Welke bodemonderzoeken voeren wij voor u uit?

Onze bodemspecialisten gebruiken de beschikbare informatie voor een strategisch bodemonderzoek, waarbij we zo duurzaam en kostenefficiënt mogelijk de bodem in uw gebied in beeld brengen. We nemen grond- of grondwatermonsters door boringen te verrichten of peilbuizen te plaatsen. We werken hierbij altijd volgens BRL SIKB protocollen. We analyseren de genomen monsters in een laboratorium op specifieke stoffen en we leggen de toetsing aan de normen en onze adviezen vast in een heldere rapportage die aan alle wettelijke normen voldoet. Op het gebied van bodemonderzoek en advies kunnen wij de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

 • Vooronderzoek NEN 5725
 • Verkennend bodemonderzoek NEN 5740
 • Nulsituatie- en eindsituatieonderzoeken op bedrijfsterreinen
 • Asbestonderzoek in bodem NEN 5707
 • Partijkeuring (BRL SIKB 1000, AP04) 
 • Nader bodemonderzoek NTA 5755
 • Maatwerk onderzoek bij incidenten/spills/lekkages naar de bodem
 • Onderzoek voor veilig uitvoeren van werkzaamheden in bodem CROW 400
 • Environmental Due Dilligence bij transacties
 • Deskundigenadvies en second opinions op bodemonderzoeken door derden
 • Onderzoek naar diffuus lood in de bodem
 • PFAS analyse en onderzoek

 

Vooronderzoek volgens NEN 5725

Ieder onderzoek naar de milieu hygiënische kwaliteit van de bodem begint met een vooronderzoek volgens NEN 5725. Hierbij controleren we in digitale informatiebronnen naar de geschiedenis van het terrein. We speuren oude bodemonderzoeksrapporten op en bespreken met u en anderen waar welke activiteiten zijn geweest. Op basis van de verzamelde informatie bepalen we waar bodemverontreiniging zou kunnen zijn. Het is belangrijk dat het informatieniveau voldoet aan de geldende normen. Is het informatieniveau niet voldoende of kunnen niet alle onderzoeksvragen worden beantwoord, dan is een bodemonderzoek volgens NEN 5740 noodzakelijk.

TAUW kijkt verder dan het verrichten van onderzoek (bodemrapportages)

Met een bodemrapportage (n.a.v. het onderzoek) krijgt u inzicht in de bodemkwaliteit van uw terrein en de eventuele haalbaarheid van uw plannen.

Met meerdere decennia aan ervaring op het gebied van bodemonderzoek, veel kennis van vergunning- en beleidsprocedures en inzicht in de wensen van bedrijven én het bevoegd gezag, kunnen we ook na de rapportage van waarde zijn. Zo adviseren we wat u met de bodemrapportage kunt of moet doen, begeleiden we bij eventuele indiening bij het bevoegd gezag en denken we mee over te nemen (beheers)maatregelen om plannen te realiseren.

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs of vraag een offerte aan.

Industrieel/transactie gerelateerd 
Karin Grobben
  +31 65 38 15 81 1 

Noord-Nederland
Christiaan Broekhuizen
  +31 61 19 21 62 4 

Oost-Nederland
Karin Grobben
  +31 65 38 15 81 1 

West-Nederland
William Blok
  +31 61 10 01 83 5 

Zuid-Nederland
William Blok
  +31 61 10 01 83 5

 

Offerte aanvragen

 

Gerelateerde dienstverlening

Vraag onderstaand uw offerte aan voor een onderzoek

 

 Toonaangevende speler in bodemvraagstukken

 Locaties verspreid over heel Nederland

 90+ jaar ervaring 

 1200+ werknemers

 Europees advies- en ingenieursbureau