Veel voorkomende vraagstukken omtrent bodem

Tot onze klantkring behoren overheden, bedrijven, waterschappen maar ook particulieren. Onze doelgroep weet ons altijd te vinden voor al hun vragen en problemen op landbodem-, waterbodem, ondergrond- en grondwatergebied. 

Voorbeeldcases binnen het vakgebied bodemverontreiniging:

 1. Ik moet een (revisie)vergunning aanvragen. Wat voor bodemonderzoek is daar voor nodig?
 2. Er is sprake van bodemverontreiniging op mijn locatie, wat nu?
 3. Is (deelname aan) de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging iets voor mij?
 4. Ik wil een locatie aankopen/verkopen. Wat zijn mijn risico’s/aansprakelijkheden ten aanzien van bodem?
 5. Moet ik saneren, hoe moet een sanering worden uitgevoerd en wat komt daar allemaal bij kijken?
 6. Wat kan ik doen met uitkomende bagger of vrijkomende grond?

200 collega's actief in het werkveld


Binnen het vakgebied bodemverontreiniging werken onze adviseurs aan de volgende opdrachten:

 • Landbodemonderzoek zoals vooronderzoek, verkennend bodemonderzoek zoals nulsituatieonderzoeken, partijkeuringen en onderzoek naar asbest in de bodem. Ook onderzoek in verband met kabels en leidingen behoort tot onze bodemonderwerpen.
 • Landbodemsanering, zoals begeleiding van ontgravingen en in situ bodemsaneringen, nazorg en directievoering al dan niet bij ongewone voorvallen.
 • Innovaties voor grond-, grondwater- en waterbodemonderzoek en sanering.
 • De bijdrage van (water)bodem aan klimaatvraagstukken.
 • Locatieontwikkeling, zowel kleinschalig als grootschalig.
 • Bodembeleid (land- en waterbodem).
 • Waterbodemonderzoek en -sanering, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • Geo-informatie (bijvoorbeeld TEGSIS) en 3D-visualisaties (AR/VR).
 • Veiligheid (P132 en CROW 400) en risicobeoordeling.
 • Bodembescherming vanuit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.
 • Nieuwe bedreigingen (emerging contaminants) in bodem en ondergrond (o.a. ZZS).
 • Bodemkwaliteitsbeheer

 

Bodem- en waterbodemverontreiniging deskundig aanpakken!


Verontreinigingen van land- en waterbodem moeten altijd deskundig worden aangepakt. Tauw doet dit op een manier die past bij het type en de mate van verontreiniging, de geldende wet- en regelgeving en de (toekomstige) functie van de locatie of het gebied.

Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodembeleid, wetgeving en richtlijnen. Wij analyseren wat de gevolgen zijn van de nieuwste ontwikkelingen voor de uitvoeringspraktijk en zorgen ervoor dat onze adviseurs op de hoogte zijn van de aanstaande veranderingen.

 

Innovatie toepassen bij internationale klanten


Onze (internationale) opdrachtgevers zien ons dankzij onze jarenlange ervaring als een betrouwbare partner die altijd zoekt naar innovatie. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van eigen drones, virtual- en augmentend reality of de XRF.

We zijn op wereldwijde schaal betrokken bij het formuleren van bodembeleid. Zo ontzorgen we onze Nederlandse en internationale klanten bij het oplossen van al hun bodemvraagstukken. De aard, aanleiding en grootte van bodemonderzoeken en -projecten verschilt flink. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk: we leveren onderzoek op maat, state of the art en binnen de geldende wet- en regelgeving.

Bekijk onze bodem gerelateerde diensten

Bodemprojecten van Tauw Nederland

Aan de slag met bodem(verontreiniging)

Onze adviseurs ondersteunen u graag op het gebied van (water)bodemonderzoek en saneringen