Het belang van contracten tijdens (overheids)projecten

Contracten spelen steeds vaker een bepalende rol in de slagingskans van een project. Dat komt bijvoorbeeld door een nieuwe kijk op het (ver-)delen van risico's. Maar ook de toenemende complexiteit van projecten en contracten en veranderend opdrachtgeverschap spelen mee. De opdrachtgever staat steeds vaker op afstand. Hij houdt zich meer bezig met het proces en minder met de inhoud. In sommige gevallen is de opdrachtgever ondersteunend aan het werk van de opdrachtnemer. Hoe dan ook: goede contracten zorgen voor optimale samenwerking tussen (publieke) opdrachtgevers en marktpartijen. Tauw ondersteunt dat proces. We zijn zeer bedreven in het opstellen van contracten. Onze experts bieden ook ondersteuning in inkoop- en aanbestedingstrajecten. Met beide zaken bindt u als gemeente, provincie, waterschap of bedrijf een marktpartij aan u. Met onze aanpak verkrijgt u duurzame en innovatieve oplossingen ten dienste van uw projectdoelen.

De diensten van Tauw omtrent risico's en contracten 

Tauw ondersteunt opdrachtgevers en helpt opdrachtnemers met engineering en veranderend opdrachtgeverschap. Gedurende een deel of het hele proces nemen we u het projectmanagement uit handen. We bieden ondersteuning op verschillende vlakken.

 

Risicomanagement 

Risicomanagement is de katalysator van het succes van projecten en producten. Het zorgt voor een onderbouwde afweging van varianten in een planstudie, de juiste contractvorm, draagt bij aan ontwerpkeuzes en het beheersen van risico’s in de uitvoering zorgt voor een evenwichtige risicoverdeling in contracten met opdrachtnemers.. Lees verder


Systems engineering

Met systems engineering optimaliseren we het systeem van begin tot eind. Het is dé methode waarmee u complexiteit in multidisciplinaire projecten beheerst. Tauw zet systems engineering met succes in bij veel projecten. Lees verder


Value- en kostenmanagement

Op basis van ‘waarde denken’ bepaalt Tauw de beste prijs-prestatieverhouding. Dat doen we met behulp van creativiteit, functioneel denken, kostenbewustzijn en consensus projecten. Lees verder


Best value

Opdrachtgevers en opdrachtnemers kiezen steeds vaker voor de best value projectaanpak. Of ze nu in de publieke – of de private sector opereren. Bij deze aanpak is niet voorgeschreven waaraan een product of dienst moet voldoen. Daardoor is de opdrachtgever helemaal aangewezen op de expertise van de opdrachtnemer. Onze experts begeleiden deze aanpak voor opdrachtgevers én opdrachtnemers. Lees verder


Contracteren en aanbesteden

Goede contracten maken succesvolle projecten. We hebben kennis en ervaring in huis van elk type contractvorm. Bijvoorbeeld RAW-bestekken, geïntegreerde contracten (op basis van UAV-GC 2005) en hybride contracten. Maar ook over aanbestedingsprocedures zoals best value procurement (BVP) en alliantie overeenkomsten. Lees verder


Contractbeheersing en uitvoeringsbegeleiding

Projectbeheersing zit de medewerkers van Tauw in de genen. Pas als een aannemer een project op tijd en binnen de kaders realiseert, is het voor ons geslaagd. Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) en risicogestuurde uitvoeringsbegeleiding helpen daarbij. Lees verder


Volg de cursussen van Tauw 

Tauw geeft – onder andere in opdracht van het CROW – (incompany) cursussen, trainingen en workshops. Bijvoorbeeld op gebied van risicomanagement, geïntegreerde contracten, aanbestedingsprocedures en de juridische regelgeving, best value en systeemgerichte contractbeheersing. Interesse? Neem dan contact op met Tauw.

Projecten risicomanagement en contracten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.