Rioolwaterzuiveringen

Communaal afvalwater wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) waarin micro-organismen de afvalstoffen in het afvalwater afbreken en (gedeeltelijk) omzetten in zuiveringsslib. Binnen dit vakgebied heeft TAUW jarenlange ervaring met het ontwerp (VO, DO, bestek), aanbesteding (klassiek, UAVGC), bouwbegeleiding en de oplevering van RWZI’s.

Project - Ombouw van RWZI Walcheren

Een mooi voorbeeldproject is de Energiefabriek Walcheren waarbij TAUW verantwoordelijk is voor de ombouw van de RWZI Walcheren, in samenwerking met Waterschap Scheldestromen, tot de Energiefabriek. TAUW levert een bijdrage aan dit mooie project door het ontwerp en het bestek te maken en de aanbesteding te begeleiden.

Project - Ontwerp RWZI Roermond & Simpelveld

Een ander mooi en innovatief project is het ontwerp en de ombouw van de RWZI’s Roermond en Simpelveld volgens het Verdygo concept. We trekken in dit project gezamenlijk op met Aan de Stegge om op innovatieve wijze de RWZI om te bouwen naar een modulaire, toekomstbestendige zuivering.

Natuurlijke zuiveringssystemen

Schoon en gezond water is belangrijk. Voor de mens als bron van drinkwater, maar ook voor de planten en dieren die in en om het water leven. Door strengere normen is de vervuiling van ons water in de afgelopen decennia afgenomen. Toch voldoet de waterkwaliteit nog niet overal. De helderheid en de hoeveelheid voedingsstoffen voldoen nog niet aan de normen. Dat is niet alleen slecht voor de planten en dieren die normaal in het water leven, maar kan ook leiden tot een slechte zwemwaterkwaliteit door bijvoorbeeld blauwalg of een slechtere kwaliteit van natuur die afhankelijk is van schoon water. TAUW ondersteunt haar opdrachtgever in het zuiveren van oppervlaktewater, van onderzoek tot ontwerp en monitoring. 

Lees meer

 

Project - Ontwerp helofytenfilter Groningen en Hoogeveen

De afgelopen decennia heeft TAUW veel ervaring opgedaan, met betrekking tot het ontwerp en de realisatie van zuiveringssytemen en waterharmonica’s. Voorbeeldprojecten zijn het ontwerp van het helofytenfilter voor de zuivering van het afvalwater van de Wijk Drielanden (Groningen) en het ontwerp van een helofytenfilter in een beekdal aan de rand van Hoogeveen. Dit vloeiveld zuivert water uit een riooloverstort en afstromend hemelwater.

Industriële waterzuiveringen

De kenmerken van industrieel afvalwater hangt af van het productieproces. De selectie van de juiste waterzuivering is afhankelijk van het type afvalwater (stoffen, concentraties, temperaturen) en de fluctuaties van de debieten. We hebben de kennis en ervaring in huis om het juiste type zuivering te selecteren voor uw bedrijf (fysisch, chemisch en/of biologisch) en het ontwerp en de aanbesteding te verzorgen. TAUW heeft waterzuiveringen ontworpen voor Attero en voor de sanering van Chemie-Pack.

Modulaire waterzuiveringen

Wanneer afvalwater niet gezuiverd kan worden met reguliere zuiveringstechnieken, is maatwerk noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer u te warm water loost, of het water vetten, oliën of onafgebroken bestanddelen bevat. Dat ging voorheen gepaard met grote investeringen en lange terugverdientijden. TAUW biedt echter een modulaire waterzuivering aan. Een tijdelijke, uitbreidbare of verplaatsbare waterzuivering die we zelf op maat ontwerpen, bouwen en plaatsen. Hij wordt snel en vergunningsvrij geplaatst, is onderhoudsvrij en wordt eenvoudig aangepast aan uw behoeften. Zo haalt u met minimale kosten een optimaal rendement en bespaart u tot meer dan 50% op de zuiveringslasten. Met een modulaire waterzuiveringsinstallatie kunnen veel organisaties voldoen aan alle geldende lozingseisen met een installatie die zichzelf binnen één jaar terugverdient.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Mike van Boldrik

  +31 62 33 08 16 5

  Stuur mij een mail

Kunnen wij u helpen op het gebied van (afval)waterzuiveringen?