Herdenking 65 jaar Watersnoodramp

1 februari 2018 is het 65 jaar geleden dat grote delen van Zeeland en Zuid-Holland werden getroffen door de Watersnoodramp. Ook het eiland Goeree-Overflakkee overstroomde grotendeels. Dit kostte het leven aan honderden inwoners van het eiland. Tauw werkt samen met de gemeente Goeree-Overflakkee aan projecten om de feiten en verhalen over de Watersnoodramp inzichtelijk te maken.

Blijvende aandacht voor de watersnoodramp
De Watersnoodramp in 1953 en de impact daarvan blijven actueel. Provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee en de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee besteden veel aandacht om de herinneringen aan deze gebeurtenis levend te houden.

Samen met gemeente Goeree-Overflakkee en Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft Tauw in 2015 gewerkt aan het project Drie verhaallijnen, waarbij de feiten en verhalen over de Watersnoodsramp inzichtelijk zijn gemaakt. Dit project vormde het startpunt om de geschiedenis van de Watersnoodramp en de gevolgen ervan op respectvolle wijze onder de aandacht te brengen.

‘Drie verhaallijnen’ is beschikbaar via de website Geschiedenis van Zuid-Holland. Op de website is ook het eerder gepubliceerde Sporen van de Watersnoodramp te bekijken. Deze door Tauw uitgevoerde inventarisatie biedt een cultuurhistorische analyse van de fysieke sporen op het eiland, die tot op de dag van vandaag herinneren aan de ramp.

Voor de erfgoedlijn Goeree-Overflakkee ontwikkelt Tauw momenteel een digitale storymap over de overstromingsgeschiedenis van het eiland. Hierin maken we in woord en beeld zichtbaar hoe Goeree-Overflakkee is gevormd door overstromingen uit het verleden. De storymap kan worden ingeladen in een touchtable, waarmee het ook geschikt is voor educatief gebruik.

Tauw was in het vroege verleden al betrokken is bij de Watersnoodramp 1953. Het Jubilleumboek 1928-1958 van het Technisch Adviesbureau der Unie van Waterschapsbonden (Tauw)  beschrijft onze betrokkenheid als volgt:

‘Het is niet zo zeer de ramp zelf, dan wel de taak, welke hieruit voor het Technisch Bureau is voortgevloeid, welke in dit boek voor herdenking in aanmerking komt. [..] En zelfs ten aanzien van de taak van het Bureau zal een beperking in beschrijving nodig zijn, daar deze veelomvattend was in alle nuances van herstel- en verbeteringswerken in West Brabant, op Goeree-Overflakkee, Voorne Putten, Schouwen, Zuid Beveland en elders. Het feit dat in het jaar 1953 alleen reeds [..] 42 nieuwe, met de ramp verband houdende opdrachten vielen te noteren moge dit begrijpelijk maken.’

Herdenking
Op 1 februari besteedt de NOS met twee rechtstreekse uitzendingen aandacht aan deze zwaarste en dodelijkste Nederlandse overstroming van de afgelopen eeuwen. In de uitzending van 1 februari staat een live verslag centraal van de herdenking bij het Nationaal Monument Watersnood 1953 in Ouwerkerk.

Verder is een reconstructie te zien van de rampnacht en een reportage over hoe de watersnood zich voltrok in Oude Tonge, met 305 doden de gemeente die het zwaarst getroffen werd. Presentator Herman van der Zandt praat met mensen die de ramp nog zelf hebben meegemaakt.

De herdenking wordt uitgezonden van 10.30-12.00 uur op NPO 1 en van 21.26-21.52 uur op NPO 2.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.