Duurzaamheid loont! Is uw bedrijf ESG-proof?

Als bedrijf wilt u duurzaam zijn. Dit betekent verantwoord omgaan met energie, klimaat, grondstoffen, gezondheid en veiligheid. Bovendien wilt u enthousiaste, duurzaam inzetbare medewerkers en een gedegen bestuurlijke omgeving. Maar hoe pakt u dit aan? Door de kansen van uw bedrijf in kaart te brengen op het gebied van ESG: Environmental, Social & Governance.

Wat betekent ESG?

ESG staat voor Environmental, Social & Governance-aspecten. Environmental betekent dat een bedrijf aan de wetgeving moet voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot milieu en veiligheid. Social gaat over de omgang met mensen. Zo mag er bijvoorbeeld geen kinderarbeid plaatsvinden. En tot slot is er Governance: hoe wordt het bedrijf bestuurd? Zijn er klokkenluidersregelingen en kan er bijvoorbeeld geen omkoping plaatsvinden?

Allemaal factoren die van groot belang zijn voor de prestaties van uw bedrijf. Want de 21ste eeuw eist een explicieter standpunt ten aanzien van duurzaamheid, namelijk: risico’s verkleinen en beperken en zoeken naar kansen om waarde te creëren die verder gaan dan financieel rendement.

Kansen identificeren én benutten met ESG

Een ESG risico- en kansenanalyse helpt inzicht te geven in de waarde van uw bedrijf en wordt daarom ook regelmatig uitgevoerd bij verkoop, overnames of fusies. Zeker als daar private equity bij betrokken is. U wilt immers niet alleen de risico’s in kaart brengen, maar ook de kansen. Dat zorgt voor waardecreatie.

Denk aan een chemiebedrijf dat meer winst maakt door energiebesparing en afvalpreventie, een dienstverlener die door goed sociaal management het ziekteverzuim weet terug te brengen en een IT-bedrijf dat zijn mensen beter weet vast te houden door duurzaam werkgeverschap. Met andere woorden: een duurzaam bedrijf trekt nieuwe werknemers én klanten aan.

Werkwijze ESG-analyse

Waar kijken we naar? Een ESG-analyse komt tot stand door gesprekken, interviews en aanlevering van data, meestal in combinatie met een locatiebezoek. Een startoverleg en interviews met directieleden staan doorgaans aan de basis, gevolgd door bijvoorbeeld interviews met de HSE/ESG-verantwoordelijken binnen de organisatie. Ook is het vaak zinvol om met HR, finance en betrokkenen van verschillende productieafdelingen c.q. werkmaatschappijen te spreken.

Maatwerk voor uw bedrijf

Welke aspecten de ESG precies behelst (zie onderstaande afbeelding) is afhankelijk van het type bedrijf. Daarom bespreken we met u een scope die past bij uw bedrijf. Op basis van de analyse stellen we een uitgebreid advies op. Daarbij kunnen we ook een jaarlijkse monitoring uitvoeren, zodat u weet of u ESG-proof bent én blijft en of de eventuele verbeteracties resultaat hebben.
Wilt u de kansen van uw bedrijf in kaart brengen? Onze ESG-specialisten kunnen u hierbij helpen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Nieuwenhuis, hans.nieuwenhuis@tauw.com, +31 65 11 43 74 2.

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.