De overstap naar LED-verlichting: blijf in compliance!

Veel bedrijven in de industriële sector stappen over op LED-verlichting voor hun buitenterrein(en). Vaak uit pure noodzaak omdat de verlichtingsinstallatie aan vervanging toe is, maar soms ook om te besparen op exploitatiekosten. Een mooie kans om de gehele verlichtingsinstallatie eens goed onder de loep te nemen en waar nodig verbeteringen door te voeren. Want voor LED-verlichting is extra aandacht ten aanzien van een goede lichtkwaliteit van belang. Hier is inmiddels vernieuwde regelgeving voor opgesteld.

Als bedrijf wilt u voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het gaat immers om het welzijn en de veiligheid van uw werknemers en hun (directe) omgeving. Maar staat u ook stil bij de eisen voor uw verlichtingsinstallatie? Gaat u de overstap naar LED-verlichting maken, dan is het van belang uw oude installatie niet ‘lukraak’ één op één te vervangen, maar te kijken naar hoe de installatie nu wordt gebruikt en hoe deze zich verhoudt tot de huidige regelgeving. 

Waar moet u rekening  mee houden op uw terrein?
Verlichting op industriële buitenterreinen kan verschillende functies hebben. Daarbij maken we onderscheid tussen oriëntatieverlichting, werkverlichting en noodverlichting.

Oriëntatieverlichting
Oriëntatieverlichting is bedoeld om gebruikers te ondersteunen bij het oriënteren en navigeren op en rond wegen en terreinen. Voor wegen is de norm NPR 13201;2017 van toepassing. Hierin zijn verlichtingsklassen voor wegverlichting gedefinieerd in relatie tot de visuele behoeften van de gebruiker.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Gebruikers moeten anderen kunnen zien en de omgevingssituatie goed kunnen inschatten
  • Indien een camerabeveiligingssysteem aanwezig is, mag het zicht niet worden belemmerd door in de lens schijnende verlichting. Ook moet rekening worden gehouden met wat men wil zien, door de LED-verlichting hier gericht op in te stellen
  • Het voorkomen van lichthinder naar de omgeving is een vereiste die vaak wordt opgelegd vanuit omgevingsvergunningen (Richtlijn lichthinder, publicatie NSVV)

Werkverlichting
Bij industriële omgevingen moet een verlichtingsinstallatie veelal diverse werkzaamheden op het buitenterrein voorzien van passende verlichting. Hierop zijn de verlichtingseisen uit de NEN12464-2 van toepassing. Aandachtspunten hieruit zijn:

  • De plek waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, bevindt zich niet altijd op maaiveldniveau en/of in het horizontale vlak. Controleer dus ook in de nieuwe situatie of het licht wel daar komt waar het moet zijn
  • Bij wisselde werktijden is tijdsafhankelijke lichtsturing onhandig. Hier bieden werkschakelaars en detectoren een oplossing om onnodig verlichten te voorkomen. Bij gevaarlijke werkplekken dient het in- en uitschakelen van de verlichting zodanig afgestemd te worden met de gebruiker dat dit niet voor gevaarlijke situaties kan zorgen

Noodverlichting
Noodverlichting is verlichting die beschikbaar en functioneel moet zijn wanneer de netspanning in gebreke is. Noodverlichting dient om gebruikers in staat te stellen een werkplek/gebied op veilige wijze te verlaten indien er onvoldoende dag- en/of kunstlicht aanwezig is.

Werkplekken waar werknemers in gevaar kunnen komen als de verlichting uitvalt, moeten zijn voorzien van goed werkende noodverlichting. Als noodverlichting niet mogelijk is moeten de werknemers voorzien zijn van verlichting die zij bij zich dragen, bijvoorbeeld een zaklamp (Arbobesluit).

Meer Informatie?
Wilt u meer informatie over verlichting voor industriële omgevingen en weten wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Elkin Petrici, elkin.petrici@tauw.com, +31 64 63 74 066 of Scippio van Olmen Scippio.vanolmen@tauw.com, +31 61 50 11 341.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.