Menu

PGS 29:2016 De veranderingen

Bedrijven die beschikken over verticale cilindrische bovengrondse tanks met brandbare vloeistoffen worden geconfronteerd met de vernieuwde richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 29:2016 versie 1.1 december 2016. De richtlijn is online beschikbaar en werd gevolgd door een brief met toelichting en een beleidskader met een afwegingsmodel van staatsecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu.

Voornaamste wijzigingen
De wijzigingen ten opzichte van PGS 29:2008 hebben doorgaans grote impact op het niveau van voorzieningen dat bedrijven rondom de tankputten moeten toepassen. Dit zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van de versie uit 2008:
• Aanvullende eisen aan overvulbeveiliging van opslagtanks; het toepassen van een onafhankelijke overvulbeveiliging (HHH) is een beleidslijn.
• Beschouwing van tankputbrandscenario’s als geloofwaardige en realistische brandscenario’s bij opslag van PGS 1- en PGS 2-stoffen (en boven hun vlampunt verwarmde opgeslagen stoffen). Hierdoor moeten repressieve maatregelen worden getroffen om dit brandscenario te bestrijden. Een tankputbrand mag niet langer als een rampscenario worden beschouwd!

Omdat een aantal wijzigingen grote (financiële) impact kunnen hebben voor de bedrijven, heeft staatsecretaris Dijksma ervoor gekozen de nieuwe richtlijn niet direct als BBT-document (BBT = best beschikbaar techniek) aan te wijzen, maar heeft gekozen voor een geleidelijke invoering door middel van een maatwerk implementatieplan per bedrijf en een deadline voor het volledig voldoen aan PGS 29:2016 per eind 2021.

Tankputbranden
Beleidslijn is dat - ondanks aanwezige preventieve maatregelen - een tankputbrand als uitgangspunt genomen moet worden. Daarom moeten bedrijven repressieve maatregelen nemen. Basisuitgangspunt is dat stationaire brandblussystemen worden toegepast. Mobiele inzet met (bedrijfs)brandweer is alleen mogelijk als dit als operationeel plan volledig is uitgewerkt en er rekening gehouden wordt met warmtestralingscontouren. Er is een afwegingsmodel opgenomen in de brief van staatssecretaris Dijksma waarmee, op basis van de impact van een tankputbrand op de omgeving, de ernstcategorie van de tankputbrand bepaald moet worden. De ernstcategorie bepaalt of de repressieve maatregelen binnen een tijdsbestek van 1 uur, 4 uur of 24 uur merkbaar effect op de brand moeten hebben.

Gewijzigde deadlines
Op basis van de nu bekende informatie, gelden rondom het implementatieplan de volgende deadlines voor de (relevante) bedrijven:
• Voor 1 mei 2017: indienen onderbouwing ernstcategorie tankputbrand op basis van afwegingsmodel
• Voor 1 maart 2018: indienen implementatieplan met uitgewerkte maatregelen en planning voor implementatie

Op dit moment is nog niet duidelijk of de deadline voor het implementatieplan in relatie tot overvulscenario’s voor 1 maart 2018 ingediend moet worden. De verwachting is dat bedrijven in maart 2017 via hun OD’s schriftelijk worden geïnformeerd over de gewijzigde aanpak en vastgestelde deadlines.

Voldoen aan PGS29:2016
Is uw exploitatie van uw opslagtanks conform de nieuwe PGS29:2016 en voldoen uw veiligheidsmaatregelen? Zijn uw maatregelen tegen overvulscenario’s voldoende geborgd en kunt u een tankputbrand zelf bestrijden? Tauw kan u de gewenste ondersteuning bieden om inzicht te verkrijgen in de ‘gaps’, praktische oplossingen uit te werken en uw bedrijf in compliance te houden of te brengen.

Tauw heeft ruime ervaring met alle aspecten van de PGS 29 richtlijn. Onze adviseurs werken mee aan de ontwikkeling van verschillende richtlijnen, waaronder ook deze richtlijn. Daarnaast zijn onze adviseurs thuis in gerelateerde vraagstukken zoals bodembescherming, bodembeschermende voorzieningen,  bodemonderzoek, brandveiligheid en veiligheidsmanagementsystemen.

Ondersteuning met gap-analyse en implementatieplan
Wij adviseren u om tijdig een grondige gap-analyse uit te voeren om afwijkingen van de PGS 29:2016 in kaart te brengen. Op basis hiervan kunt u een gepast implementatieplan opstellen. Zo houdt u de regie van het uitvoeren in eigen hand en worden eventuele investeringen tijdig gebudgetteerd en gepland.

Mogelijke aanpassingen zijn:
• Overvulbeveiliging: de beleidslijn is om geschikte onafhankelijke overvulbeveiligingen te eisen
• Bodembeschermende voorzieningen
• Tankputbeveiligingen: de beleidslijn is om stationaire voorzieningen te eisen, waarbij de feitelijke keuze van het type voorziening mede afhangt van de (maatschappelijke) impact van de effecten van de tankputbrand

Een breed scala aan bedrijven ging u al voor. Additionele informatie over de scope van de PGS 29 richtlijn, de aanstaande veranderingen, de geplande implementatie, de mogelijke acties voor bedrijven en de handhaving van de richtlijn is hier te vinden.

Wilt u meer weten over de voortgang en impact van de nieuwe PGS 29 bij uw bedrijf? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs staan u graag te woord.