Seksisme?

11 mei 2021, Ralph van Roessel

Ik geef het meteen toe. Seksisme en emotionele onveiligheid zijn voor mij lang ‘ver van mijn bed’ begrippen geweest. Ik weet dat het bestaat, dat de impact op vrouwen vaak desastreus en levenslang is, maar MeToo-achtige praktijken leken me toch vooral voor te komen in ‘verknipte’ sectoren als de cultuur- en filmindustrie. En niet iets wat echt speelt in mijn eigen brave (technische) wereldje. Toch?

Zeker nu we het binnen TAUW nadrukkelijk agenderen, besef ik dat ik hierin nogal naïef ben geweest. Niet alleen omdat ik inmiddels ook wat heftige incidenten uit mijn eigen omgeving ken. Maar vooral ook omdat ik gemerkt heb dat het als man verrekte lastig is om de impact van grapjes, opmerkingen en masculien gedrag op vrouwen te kunnen bepalen. Meer en meer kom ik er achter dat (emotionele) veiligheid superpersoonlijk is en vele tinten grijs kent, want iedereen heeft zo zijn of haar eigen perceptie. Zeker in een setting waar mannen in de meerderheid zijn, is masculien gedrag of taalgebruik al snel de norm en kan onbedoeld grote impact hebben. Een ‘onschuldige’ grap waar de ene vrouw hartelijk om meelacht, kan bij haar collega ongemak veroorzaken en bij een ander zo bedreigend overkomen dat ze blokkeert en jarenlang stagneert in haar persoonlijke ontwikkeling.

Het is dus zaak om een werkomgeving te creëren waarin elke vrouw optimaal haar talenten kan inbrengen en ontwikkelen. Hoe? Door bewustwording te vergroten en het bespreekbaar te maken. Uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat je hier als man wel degelijk grote stappen in kan maken. Als je je eenmaal bewust bent van je eigen ‘onbekwaamheid’ vraagt het enkel nog wat moed om vragen te stellen en zaken bespreekbaar te maken. Een overleg even stilleggen, een bepaalde situatie expliciet benoemen of naderhand iemand één op één aanspreken, doet veelal al wonderen. En dat is overigens een verantwoordelijkheid van mannen én vrouwen. Elke man en elke vrouw heeft immers zijn of haar eigen perceptie van wat nog wel veilig en niet meer veilig voelt. Achter die verschillen komen we dus alleen als we met elkaar een omgeving creëren waarin we dit naar elkaar toe uitspreken. En dat vraagt van mannen ook om te accepteren dat het niet altijd gaat over ‘hoe het is bedoeld’ maar vooral over ‘hoe het is overgekomen’.
 

Dit blogartikel is reeds gepubliceerd in Cobouw

Heeft u vragen naar aanleiding van dit blog?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.