Water in de Openbare Ruimte: bezoek onze stand en lezingen

Expo Houten, standnummer 2.056
09 november 2017

Op 9 november 2017 is Tauw aanwezig bij de beurs Water in de Openbare Ruimte. Een vakbeurs voor professionals die zich hard maken voor een groene en water-/klimaatbestendige openbare ruimte. We staan hier niet alleen met een interactieve stand (nummer 2.056), maar verzorgen die dag ook twee inspirerende lezingen.

Het klimaat verandert en dat heeft veel consequenties. Consequenties die we door middel van stresstesten steeds beter in beeld krijgen. Hieruit blijkt onder andere dat oppervlaktewater opwarmt, met alle gevolgen van dien: botulisme, blauwalg, hittestress in de omgeving, etc. Iets anders dat de Nederlandse overheid bezighoudt is het doel om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn.

Ogenschijnlijk verschillende thema’s, maar de overlap is groot. Daarom laten we u in onze stand graag zien hoe we, door kennis en technologieën slim te verbinden, de omgevingswarmte benutten en daarmee onze leefomgeving verbeteren. Zo biedt Tauw integrale oplossingen! En uiteraard vertellen we u dan ook meer over klimaatstresstesten en hoe die helpen bij te dragen aan de doelen uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Lezingen

Tijdens de beurs verzorgen wij, samen met gastsprekers van de gemeente Groningen en Deventer, ook twee inspirerende lezingen:

  • Hoe (te) warme vijvers de leefomgeving ’s zomers verkoelen (Eikenzaal, 10:30 uur)
    De opwarming van vijvers leidt in stedelijk gebied vaak tot problemen. Te warm water is van invloed op botulisme en kan blauwalg veroorzaken. Door klimaatverandering zullen we hier steeds vaker mee geconfronteerd worden. Wat kunnen gemeenten hieraan doen? De opwarming van vijvers en watergangen tegengaan wordt lastig, maar diezelfde warmte kunnen we er wel uithalen en elders benutten.
    Meer informatie & aanmelden
  • Klimaatstresstesten (Hoofdpodium, 12:00 uur)
    Op Prinsjesdag 2017 is het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DRA) gepresenteerd. ‘Adequaat inspelen op de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering’ luidt de boodschap. Gerichter, concreter en actiever. Ook waar dreigingen niet acuut zijn, is een versnelling urgent. Het doel van het deltaplan is klimaatadaptatie te versnellen en te intensiveren, zodat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Maar hoe pak je dat aan?
    Meer informatie & aanmelden

Aanmelden

Wij nodigen u van harte uit in onze stand (nummer 2.056) en bij onze lezingen! Voor een gratis toegangsbewijs kunt u zich hier registreren. Tijdens het registreren kunt u zich ook direct aanmelden voor de lezingen.

Algemene informatie

Datum
09 november 2017
Locatie
Expo Houten, standnummer 2.056
Aanmelden

Heeft u een vraag over dit evenement?

Simon Bos Simon Bos
Contactpersoon

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.