IVN Jeugdwatercongres

Kunnen we scholieren interesseren voor de water sector?

Provinciehuis Assen, NL
26 juli 2017, 9:30 - 15:00 uur

Spelenderwijs kennismaken

Meer dan 200 leerlingen ontmoeten elkaar vrijdag 9 juni in het provinciehuis in Assen. Dan is er het Jeugdwatercongres, een bijeenkomst voor jongeren van het voortgezet onderwijs rond het thema water.

Meer dan 200 leerlingen ontmoeten elkaar vrijdag 9 juni in het provinciehuis in Assen. Dan is er het Jeugdwatercongres, een bijeenkomst voor jongeren van het voortgezet onderwijs rond het thema water. Tijdens dit congres kunnen scholieren onder andere kennis maken met bedrijven die binnen het vakgebied 'water' opereren. Tauw geeft hen, via een touch table, spelenderwijs uitleg over waterstroming over het maaiveld aan de hand van de Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en de Water Overlast Landschaps Kaart (WOLK). Ook kunnen de scholieren kennismaken met de toepassing van augmented reality binnen het vakgebied.

Een nievratie waterbeheerders

  • Het evenement heeft als doel om scholieren van het voorgezet onderwijs kennis te laten maken met het vakgebied water(beheer).
  • Het vergroot het begrip en draagvlak voor de watersector, en daarmee de kans dat jongeren kiezen voor een water-georiënteerde opleiding. Voorafgaand aan het Jeugdwatercongres krijgen de scholieren een opdracht vanuit verschillende waterschappen, provincies en bedrijven. De resultaten worden tijdens het congres gepresenteerd.
  • Daarna is er tijd om kennis te maken met diverse spelers binnen de waterwereld: van waterschappen, drinkwaterbedrijven tot advies- en ingenieursbureaus.

IVN

IVN is een landelijke organisatie die mensen lokaal bij de natuur betrekt. Het jeugdwatercongres is resultaat van een effectieve en goede samenwerking tussen IVN Noord (WaterXplorelab), de provincies Groningen en Drenthe én de waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Drents Overijsselse Delta.

Tauw als sponsorpartner

Tauw is sinds 2013 sponsorpartner van IVN. We stellen elk jaar €20.000 ter beschikking. Daarmee werkt IVN aan een duurzame samenleving, met als achterliggende gedachte dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.

Algemene informatie

Datum
26 juli 2017, 9:30 - 15:00 uur
Locatie
Provinciehuis Assen, NL

Extra informatie

  • Geen kosten
  • Vooraf aanmelden
  • Voor overheden, bedrijven organisaties en opleidingen in de watersector

Heeft u een vraag over dit evenement?

Edwin Veldkamp Edwin Veldkamp
Contactpersoon