Beat the Unicorn: Atychiphobia

Jasper Schmeits

Eind 2017 kwam ik in contact met KTC, een consultant op het gebied van strategisch ontwerp en innovatie. Tijdens de gesprekken kwam de vraag of ik in het kader van ‘Beat the Unicorn’ mijn verhaal kon vertellen. Verhalen van verschillende kanten worden hierbij gebundeld in een boek. Maar dan begint de zoektocht naar ‘mijn’ verhaal: wat moet ik vertellen, hoe doe ik het nu en wat is interessant voor de buitenwereld? Na mijn zoektocht kan mijn verhaal samengevat worden in één woord: Atychiphobia, The Fear of Replacement!

Wat zijn Unicorns?

‘Unicorns’ zijn verwoestende startups die met een snelle marktontwikkeling een marktsegment overnemen of verstoren. Denk daarbij aan Amazon en AirBnB; startups die al snel een omzet draaien van over een miljard euro. Kunnen wij ons hiertegen weren of hebben we in de toekomst in een tenderproces Google of Facebook als grootste concurrent? Wij moeten de data nog verzamelen, waarschijnlijk tegen die tijd al een combinatie van open source data met locatiespecifieke metingen, maar onze concurrenten hebben de data allang in huis en daarmee zijn ze ons al een stap voor. Het is essentieel voor onze toekomst dat we stappen zetten in deze ontwikkeling – de digitalisering van ons proces – om maar enige kans te maken om in de toekomst te overleven.

Technologische ontwikkelingen

In 2017 ben ik in Nederland begonnen met het innovatiethema ’Sensing the Future’, een thema waarbij we naar technologische ontwikkelingen kijken op het gebied van datacollectie. Primair om onze eigen processen te verbeteren en te vernieuwen, maar zeker ook om nieuwe marktsegmenten en niches aan te boren. Het doel daarbij is om technologische ontwikkelingen te herkennen, te testen en richting de organisatie aan te geven waar mogelijkheden liggen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van multiparameter-sensoren bij afvalwater, gebruik van machine learning in de analyse van waterketengegevens en gebruik van drones bij partijkeuringen.

Mijn verhaal

Intern binnen Tauw liep ik er tegenaan dat ik veel op mijn onderbuikgevoel deed. Maar waarom deed ik de dingen zoals ik ze deed, zat daar een logica achter? De vraag van KTC gaf mezelf dus de opdracht om hier meer grip op te krijgen en het mooie is dat deze vraag mij juist een extra impuls gaf om te snappen wat ik deed. Op basis van gesprekken en onderzoek kwam ik er uiteindelijk achter dat ik (onbewust) via de 4 D’s werk: Dromen, Denken, Durven en Doen. Een theorie die door Voort & Ormondt (2011) is uitgewerkt. In plaats van het kijken vanuit de theorie naar de praktijk, ben ik vanuit de praktijk (het doen) naar de theorie gaan kijken en dat matcht in deze theorie.

Inspirerende verhalen

Nu ligt er een boek waarin 13 inspirerende verhalen zijn gebundeld vanuit verschillende invalshoeken. Ik ben er dan ook erg trots op om naast de andere schrijvers onderdeel te mogen uitmaken van deze mooie bundeling. Herkenbaar is dat vanuit verschillende marktsegmenten op eenzelfde manier wordt gekeken naar de businessontwikkeling. Of dit nu bij de mobiliteitsopgave van Schiphol of Suzuki Motor of bij de ontwikkeling binnen de Erasmus Universiteit of bij De Volksbank is: allemaal lopen ze tegen een bepaalde vorm van digitalisering aan die noodzakelijk is om te omarmen om in de toekomst concurrerend te blijven. Elk stuk is weer inspirerend op een andere manier!

Bekijk hier het verhaal van Jasper Schmeits in het boek

Bekijk hier onze webpagina 'Duurzame Innovaties'


Grip op mijn proces

Enkele quotes uit het boek die ik meeneem in mijn innovatieproces zijn:

  • Innovatieprocessen falen niet als gevolg van de beperking van talent of de beperking aan ideeën van technologische ontwikkeling. Ze falen als gevolg van beperking aan commitment en diversiteit.
  • Vergeet vooral je customer service niet. In een digitale wereld is de eindgebruiker nog altijd een mens, dus behandel hem ook zo.
  • Het geheim van een goede innovatie ligt op het gebied van implementeren, meten, leren, corrigeren en opnieuw beginnen. Maar wel snel, sneller, snelst!

Via deze weg wil ik KTC bedanken voor de ruimte die ze mij geboden hebben voor deze kans. Het was een leuk proces en ik heb voor mezelf meer grip gekregen op het proces dat ik volg.  

Heeft u vragen na het lezen van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.