Continu inzicht in de bodem met de Soil Viewer

Op onder andere industriële sites vinden continu ontwikkelingen plaats waardoor werknemers of aannemers in contact komen met de bodem. Of het nu gaat om grootschalige nieuwbouw of klein onderhoud aan het riool, het is van groot belang dat er een zo actueel mogelijk beeld is van de situatie onder het maaiveld. Daarom heeft Tauw de TEGSIS Soil Viewer ontwikkeld: deze applicatie geeft snel inzicht in de (water)bodem- of grondwaterkwaliteit op uw site(s).

Inzicht in bodem en werkzaamheden

Met de Soil Viewer heeft u direct inzicht in de globale bodemkwaliteit op uw site(s). U ziet in enkele klikken welke plekken aandacht behoeven en welke bodemonderzoeken en data dat onderbouwen. De uitgevoerde en geplande bodemwerkzaamheden zijn eenvoudig online te volgen.

Met de Soil Viewer kunt u:
•    Bemonsteringspunten snel zoeken, selecteren en analyseren
•    Thematische kaarten maken
•    Grafieken van peilbuizen presenteren
•    Dwarsprofielen van boringen inzien
•    Geselecteerde data downloaden

De Soil Viewer is eenvoudig in gebruik en dankzij gestructureerd databeheer hebt en houdt u inzicht in het beheer en onderhoud van uw site(s). Het systeem kan zowel op lokaal als corporate niveau worden ingezet, mede dankzij de interface die in verschillende talen beschikbaar is.

Interface

Vanuit het startscherm is met een eenvoudige selectie een, via de Bodem Toets- en Validatieservice (BoToVa) getoetste, overzichtskaart te creëren om de data verder in detail te bekijken. Dit kan data van een enkel bemonsteringspunt zijn of van een selectie aan meetpunten. Zo verkent u zelf de informatie van de locatie die uw aandacht vraagt. Daarnaast biedt de Soil Viewer de mogelijkheid om grafieken, rapportages en kaartmateriaal te genereren. Deze kunnen u ondersteunen bij het nemen van beslissingen over bijvoorbeeld geplande werkzaamheden op uw terrein.

De Soil Viewer is onderdeel van de TEGSIS-suite. TEGSIS staat voor Tauw Enterprise Geographic Site Information System en bestaat uit meerdere apps waarmee u de milieuhygiënische omstandigheden op uw terrein overzichtelijk kunt volgen.

Overzichtstabel

Omdat bodeminformatie op een locatie vaak is samengesteld uit data die voorheen in archiefkasten of andere digitale programma’s was opgeslagen, is binnen de Soil Viewer een overzichtstabel opgenomen met informatie over de rapportages waaruit de weergegeven data is opgebouwd. Indien de rapportages digitaal beschikbaar zijn, zijn ze ook in pdf-formaat in te zien.

Benieuwd hoe de Soil Viewer eruit ziet? Bekijk dan onderstaand demo filmpje.

Geïnteresseerd?

Wilt u de Soil Viewer alvast een keer proberen? Vraag dan een gratis testaccount aan via coen.schilderman@tauw.com. Ook kunnen wij een webinar verzorgen waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden van de Soil Viewer voor uw bedrijf.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.