Natuureducatie 

TAUW zet zich in voor natuureducatie. In Nederland doen we dit door het sponsoren van IVN, het Nederlandse instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. Door kinderen te stimuleren om in een natuurlijke omgeving te spelen, wil IVN onder meer de kloof tussen kinderen en natuur dichten en hun betrokkenheid bij de natuur en een toekomstige duurzame activeren. Naast onze financiële ondersteuning, geven onze TAUW medewerkers hun kennis en expertise door met lessen op scholen en dragen zo bij aan de missie van IVN.

Sanering van Persistent Organic Pollutants pesticides (POPs) in Euro

Op mondiaal niveau gebruiken we onze expertise, personeel, ervaring en financiële middelen voor verantwoord gebruik van persistente chemicaliën zoals pesticiden.

Tot eind jaren zeventig werden wereldwijd grote hoeveelheden POP-bestrijdingsmiddelen in de landbouw gebruikt. Dit heeft geleid tot de ophoping van POP-bestrijdingsmiddelen in de bodem, die niet altijd goed zijn behandeld en opgeslagen. Als gevolg daarvan vormen ze een gevaar voor zowel de gezondheid van mensen als het milieu. TAUW werkt wereldwijd om POP-pesticiden en andere persistente chemicaliën actief op te sporen en de vervuilde locaties te saneren. Samen met (lokale) autoriteiten werken we aan een veilige manier van opslaan en aan vernietigen van deze giftige stoffen. Daarnaast geven we ook training aan overheden (capaciteitsopbouw) met betrekking tot de implementatie van The Stockholm Convention bij POPs.

 

Tauw Foundation

In 2017 heeft TAUW de TAUW Foundation opgericht om bij te dragen aan een mooiere wereld. Een wereld die mensen een duurzame leefomgeving en toegang tot schoon water en energie biedt. De missie van de TAUW Foundation is het katalyseren en ondersteunen van duurzame droomprojecten die verband houden met de SDG’s van de Verenigde Naties of daaraan verwante initiatieven. Daarom stimuleert en ondersteunt de TAUW Foundation non-profit initiatieven die zich richten op maatschappelijke impact met kennis of financiële middelen. Het vermogen van de TAUW Foundation komt uit de opbrengst van de verkoop van TAUW aandelen. Hiermee draagt de Foundation bij aan een betere wereld

 

Bekijk de Tauw Foundation website