Bouwt u mee aan het landelijk Framework Circulair Bouwen?

Rianne van der Veen

Circulaire economie staat hoog op de Bouwagenda en komt steeds vaker terug in aanbestedingen. Ik zie dat iedere gemeente bezig is met een eigen ontdekkingstocht, en marktconsultaties en pilots organiseert. Maar als men aan de slag gaat blijkt het lastige materie te zijn. Hoe maak je circulariteit meetbaar en toetsbaar? Goede initiatieven stranden op discussies over definities en belemmeringen in wetgeving en normering. Circulaire producten blijven in de niche, worden niet mainstream. Er is geen standaard ‘taal’, methodiek of richtlijn voor circulair bouwen.

Krachten bundelen

Hoog tijd voor een doorbraak! Want we moeten in 2030 ons grondstoffengebruik gehalveerd hebben (doel in de Transitieagenda Bouw) en dat is al over 11 jaar. Daarom is het Platform CB’23 opgericht, waar ik namens Tauw aan meewerk. Dit platform is een initiatief van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, De Bouwcampus en NEN. Met mandaat en financiering vanuit het Rijk. Platform CB’23 wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een circulaire bouweconomie werkelijk realiseren! Ik vertel u hier graag meer over! 

Werk aan de winkel

Binnen Platform CB’23 werken drie actieteams van september 2018 t/m juli 2019 aan een concreet resultaat:

  1. Framework circulair bouwen: naar een eenduidig taalgebruik en heldere kaders
  2. (Materiaal)paspoorten in de bouw: eisen aan een geharmoniseerd raamwerk
  3. Het meten van circulariteit: eisen aan een uniforme meetmethode

Daarnaast loopt er een Leernetwerk Circulair inkopen voor (semi)overheden. Tussen de actieteams is veel uitwisseling, want alles hangt met elkaar samen.

Leidraad circulair bouwen

Ik zit in het actieteam Framework circulair bouwen, waarin we een raamwerk (of leidraad, afwegingskader) voor circulair bouwen uitdenken en schrijven. Zodat circulair bouwen niet iets speciaals blijft, maar generiek wordt – voor iedereen. En er gelijk speelveld komt voor de markt, duidelijkheid in definities en voldoende ruimte voor ontwikkeling van innovaties.

Voor ons actieteam is dit een grote uitdaging, maar ook heel leuk om te doen. Ik vind het heerlijk om met mensen om tafel te zitten die dezelfde passie, drijfveer en kennis hebben over circulair bouwen. We spreken dezelfde taal. In de bijeenkomsten is een open sfeer en er wordt hard gewerkt. Onder leiding van een voorzitter van de TU Delft en een secretaris van NEN.

De eerste contouren van het Framework krijgen vorm. Het wordt een soort stappenplan: per bouwfase en voor alle stakeholders. De circulaire ontwerpprincipes zijn de basis. Maar is niet zo dat een bouwwerk alleen circulair is als aan alle principes wordt voldaan. Het blijft maatwerk, afhankelijk van het type bouwwerk, de functie, de locatie, etc. Om iemand die circulair wil bouwen te helpen, willen we de juiste vragen stellen en niet dwingend iets voorschrijven. Aan de hand van een beslisboom wordt de lezer geleid naar de meest passende circulaire principes voor zijn/haar bouwopgave. We geven mogelijke oplossingsrichtingen per type bouwwerk of per type opgave. En heldere indicatoren en criteria, bijvoorbeeld voor inzet in aanbestedingen.

In het Framework komt ook uitleg over de belangrijkste tools, zoals meetinstrumenten en materiaalpaspoorten. Daarin zit de koppeling met de andere twee actieteams. En we maken overzichten met goede voorbeeldprojecten, belangrijke literatuur en de vele initiatieven in het land.

Hoe kunt u meedoen?

U kunt nog aanhaken bij één van de actieteams. In het voorjaar worden de concept-resultaten gepubliceerd en dan kan iedereen daarop reageren.

Laten we samen een doorbraak creëren!

Meer weten over circulairiteit

Onze adviseurs denken graag met u mee.