Menu

Wateroverlastlandschapskaart

Met de Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) ziet u in één oogopslag waar water naartoe gaat en waar het overlast geeft mocht uw gemeente getroffen worden door extreem hevige neerslag. Dat geeft grote hoeveelheden water op straat. Dat kan hinder opleveren voor het verkeer, of zelfs complete blokkades, evenals wateroverlast in gebouwen en woningen.

Om dit te voorkomen zijn inrichtingsmaatregelen nodig, zoals extra berging, bijvoorbeeld in groenvoorzieningen of op pleinen, of maatregelen die het water de goede kant op leiden. WOLK brengt het functioneren van de regenwaterafvoer bij zeer extreme neerslag in beeld, wat tegelijkertijd duidelijk maakt waar aan (bovengrondse) maatregelen kan worden gedacht.

Met een WOLK van uw gemeente bieden wij een nuttig hulpmiddel aan voor het inzichtelijk maken van de lage delen van het maaiveld, waterstromen en afstroming. Dit komt onder andere zeer goed van pas bij de (her)inrichting van de openbare ruimte.
De landschapskaarten helpen daarnaast in de communicatie met burgers of met uw collega's van andere vakgebieden, zoals ruimtelijke ordening, groenbeheer en wegbeheer. Van belang, omdat maatregelen grotendeels op maaiveldniveau worden genomen en daardoor invloed hebben op aandachtsgebieden van uw collega's.
Dat het werkt bewijzen de succesvolle WOLKen die wij hebben gemaakt voor onder andere Egmond aan Zee, Elspeet, Etten-Leur, Apeldoorn en Wijk aan Zee.