Best Value in het kort

Een opdrachtgever formuleert een projectdoelstelling, waarna inschrijvers met meetbare prestatie-informatie laten zien dat zij die doelstelling kunnen behalen binnen het gestelde plafondbedrag. Ze bewijzen dat ze de grootste risico’s in beeld en onder controle hebben en de kansen die het project biedt, maximaal kunnen benutten. TAUW ervaart dat Best Value dé methode is om alle projectpartijen in hun kracht te zetten. Zo dragen zij allemaal optimaal bij aan het gemeenschappelijke projectdoel. Van aanbesteding tot uitvoering.

Voor opdrachtgevers

Als opdrachtgever geeft u opdrachtnemers volledig de ruimte om de uitvraag in te vullen. Doordat het speelveld van de opdrachtnemer groot is, krijgen creativiteit en ervaring ruimte om het projectdoel te vertalen in de beste oplossing. Kwaliteit is hierbij heel belangrijk. In de EMVI bepaalt het meestal ongeveer 75% van de totaalscore. TAUW helpt u bij het vinden en optimaal benutten van de juiste expert die de voor u beste oplossing levert in een risicobeheerste projectomgeving.

TAUW helpt u graag bij het:

  • opstellen van de uitvraag of begeleiden bij het opstellen van de uitvraag
  • afnemen van interviews
  • beoordelen van inschrijvingen
  • begeleiden van uw project tijdens de concretiserings- en uitvoeringfase

Voor opdrachtnemers

Minder eisen betekent meer ruimte voor oplossingen. Voor opdrachtgevers is het ‘in de lead zijn’ soms echter even wennen. De experts van TAUW coachen opdrachtnemers om deze terughoudendheid om te buigen naar een voortvarendheid die opdrachtgevers herkennen als ‘ontzorgen’. TAUW helpt u bij het meten en het helder en onomwonden op papier zetten van uw prestaties, zodat u óók aantoonbaar de expert bent.

TAUW ervaart dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers anders naar projecten kijken als ze eenmaal een Best Valueproces doorlopen hebben. Best Value is ook zeer goed toepasbaar op niet-Best Valueprojecten. Denk bijvoorbeeld aan risicogestuurd werken, meetbaar werken, ‘in the lead-werken’, creatief werken of ‘ontzorgend werken’. Ook daarin geeft TAUW u inzicht.

Soms passen opdrachtgevers alleen bepaalde Best Value elementen toe in hun uitvraag. In die gevallen denkt TAUW graag met u mee om de uitvraag te verhelderen en Best Value goed toe te passen. Zo bent u tóch in staat om uw opdrachtgever een passende aanbieding te doen.

TAUW helpt u graag bij het:

  • opstellen en schrijven van dossiers (prestatiedossier, risicodossier en kansendossier)
  • voorzitten van creatieve sessies om uw sterke punten te vinden en te beschrijven
  • verzorgen van interviewtrainingen
  • integraal benaderen van uw project door inzet van onze specialisten op het gebied van omgevingsmanagement, ecologie, NGE, bodem(onderzoek) etc.

De expertise van TAUW

De Best Value adviseurs van TAUW hebben inmiddels vijf jaar ervaring en hebben al meer dan veertig aanbestedingen begeleid voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Onze 14 A en B certificeerde adviseurs helpen u bij het op de markt brengen van uw project of een succesvol offerteproces te doorlopen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Taco Verkerk

  +31 61 58 67 04 4

  Stuur mij een mail

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.