Grassap als alternatief voor strooizout

Tauw ondersteunt en adviseert de provincie Noord-Holland bij een innovatief project: de toepassing van bermgras als groen alternatief voor strooizout. Dit innovatieve en circulaire project is een initiatief van het Grass2Grit projectteam dat deel uitmaakt van de provincie Noord-Holland. De provincie is zeer tevreden over het werk van Tauw, bij de periodieke prestatiemeting scoorde Tauw maar liefst een 9,5.

Tauw ontwikkelt de technologie van Grass2Grit samen met de partners Universiteit Twente, TNO, Sustainable Tree Systems en NewFoss (biobased producten en technieken). Aanleiding is het idee van de provincie om het zilte sap van het bermmaaisel als dooimiddel te gebruiken.
In een gemiddelde winter strooit de provincie Noord-Holland zo’n 4.500 ton strooizout op wegen en fietspaden. Dat zout is niet alleen slecht voor de bloemen en planten langs de weg, maar het belandt ook in het grondwater.

Grassap
Grassap is sap uit bermgras. Het is milieuvriendelijker dan strooizout en bovendien ruim voorhanden, want 3% van Nederland bestaat uit bermen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor insecten om de bloemen en kruiden te bestuiven, moet het gras één of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden.

Het bermgras kan niet alleen dienen als grondstof voor gladheidsbestrijding, maar ook als grondstof voor biogranulaat. Dit biogranulaat kan vervolgens verwerkt worden tot weginfrastructuren als verkeersborden, beschoeiing of paaltjes. Een innovatieve circulaire aanpak!

Circulair pilotproject
Met een pilotproject wil Grass2Grit demonstreren dat het bermgras te gebruiken is om de weg waarlangs het groeit te onderhouden. Het gemaaide bermgras wordt verzameld, opgewerkt en geperst, waardoor grassap en grasvezels worden gescheiden. Beide grondstoffen worden vervolgens opgewerkt tot biobased producten die op of langs de weg gebruikt kunnen worden.

De pilotlocatie beslaat 6,2 km van de N504, een tweebaansweg in Noord-Holland. De weg is omzoomd door 12 ha wegbermen, die circa 180 ton gemaaid gras per jaar kunnen opbrengen. Dit wordt omgezet in circa 12 m3 dooimiddel en 64 ton wegmeubilair per jaar. De biobased eindproducten worden op de N504 en langs andere provinciale wegen hergebruikt.

Rol Tauw
Tauw heeft de technologie conceptueel verder uitgewerkt en de terugwinning van het zout op laboratoriumschaal getest. Deze kennis heeft aan de basis gestaan voor een subsidieaanvraag in kader van het Life programma voor het realiseren van het demonstratieproject. Deze aanvraag is inhoudelijk door Tauw ondersteund.

Mooie complimenten
Onze opdrachtgever, projectmanager Hillebrand Breuker, is erg tevreden. Hij waardeert onze inzet en kunde en is ook erg blij dat Tauw een nuchter en op de inhoud gericht bureau is, dat hem uitstekend helpt in zijn innovatieproject. Bovendien heeft hij de commerciële aanvliegroute via Harry Sikkema als zeer prettig ervaren.

Bij de periodieke prestatiemeting gaf hij Tauw een prachtige 9,5 als beoordeling en noemde hij René Tankink en Elsemiek Joosten fantastische mensen. Harry Sikkema heeft de juiste mensen aan het project verbonden, aldus Hillebrand Breuker.

Subsidie voor verder onderzoek toegekend
Het project krijgt zeker een vervolg nu Europese subsidie voor verder onderzoek onlangs is toegekend. Met het toekennen van de subsidie zal Tauw, in samenspraak met de partners, het conceptueel ontwerp verder uitwerken zodat de installatie in het kader van het Life project daadwerkelijk gerealiseerd kan worden op de pilot projectlocatie. Ook zal Tauw ondersteuning gaan leveren bij de inrichting van deze locatie.

Contact: Harry Sikkema, Harry Sikkema@tauw.com, +31 62 09 79 71 7, Elsemiek Joosten, elsemiek.joosten@tauw.com, +31 62 70 41 66 2 of René Tankink, rene.tankink@tauw.com, +31 62 76 25 24 3.