Toys for Boys niet meer weg te denken uit ons werkveld

Jasper Schmeits

‘Dat is speelgoed en dat wordt nooit wat!’ Deze opmerking kreeg ik in 2011 op mijn voorstel om drones te gebruiken in ons werkveld naar aanleiding van één van de eerste commerciële drone-systemen in de wereld.

Via een aannemer waren we toen in contact gekomen met Ecoflight, een gespecialiseerd bedrijf voor het gebruik van onbemande luchtvaartuigen. Zij waren hun tijd ver vooruit en pasten deze nieuwe techniek toe op verschillende gebieden: volumebepalingen van grondlichamen, digitale terreinmodellen en stresseffecten op planten als gevolg van NDVI-metingen (Normalized Difference Vegetation Index).

Toen heb ik het niet van de grond gekregen, maar zeven jaar later is deze techniek niet meer weg te denken uit onze business. En we staan nog maar aan het begin…

Terug in de tijd

In 2011 zaten we midden in de recessie. Achteraf gezien was de timing van mijn idee over het implementeren van drones niet slim gekozen. Maar als techneut met een passie voor dergelijke innovatieve meettechnieken was ik me destijds nog niet bewust van het feit dat het ‘slagen’ van een techniek van meer aspecten afhankelijk is dan alleen de technologische kant.

Ik had zelfs al een mooie klant gevonden die geïnteresseerd was. Het ging om een onderzoek naar de verspreiding van de ijzer arseen depositie. In de omgeving van Nieuw-Bergen (Limburg) was door natuurlijke effecten een groot gebied belast met ijzer-arseen depositie. Door middel van het vliegen met een drone en het kijken naar de verschillen tussen zichtbaar en onzichtbaar licht, konden we inzicht geven in de effecten van deze depositie op de groei van planten.

Uiteindelijk kregen we de klant niet overtuigd, de investering was te groot. Ook kreeg ik geen budget uit het Innovatieprogramma van Tauw en is dit idee in de ‘mislukte ideeën’-kast beland. Ik had me erbij neergelegd, misschien was het toch iets wat thuishoorde in de categorie ‘Toys for Boys’.

Anno nu

Nu, jaren later, hoef je de (sociale) media maar te raadplegen en vind je elke keer weer nieuwe toepassingen voor drones. Deze techniek is zelfs getagged als ‘hottest technology for changing the future’. Overigens, alles wordt opgehangen aan de term ‘drone’, maar de drone op zich is slechts een ‘carrier system’. Het zijn de sensoren die eronder hangen en de manier hoe je met de vrijkomende data omgaat die de meerwaarde bieden voor onze producten.

Eind 2016 kreeg ik de vraag van het management: ‘Die drones, is dat niet iets voor ons?’ We zijn er toen opnieuw ingedoken en de toepassingsmogelijkheden bleken inderdaad eindeloos. De ontwikkelingen hadden niet stilgestaan! Al snel kwamen we tot de conclusie dat de tijd rijp was voor ons en dat we hiermee ook aan de slag moesten gaan.

Van pilot tot vergunningentraject

Uiteindelijk hebben we in 2017 de nodige pilots gedaan met externe specialisten. Het waren stuk voor stuk projecten waar we direct meerwaarde konden creëren voor onze klanten. Toch bleef de vraag: Moeten we zelf drones aanschaffen of blijven we gebruik maken van externe specialisten?

Het antwoord kwam met het maken van ons businessplan voor de volume-inmetingen bij partijkeuringen. We zijn het opleidingstraject gestart, hebben het vergunningentraject doorlopen en nu zijn we de trotse eigenaar van drones. We beginnen klein, maar ik heb de doelstelling al uitgesproken dat een drone tot de standaarduitrusting van een veldwerker en zeker ook van een toezichthouder moet horen.

Veel tijdwinst

Op dit moment gebruiken we drones met een normale RGB-camera waarmee we foto’s van een terrein maken. De software die we gebruiken zorgt ervoor dat van elk meetpunt meerdere foto’s gemaakt worden waarmee we uiteindelijk de overlap van die foto’s kunnen bepalen en we een 3D-pointcloud kunnen berekenen. Waar we in het verleden dus met een meetwieltje het volume van een partij grond (maximale omvang per partij 10.000 ton) moesten bepalen, doen we dat nu met een drone. Vooral bij partijen die niet zo netjes neergelegd zijn of hoog zijn, levert dit heel veel tijdwinst op.

Daarnaast zit de meerwaarde ook in de verwerking van de gegevens tot bruikbare informatie in het veld (waar moet ik boren?) en voor de rapportage (duidelijke kaarten). Het gebruik van dergelijke 3D-pointclouds is op meerdere vlakken nuttig, bijvoorbeeld inpassingen van de huidige situatie voor een landschapsontwerper, bepaling van een actueel hoogtemodel om een WOLK (WaterOverLastKaart) uit te voeren, etc.

Timing is essentieel

Mijn timing in 2011 was niet perfect; de markt was gespannen en adviesbureaus waren meer bezig met overleven dan met naar de toekomst kijken. Ruim 80% van de startups uit die tijd heeft het uiteindelijk niet overleefd, maar het resterende percentage loopt nu voorop in de markt.

Wat ik er zelf van geleerd heb, is dat er niet zoiets bestaat als een ‘mislukte’ innovatie. Het slagen van een nieuwe innovatie is van veel meer factoren afhankelijk dan alleen de technologische mogelijkheden. Timing, expertise, visie en doorzettingsvermogen zijn net zo belangrijk.
Toch ben ik benieuwd hoe het had kunnen zijn als ik tot die overige 20% had gehoord…

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.