Vraagstukken op het gebied van Waterzuivering & Waterketen

Afvalwateronderzoek

Met het lozen van afvalwater zijn vaak hoge kosten gemoeid. Bijvoorbeeld om aan lozingseisen te voldoen of om op zuiveringsheffing te besparen. TAUW helpt organisaties om uw afvalwaterlozing op de meest kostenefficiënte manier in te richten. Met specialistische afvalwateronderzoeken en innovatieve zuiveringsinstallaties. Zo voldoet u aan alle wet- en regelgeving, terwijl u minimale lozingskosten betaalt.

Lees meer

Ontwerp (afval)waterzuiveringen

Het ontwerp van rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) en industriële waterzuiveringen is ingewikkeld, maar tegelijkertijd een belangrijke expertise van TAUW. Van voorontwerp tot bestek, gedurende de aanbesteding en tijdens de bouw. De toegewijde adviseurs van TAUW ondersteunen u graag in dit proces. 

Lees meer

Nieuwe sanitatie

Duurzaam omgaan met water en grondstoffen; drinkwaterbesparing; geconcentreerder afvalwater: deze onderwerpen staan steeds vaker op de agenda bij projecten waarbij duurzaamheid belangrijk is. Zeer relevant in een samenleving in transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Bij TAUW vallen deze ingrepen onder de parapluterm “Nieuwe Sanitatie”: anders omgaan met afvalwater.

Lees meer

Industriële lozingen

We zorgen ervoor dat juridische en technische knelpunten bij lozing van industrieel afvalwater worden weggenomen. We helpen bedrijven om in compliance te komen en te blijven in goed overleg met vergunningverlening handhavers. Bij het zuiveren van industrieel afvalwater kijken we verder dan alleen de locatie en de lozing van het bedrijf.

Lees meer

Transportsystemen en rioolgemalen

De complexiteit van het ontwerp van transportsystemen voor drinkwater en afvalwater vraagt om een adviseur met verstand van zaken. Voor het ontwerp, de bestekvoorbereiding en uitvoeringsbegeleiding is ervaring nodig met de tracé- en materiaalkeuze, kennis van uitvoeringstechnieken, pompinstallaties, elektrotechnische installaties en relevante wetgeving. Daarnaast is een goede projectleiding essentieel voor een succesvol project.

Lees meer

Grondstoffen (en energie) terugwinnen uit water

Eind 2014 hebben de Unie van Waterschappen en het Rijk de Green Deal Grondstoffen ondertekend. De waterschappen hebben onder andere afgesproken dat zij vijf stoffen gaan terugwinnen uit het rioolwater: fosfaat, cellulose, alginaat, bioplastics en CO2.

Lees meer 

Microverontreinigingen in water

Microverontreinigingen is een verzamelnaam voor een grote groep stoffen waaronder geneesmiddelen, weekmakers, brandvertragers, bestrijdingsmiddelen en residuen uit persoonlijke verzorgingsproducten. Deze stoffen komen via de riolering en rioolwaterzuiveringen in het milieu terecht waar ze schade aanrichten aan de leefomgeving. Verschillende van deze stoffen breken slecht af waardoor ze in toenemende mate teruggevonden worden in oppervlaktewater en grondwater. Ook drinkwaterbronnen raken in toenemende mate vervuild met micro's. Hoog tijd om actie te ondernemen en micro's uit het afvalwater te verwijderen.

Lees meer

CFD model (Computational Fluid Dynamics)

Bij het ontwerp van zuiveringssystemen en oppervlaktewatergemalen is het belangrijk om het systeem zo optimaal mogelijk in te richten. Zodra echter over stroming wordt gesproken blijft het doorgaans bij het volgen van algemene ontwerprichtlijnen en logisch nadenken. Zonde, want hierdoor werkt het systeem vaak niet optimaal. Met een CFD model geven wij u graag meer inzicht in de wijze waarop de stroming daadwerkelijk plaatsvindt.

Lees meer

De Water Zuiveringen Alliantie (WZA)

De Water Zuiveringen Alliantie (WZA) speelt op een unieke manier in op die ontwikkelingen. Wij zijn een duurzame vaste samenwerking bestaande uit Mobilis, Croonwolter&dros, RWB, TAUW en Sweco.  Als onafhankelijke partij en systemintegrator richten wij ons op de gehele levenscyclus van een zuiveringsinstallatie en over het hele spectrum van circulair bouwen, vanaf het initiatief tot en met de sloop en hergebruik. Zo hebben we een nieuw succesvol modulair totaalconcept gerealiseerd dat waterschappen in recordtijd gereed maakt voor de toekomst. Bij voorkeur passen wij dit hand in hand toe met het invoeren van Smart Asset Management. Best-for-project staat altijd centraal bij de WZA met als resultaat het verkorten van doorlooptijden en lagere investeringen voor de klant.

Lees verder

 

Projectreferenties Waterzuivering & Waterketen

Kunnen wij u helpen op het gebied van Waterzuivering & Waterketen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.