HOOSbui-App brengt kans op wateroverlast via smartphone in beeld

De afgelopen dagen hebben laten zien wat het effect van een extreme regenbui kan zijn, maar hoe werk je als gemeente aan bewustwording wanneer zo’n bui nog niet gevallen is? Tauw heeft samen met Recognize, de gemeente Leeuwarden en Heerenveen de “Heb ik Overlast Op Straat” (kortweg HOOSbui) app ontwikkeld. Met deze app kunnen bewoners, terwijl ze door de camera van hun telefoon kijken, zien hoeveel water in hun straat komt te staan bij een extreme bui.


Visueel beleefbaar maken met Augmented and Virtual Reality

We gebruiken twee verschillende technieken om de wateroverlast beleefbaar te maken: Met de AR techniek kunnen bewoners zelf overal in hun straat een watervlak plaatsen en zien hoe hoog het water ter plekke komt te staan. In de VR app krijgen bewoners een 360 graden beleving van een vooraf gekozen punt in de straat, al dan niet met VR-bril.

De app maakt gebruik van dezelfde hoogwaardige data uit de simulatiesoftware van Tygron, die ook gebruikt wordt voor de klimaat stresstesten.  Daarmee is de geprojecteerde wateroverlast zeer gedetailleerd en accuraat inzichtelijk gemaakt en de waterdiepten worden in verschillende tijdstappen gevisualiseerd weergegeven. Ook is het mogelijk het effect van verschillende type buien te laten zien. Onderstaande afbeelding toont de waterdiepte van 70mm in een uur (T=100 bui) 60 minuten na de start van de bui.

AR visualisatie; waterdiepte 60 minuten na een extreme bui (T=100)

VR visualisatie; waterdiepte 60 minuten na een extreme bui (T=100)

De HOOS app laat zien hoe technieken zoals AR en VR de dialoog met bewoners in de toekomst structureel kunnen ondersteunen. Komende periode onderzoeken we in welke mate deze nieuwe ervaring bijdraagt aan de bewustwording over de effecten van klimaatverandering door de app door bewoners te laten gebruiken. En welke feedback we krijgen om de apps beter te maken, met als eind doel dat de bewoners zelf gestimuleerd en geactiveerd worden om maatregelen te nemen.

Wilt u als gemeente nu al meedoen?

Omdat de toepassing vernieuwend is willen we graag met meerdere partijen onderzoeken of de apps goed aansluiten bij de behoefte in de dialoog met bewoners. Vandaar dat we maximaal 10 geïnteresseerde partijen vroegtijdig toegang tot beide apps willen geven. Tegen sterk gereduceerd selecteren we samen met u een locatie die we op basis van de stresstest resultaten in AR en/of VR beleefbaar maken. In ruil hiervoor vragen we u uw ervaringen met ons te delen. Met deze feedback kunnen we de app verbeteren en doorontwikkelen. Zo zouden we bijvoorbeeld graag inzichtelijk willen maken wat het effect is van maatregelen die de gemeente of bewoners kunnen nemen om wateroverlast tegen te gaan

 

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs!

Monique de Groot
T: +31 61 53 80 94 9
E:monique.degroot@tauw.com
LinkedIn