Herstel van de populatie wilde bijen: maak de cirkel rond!

Jeroen Reimerink & Carolien Wegstapel

De achteruitgang van bijen- en andere insectenpopulaties is jammer genoeg een feit. Net als bij andere natuurrampen (want zo mogen we dit best bestempelen), is bijna iedereen hiervan op de hoogte. We worden er immers regelmatig mee geconfronteerd in de media. Maar anders dan bij andere natuurrampen zijn we nu niet (of amper) in actie gekomen… En dat heeft ertoe geleid dat we in minder dan een halve eeuw driekwart van de vliegende insectenpopulatie zijn kwijtgeraakt. Een gigantische afname, kunnen we dat tij nog wel keren?

Bewustwording resulteert in momentum

Gelukkig begint de bewustwording te groeien en dat resulteert in een momentum waaruit geweldige initiatieven voortvloeien. De Nationale Bijentelling bijvoorbeeld, die afgelopen weekend voor het tweede jaar op rij werd georganiseerd door Nederland Zoemt (waar onze sponsorpartner IVN mede-initiator van is). Tot 19 april kun je je waarnemingen doorgeven.

Een ander voorbeeld is Nationale Zaaidag (22 april), georganiseerd door de Pollinators. Een dag waarop er massaal bloemzaden voor bijen en andere bestuivende diersoorten gezaaid worden. Tauw doet ook mee, zo willen we het belang van bijvriendelijk beheer & onderhoud - en biodiversiteit in het algemeen - onderstrepen!

Maar ook lokale, minder bekende initiatieven leveren stuk voor stuk een belangrijke bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan bewoners die hun buurt ‘verbloemen’, gemeenten die bijenlinten zaaien, de aanleg van de Honeyhighway en provincies die in aanbestedingen bloemrijke bermen een plek geven. Leuk, zo ontstaat er broodnodige aandacht voor (het vergroten van het voedselaanbod en leefgebied van) insecten.

Toch blijft het daar wat ons betreft niet bij. Wij kijken ook graag naar de lange termijn. Hoe mooi zou het zijn om met het momentum van nu structurele oplossingen voor wilde bijen en insecten te realiseren. Wij zijn er van overtuigd dat we dat samen voor elkaar kunnen krijgen.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Boeren, banken en natuurbeschermers hebben het ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel: samen voor biodiversiteit’ gelanceerd. Het toekomstbeeld en de oplossingsrichting zijn in beeld gebracht aan de hand van drie ‘werkroutes’: natuurgebieden, landbouwgebied en de openbare ruimte. Maar wat doe je daar nu mee als individu? Als ambtenaar? Of als bedrijf?

Wat helpt in de openbare ruimte is om te kijken wat je als individu of organisatie kan betekenen in de complete cyclus van beleid> inrichting & beheer> monitoren> repeat

Doorlopen van de cirkel

In beleidsplannen stel je een visie op voor bijen en liefst breder: voor biodiversiteit. Wat is de ambitie? Welke doelsoorten? Welke structuren verbinden? Ambtenaren, bedrijven en burgers hebben hier allemaal een stem in. Gedurende inrichting & beheer ga je concreet aan de slag: beheer is hierin essentieel. De inrichting kan goed zijn, maar het juiste beheer (en de continuïteit daarvan) is een sleutelfactor bij het creëren/behouden van leefgebieden voor de bij. Hoe dat vervolgens in praktijk wordt gebracht, kun je buiten met eigen ogen zien. En daar mag je natuurlijk wat van vinden!

En dan is het ook nog belangrijk om te weten of de beheermaatregelen succesvol zijn. Daarom is monitoring een essentiële derde stap: om de huidige situatie in beeld te brengen, de ontwikkelingen te volgen, bij te sturen en de (nieuwe) kennis toe te passen in aanbestedingen van nieuwe projecten. Wij sluiten ons aan bij het Deltaplan: meer biodiversiteit achterlaten dan wat je aantreft. Dit is een praktische indicator voor succes, waarmee je meteen mee aan de slag kunt.

Kortom: al deze stappen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden om tot een structurele oplossing te komen. Kijk waar je invloed hebt en benut deze. Want alleen samen kunnen we de cirkel rondmaken! Benieuwd hoe ons advies hieraan kan bijdragen? Bekijk dan onze vernieuwde ecologie webpagina

Herstel van de populatie wilde bijen: maak de cirkel rond!

Vragen over dit blog of over biodiversiteit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.