit

Tot onze klantkring behoren overheden, bedrijven en particulieren. Zij weten ons te vinden voor al hun vragen en problemen op landbodem-, waterbodem, ondergrond- en grondwatergebied. Hun vragen en problemen zijn bijvoorbeeld:

 1. Ik moet een (revisie)vergunning aanvragen. Wat voor bodemonderzoek is daar voor nodig?
 2. Ik heb een depot grond liggen. Wat kan ik daarmee doen?
 3. Er bevindt zich een oliefilm op het water/maaiveld. Waar komt dit vandaan?
 4. Er is sprake van bodemverontreiniging op mijn locatie, wat nu?
 5. Is (deelname aan) de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging iets voor mij?
 6. Wat moet ik op het gebied van bodem allemaal regelen als ik wil gaan bouwen?
 7. Er heeft een ongewoon voorval (lekkage) plaatsgevonden, wat nu?
 8. Ik wil een locatie aankopen/verkopen. Wat zijn mijn risico’s/aansprakelijkheden ten aanzien van bodem?
 9. Mag ik zomaar graven in de grond omdat ik onderhoud uit moet voeren aan het riool?
 10. Er wordt geklaagd over stank tijdens het werken in de grond, wat nu?
 11. Moet ik saneren, hoe moet een sanering worden uitgevoerd en wat komt daar allemaal bij kijken?
 12. Ik wil een watergang verdiepen. Wat moet ik daarvoor regelen?
 13. Kan ik zomaar baggeren als een watergang dichtslibt of de vaardiepte in het gedrang komt?
 14. Wat kan ik doen met uitkomende bagger of vrijkomende grond?


Deskundige topspeler

Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten altijd deskundig worden aangepakt. En dat doen we dan ook. Vanzelfsprekend op een manier die past bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied. Tauw is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodembeleid, wetgeving en richtlijnen. Wij analyseren wat de gevolgen zijn van de nieuwste ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk en zorgen ervoor dat onze adviseurs op de hoogte zijn van de aanstaande veranderingen.

Innovatief en betrouwbaar

Onze (internationale) opdrachtgevers zien ons dankzij onze jarenlange ervaring als een betrouwbare partner die altijd zoekt naar innovatie. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van eigen drones of de XRF. We zijn op wereldwijde schaal betrokken bij het formuleren van bodembeleid. Zo ontzorgen we onze Nederlandse en internationale klanten bij het oplossen van al hun bodemvraagstukken. De aard, aanleiding en grootte van bodemonderzoeken en -projecten verschilt flink. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk: we leveren onderzoek op maat, state of the art en binnen de geldende wet- en regelgeving.

Onze experts in het bodemwerkveld

Bij Tauw werken we aan de volgende bodemonderwerpen:

 • Landbodemonderzoek zoals vooronderzoek, verkennend bodemonderzoek zoals nulsituatieonderzoeken, partijkeuringen en onderzoek naar asbest in de bodem. Ook onderzoek in verband met kabels en leidingen behoort tot onze bodemonderwerpen.
 • Landbodemsanering, zoals begeleiding van ontgravingen en in situ bodemsaneringen, nazorg en directievoering al dan niet bij ongewone voorvallen.
 • Innovaties voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek en sanering.
 • De bijdrage van (water)bodem aan klimaatvraagstukken.
 • Locatieontwikkeling, zowel kleinschalig als grootschalig.
 • Bodembeleid (land- en waterbodem).
 • Waterbodemonderzoek en -sanering, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • Geo-informatie (bijvoorbeeld TEGSIS) en 3D-visualisaties (AR/VR).
 • Veiligheid (P132 en CROW 400) en risicobeoordeling.
 • Bodembescherming vanuit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
 • Nieuwe bedreigingen (emerging contaminants) in bodem en ondergrond (o.a. ZZS).

Dankzij bijna 200 collega’s die werken in het bodemwerkveld kunnen we klanten breed adviseren. Neem vrijblijvend contact op om uw bodemvraag aan ons voor te leggen. Wij gaan graag met uw bodemproject aan de slag!

 

Artikelen

Bomen inzetten voor beheersing bodemverontreinigingen

Download

Diensten Bodem:

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden:

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Martin Doeswijk
T: +31 62 13 90 35 6
E:martin.doeswijk@tauw.com
LinkedIn
Martin Doeswijk