Focus op Noord-Nederland: bouwen aan de toekomst vraagt om aandacht

Harry Sikkema

De afgelopen 13 jaar heb ik mijn ambitieuze werk gecombineerd met mijn co-ouderschap. Mijn drie dochters, destijds 4, 8 en 10, zijn nu respectievelijk 17, 20 en 22. Scheidingen kunnen ontstaan als  “aandacht hebben voor” in onbalans is geraakt. De afgelopen 13 jaar kwam ‘Aandacht’ daardoor bij mij op nummer 1 te staan. Ik wilde dit goed doen. En dit is per saldo goed gelukt. Zowel privé als zakelijk.

Nieuwe Tauw locatie in Leeuwarden
Als je iets wilt en gaat ondernemen is er voor veel zaken de nodige aandacht een vereiste. Een half jaar geleden hebben we een nieuwe Tauw locatie geopend op de WaterCampus in Leeuwarden. Het openen van een nieuwe locatie vraagt zowel intern als extern de nodige voorbereidingen en aandacht. De opening was een groot succes en gestaag krijg het steeds meer handen en voeten. Ook weten steeds meer potentiële klanten en onderwijsinstellingen ons beter te vinden.

Aandacht voor de toekomst van Noord-Nederland
Bij Tauw adviseren en ondersteunen we Waterschappen bij de planvorming, ontwerp en realisatie van vraagstukken rond de regionale waterinfrastructuur. We bouwen samen aan het Watersysteem van de Toekomst, zullen we maar zeggen.

Mijn aandacht was de afgelopen jaren gericht op de toekomst van de regio Noord-Nederland. Hoe zal Noord-Nederland er over 25 jaar uitzien? Bewegen we meer en leven we gezonder dan nu? Gaat ons politieke stelsel bij de gemeenten met de opkomst van burgerparticipatie veranderen? Hebben we in de toekomst veel meer watersporters in Friesland omdat het in andere delen van Nederland te heet is geworden? Kunnen we Noord-Nederland misschien gaan bestempelen als het veiligste woongebied van Nederland?

Het zijn belangrijke vraagstukken waar we bij Tauw thans onze aandacht op willen gaan richten. We willen in Noord-Nederland de verbinding maken met alle innovaties op het gebied van water en onze leefomgeving. En onze regio biedt ook daarvoor volop en goede mogelijkheden.

Investeren in toekomstbestendige stedelijke- en gebiedsontwikkeling
Zo is Noord-Nederland er in geslaagd om in de crisisjaren grote projecten en gelden naar zich toe te trekken. Naast het Friese Merenproject en de RSP projecten, is er veel aandacht en is er veel werk verzet. De komende jaren moeten we de vruchten gaan plukken van deze mega investeringen in de bereikbaarheid over zowel het water als de weg. Vanaf 2017 zal met name geïnvesteerd worden in een toekomstbestendige stedelijke- en gebiedsontwikkeling.

Vanuit Tauw doen wij dit vanuit onze 5 externe proposities te weten: duurzaamheid, klimaat, gezondheid, veiligheid en een participerende leefomgeving. Deze thema’s willen we implementeren, koppelen en integreren in het ontwerp van GWW projecten en de Beheer-en Onderhoudsvraagstukken van onze leefomgeving. Voor deze onderwerpen vragen we dus aandacht en trachten we onze experts te binden en te verbinden aan de opgaven die we met elkaar willen gaan realiseren. Hiervoor zoeken wij als marktteam noord van Tauw in Assen en Leeuwarden onder andere de samenwerking op met klanten van ons die met dezelfde opgaven bezig zijn en gaan.

Naast water, landbouw, energie zijn economische perspectief samenwerking en innovatie al jaren belangrijke drijfveren in Noord-Nederland. Werkgelegenheid en aandacht om maatschappelijk voorop te willen lopen zijn de sleutelwoorden voor de toekomst van Noord Nederland. Deze drijfveren passen ook bij Tauw en mij. Ook omdat het mijn interesse heeft en zoals we dat in Friesland zeggen: ‘nijskjirrig'

Aandacht benodigd om successen te boeken
Als je iets wilt en gaat ondernemen is aandacht dus een vereiste. Dat merk ik niet alleen in mijn werk bij Tauw, maar ook privé. Zo mag ik voorzitter zijn van een grote vrijwilligersorganisatie, waarbij aandacht voor kwaliteit, continuïteit en progressie een belangrijke rol spelen. Ook was ik kortgeleden met mijn dochter van 22 in Beijing en Sjanghai in China. Ik vind het belangrijk en leuk om de aandacht in balans te houden, ambassadeur te zijn en zaken aan te jagen namens Tauw. Het is dan ook logisch dat mijn passie uit gaat naar ‘De aandacht hebben voor…” om te zetten in concrete en positieve ontwikkelingen.

De komende jaren gaan we bij Tauw aandacht vragen voor bovengenoemde proposities en ontwikkelingen. De op stapel staande kabinetsformatie belooft mogelijk veel goeds. Ik ben blij dat ik voor Tauw mag werken. Met flair en enthousiasme en de nodige humor verwacht ik dat Tauw weer prachtige jaren tegemoet zal gaan. 

Heeft u interesse in Tauw?
Wij geven u als klant of uw project de aandacht die het verdient en nodig heeft.

 

Contractpersoon: Harry Sikkema