Keuzestress bij led-transitie

Edwin Veldkamp

Eind september hebben wij als Tauw van de gemeente Amsterdam de opdracht ontvangen voor het maken van een complexe scenario-afweging in verband met de led-transitie. Evenals veel (grote) gemeenten staat ook de gemeente Amsterdam aan de vooravond van grootschalige led-vervanging. Voor het zover is dienen er keuzes gemaakt te worden, heel veel keuzes…

The sky is the limit

In de kerstvakantie heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik met mijn dochter van 9 jaar meegegaan om schoenen voor haar te kopen. Normaal gesproken een taak die mijn vrouw op zich neemt, maar onder het mom van weinig tijd en snelle actie, heb ik dit keer deze uitdaging op mij genomen. Al na 5 minuten heb ik mijn voornemen om er een snelle actie van te maken laten varen, en zat er niets anders op dan uitgebreid de tijd te nemen voor de aanschaf van een paar schoenen.

Als je dochter schoenmaat 39 heeft, wordt de keuze op de kinderafdeling helaas beperkt, maar wordt de keuze op de vrouwenafdeling er één van ‘the sky is the limit’. Een typisch geval van keuzestress diende zich aan. Ondersteund door haar vader (adviseur en financier), haar broer (ongewenst advies) en twee verkoopsters (kennis, goedbedoeld advies) probeerde mijn dochter de keuze te maken voor een paar schoenen. Het arme kind.

Voorbereiding led-transitie

Voor steeds meer gemeenten begint de tijd te dringen waar het de overgang naar led-verlichting betreft. Waar in het verleden energie- en daarmee kostenbesparing boven alles stond, zijn de tijden inmiddels veranderd. Niet alleen energie- en kostenbesparing bepalen de koers en de keuze, maar ook onderstaande thema’s wegen zwaar mee in de afweging bij de overgang naar led:

Net als met het kopen van schoenen staan ook nu verkopers, leveranciers en tal van adviseurs klaar met goedbedoelde adviezen om te helpen bij de te maken keuzes. De kennis en kunde van de verkoper, leverancier en adviseur dienen zeker te worden meegenomen, maar zijn nog te vaak gekleurd en niet per definitie onafhankelijk en in het belang van de klant.

Tauw helpt uw organisatie graag bij de voorbereiding van led-transitie

Terug naar die schoenen

Op het moment dat ik onafhankelijk werd door mijn financiële belang opzij te zetten, en wij de verkoopsters en haar broer verzocht hebben ons ruimte te geven, zijn we gekomen tot een keuze. Een keuze voor een paar kwalitatief goede, duurzame en mooie schoenen waar mijn dochter dolgelukkig mee is. Simpelweg door naast haar te gaan staan, te luisteren, de opgedane kennis van de verkoopsters te gebruiken, en onafhankelijk te adviseren en attenderen. En dat uiteindelijk binnen het budget. Het lijkt wel werk.

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

Waar veel gemeenten tegen aanlopen is de vraag hoe totaal verschillende thema’s onderling te wegen zijn. Hoe zwaar dienen bepaalde aspecten mee te wegen? En hoe zijn thema’s te wegen als ze niet direct in euro’s zijn weer te geven?

Samen met CE Delft hebben wij als onafhankelijk adviesbureau voor de gemeente Amsterdam een groot aantal thema’s doorgerekend voor TCO (Total Cost of Ownership), CO2-voetprint en vervolgens de MKBA (Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse). Een project waarbij de kennis vanuit de leveranciers essentieel was voor het juist kunnen opstellen van de berekeningen.

Door het opstellen van zowel TCO, CO2-voetprint als MKBA zijn alle aspecten waarvan de gemeente heeft aangegeven dat deze belangrijk zijn te wegen, meegenomen. En kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden in de voorbereiding van de verdere verduurzaming van verlichting.

Kortom

Voorkom keuzestress bij uw led-transitie door:

  • Het bepalen van de voor uw gemeente belangrijke thema’s
  • Het (laten) vergaren van kennis op deze thema’s
  • Samenwerking
  • Het juist wegen van thema’s
  • Onafhankelijk advies

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Onze adviseurs staan voor u klaar!