Uitdagingen van stikstof

We staan voor de uitdaging om economische ontwikkelingen en natuurherstel met elkaar in balans te brengen. De nieuwe stikstofwetgeving draagt daaraan bij, met enerzijds strikte stikstofeisen bij vergunningsaanvragen en anderzijds veel vrijheid in de uitvoering. Overheden zoeken daardoor naar manieren om ambities om te zetten in concreet en haalbaar beleid. Bedrijven zoeken naar slimme manieren om stikstofreductie in ontwikkelprojecten op te nemen, om vergunningsaanvragen succesvol te maken. Dat vraagt om betrouwbare berekeningen, gedetailleerde onderbouwingen en diepgaande kennis van de actuele wetgeving. Daarin biedt TAUW de helpende hand.  

Wat TAUW kan betekenen

TAUW beschikt over brede kennis van en ervaring met ecologie, stikstof en bijbehorende actuele wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen we overheden adviseren over effectief beleid en organisaties bij de hand nemen door vergunningsprocedures. We verzamelen de juiste informatie, berekenen de effecten van verschillende scenario’s en zorgen voor een helder advies dat voldoet aan alle wensen van het bevoegd gezag. Zo helpen we ruimtelijke ontwikkelingsprojecten te realiseren én dragen we bij aan de oplossing van het stikstofprobleem. Ontdek welke dienstverlening we uw organisatie kunnen bieden.

 

Bekijk onze dienstverlening in stikstof

Stikstofdepositie berekenen met AERIUS Calculator

Ontdek uw stikstofdepositie met de AERIUS® Calculator 2020. Met dit online rekeninstrument berekenen we de neerslag van stikstof op Natura 2000-gebieden en andere gebieden. TAUW was nauw betrokken bij de ontwikkeling en optimalisatie van AERIUS.

Lees verder

ADC toets

Om een uitvoerbaar plan of een project met vergunning te krijgen moet uw plan of project voldoen aan de ADC-criteria. Wij ondersteunen uw organisatie bij het doorlopen van het ADC-traject.

Lees verder

(Interne & externe) saldering

Door de stikstofuitstoot op de ene plek te verminderen kan ruimte ontstaan om ergens anders de uitstoot (tijdelijk) te laten stijgen. Dit het saldering van stikstofdepositie. We kijken samen met u naar salderingsmogelijkheden om het stikstofeffect te beperken of zelfs weg te nemen.

Lees verder

 

Stikstof nieuws en actualiteiten

30 augustus 2023 | Nieuws

Online masterclass 3 en 10 oktober 'Aan de slag met AERIUS Calculator'

Neem op 3 en 10 oktober 2023 deel aan onze online masterclass 'Aan de slag met AERIUS Calculator'. In 2 keer 2 uur komen alle facetten aan de orde die nodig zijn om van kop tot staart een stikstofdepositie-onderzoek…

31 januari 2023 | Nieuws

TAUW organiseert online masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator’

TAUW organiseert op 9 en 16 mei de 2-daagse online masterclass ‘Aan de slag met AERIUS Calculator' waarin u een update krijgt over de actuele wetgeving en jurisprudentie rondom stikstofdepositie en handige…

2 november 2022

Standaard depositieberekening TAUW bespaart tijd en geld bij…

Lees verder...
20 januari 2022

Nieuwe versie van AERIUS online; wat zijn de wijzigingen?

Lees verder...
20 december 2021

Tegemoetkoming voor kosten legaliseren PAS-melding

Lees verder...

Kunnen wij u helpen op het gebied van Stikstof?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.