Risicomanagement: Gewoon SAMEN DOEN

Annet de Bakker

De vraag vanuit de Risk Challenge van afgelopen najaar was ‘Hoe zie jij Risicomanagement over 10 jaar?’ De eerste gedachte die bij me opkwam was dat risicomanagement in de aanpak van een GWW-project vandaag de dag nog steeds niet vanzelfsprekend is! En dat terwijl denken en handelen in risico’s en kansen in onze intuïtie zit.

Als ik naar mezelf kijk ben ik eigenlijk altijd - weliswaar onbewust - bezig met risico- en kansenmanagement om tot het beste resultaat te komen. Op mijn werk maar ook thuis. Dat gaat vanzelf. Daar denk ik niet bewust over na en heb ik ook niet met mijn man in een risico- en kansenmatrix uitgeschreven. Als we dat allemaal zouden doen, zou er een behoorlijke waslijst ontstaan, alleen al voor ons privéleven. Het bevreemdt me dan ook elke keer weer dat het bewust toepassen van risico- én kansenmanagement vanuit een projectopgave in GWW-projecten, waarbij het om miljoenen aan maatschappelijk geld gaat, vaak als een keuzemodule wordt gezien.

Ik zeg bewust vanuit opgavebelang, want ook in GWW-projecten beoefenen we risicomanagement op zijn best, echter nog te vaak in een schaakspel waarin we het eigen belang strategisch verdedigen. Daarmee komt het beste resultaat voor de verschillende betrokken partijen niet altijd ten goede aan het belang van de opgave. Het belang van de opgave (best for project) raakt daarbij op de achtergrond met als resultaat dat we om elkaar heen ‘kronkelen’.

Een kleine terugblik

Het niet vanzelfsprekend integraal meenemen van risicomanagement in de aanpak van een GWW-project doet me terugdenken aan mijn afstudeerproject ‘Integratie bodem(verontreiniging) in locatieontwikkeling’. Bodem werd - net als risicomanagement nu - te vaak niet of te laat betrokken. Men zag het niet als één van de hoofdaspecten van locatieontwikkeling, maar het had wel degelijk een grote impact op de haalbaarheid van een project. Inmiddels is bodem(verontreiniging) een essentieel aspect binnen locatieontwikkeling. Dat is nu vanzelfsprekend.

Ideaalbeeld

Zó zie ik risico- en kansenmanagement in de toekomst ook: een vanzelfsprekend essentieel aspect in GWW-werken, dat vanaf het allereerste initiatief is ingebed en dat we samen vanuit ons eigenaarschap beoefenen. We spreken in de toekomst dan ook niet meer over risicomanagement, maar gewoon over samen doen. Samen doelen nastreven én bereiken waarbij we samen bewust, vanuit het belang van de opgave, omgaan met al dan niet bekende risico’s en kansen. Het ideaalplaatje? Om als één team - opdrachtgever én opdrachtnemer - te gaan voor het optimale resultaat binnen een gezamenlijke opgave, en waarbij we eigenaarschap voelen en leiderschap tonen.

Wat is nodig?

Maar hoe komen we bij dat ideaalbeeld? Wat is er dan nu voor nodig om toch dat ideaalplaatje (gewoon samen doen) te realiseren? Zoals gezegd doen we continu aan risico- en kansenmanagement, in al onze gedachten en met onze beweegredenen. En precies dáár zit de kracht: het gewoon doen! Door de gedachten en beweegredenen expliciet te maken, eigenaarschap te voelen en het bewust DOEN. Door je af te blijven vragen: Wat is het doel? Wat kan het bereiken van het doel verstoren of versterken? ‘Wat kan ík hieraan doen? Hoe kan ík deze kans verzilveren?
 

Hoe gaan we dit bereiken?

En dan krijg ik de vraag wat ík ga doen om dit ideaal mogelijk te maken. Maar dit is niet iets wat bij één persoon ligt. Ik heb geen toverstaf waarmee ik dit ideaalplaatje creëer. Gelukkig niet! De mindset is er al op strategisch niveau in de Markvisie. Laten we ook in de projectteams de keuze maken er samen voor te gaan. Laten we de transformatie van tegenover elkaar naar mét elkaar ondergaan, het belang van de opgave centraal wíllen stellen, samen doelen wíllen bereiken, laten we gezamenlijk eigenaarschap voelen en bewust doen, te beginnen bij onszelf. Graag ondersteun ik in dat proces - samen met de risicomanagers en samenwerkmanagers van Tauw in het ondergaan van deze mindset om het gewoon samen te doen!

Heeft u vragen over risicomanagement?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.