Het vernieuwen van rwzi's biedt kansen!

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) gaan zeer lang mee. Veel installaties kunnen echter energiezuiniger, efficiënter en duurzamer. Voor sommige locaties gaan bovendien strengere effluenteisen gelden om in 2027 te kunnen voldoen aan de doelen voor schoon en gezond water vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Rwzi’s kunnen op deze punten goed verbeteren door een slimmere inrichting, hergebruik van grondstoffen en het voorkomen van broeikasgasemissies zoals lachgas en methaan. Vaak kan de bestaande rwzi worden aangepast door het bouwen van extra voorzieningen zoals een modulaire extra zuiveringsunit, maar ook (gedeeltelijke) sloop en nieuwbouw is een optie.

Vernieuwing is een multidisciplinaire opgave

Bij uitbreiding of nieuwbouw van een rwzi komen veel aspecten kijken. Deskundigheid op het gebied van civiele techniek, hydraulica, werktuigbouwkunde en elektrotechniek, kennis van de biologie en chemie, duurzaamheid, kennis van vergunningsprocedures en milieuregels, faseringsplannen en van de nieuwste technieken komen samen in het ontwerp. TAUW heeft alle expertises hiervoor in huis. Daarnaast kunnen wij flexibel schakelen tussen verschillende rollen: als expert bij de aannemer/uitvoerder of als adviseur bij de opdrachtgever. Dit geldt zowel voor de ontwerpfases, als voor de realisatie, de opstartfase en nazorg met bijvoorbeeld een  proceshandboek voor de beheerders.

Ontwerp- en Terugrekentool voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

Alle ontwerpen die wij ontwikkelen ondersteunen wij met technische kennis en rekentools. Zo hebben wij de Ontwerp- en Terugrekentool (OWT) voor rioolwaterzuiveringsinstallaties ontwikkeld. De OWT is een statisch rekenmodel waarin het Duitse HSA model en andere gangbare rekenmodellen zijn geïntegreerd. Het is een onmisbaar onderdeel geworden van onze ontwerpstudies. Onze adviseurs gebruiken de OWT onder andere voor de volgende vraagstukken:

  • Doorrekenen van procesonderdelen in de waterlijn & sliblijn
  • Ontwerpen van nieuwbouw, uitbreiding of aanpassing
  • Capaciteit en prestaties bepalen
  • Onderbouwen van advies

De continue doorontwikkeling van de Ontwerp- en Terugrekentool vindt plaats in een samenwerkingsverband van waterschappen en TAUW. Hier doet meer dan de helft van de waterschappen in Nederland aan mee!

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Mike van Boldrik

  +31 62 33 08 16 5

Stuur mij een mail

 

 

Onze dienstverlening op het gebied van rwzi's

Studie en ontwerpen

Het ontwerp van (riool-  of industriële) waterzuiveringsinstallaties en slib(eind)verwerkingsinstallaties is een multidisciplinair project. Er komen veel verschillende expertises bij kijken en elk project is weer anders. Een goed ontwerp voorkomt latere problemen. Daarom is het belangrijk dit vanaf de start goed aan te pakken. 

 

Contracteren en uitvoeren

De bouw van (riool- of industriële) waterzuiveringsinstallaties en slib(eind)verwerkingsinstallaties is een multidisciplinair project. Er komen veel verschillende expertises bij kijken en elk project is weer anders. Daarom is het belangrijk dat de aanbesteding open verloopt en contracten voor alle partijen helder zijn. TAUW adviseert hier graag in.

 

Modulaire zuiveringen

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van de toekomst zal er heel anders uitzien dan die van vandaag. Flexibel anticiperen op toekomstige vraag naar waterzuivering betekent dat rioolwaterzuiveringsinstallaties ook flexibel inzetbaar moeten zijn. Daarbij is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en recycling, en moet het geheel financieel rendabel zijn.  Modulaire zuiveringen hebben de potentie om de zuivering van de toekomst te worden.

Opstellen proceshandboek voor beheerders 

Een rwzi is een complexe installatie waar veel dingen mis kunnen gaan. Het is dan belangrijk om voor de beheerders een goede set basisafspraken te hebben om op terug te vallen. Het proceshandboek geeft houvast over de normale werkwijze én de werkwijze bij calamiteiten. TAUW ondersteunt u graag bij het opstellen hiervan.

Projectreferenties waterzuivering

Kunnen wij u helpen op het gebied van (riool)waterzuiveringen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.