Houtribdijk levert zee aan data

Nederland is een wereldprimeur rijker: een versterkte Houtribdijk met zandige oevers in een zoetwater binnenmeer zonder getijden. Om deze innovatieve en natuurvriendelijke oplossing vaker te kunnen toepassen, heeft Rijkswaterstaat samen met de TU Delft het monitoringsprogramma Houtribdijk opgezet. Datamanagement speelt hierin een cruciale rol. De combinatie HKV, Tauw en Iv-infra verzorgt het datamanagement hiervan.

11 augustus 2020

Het belangrijkste doel van het monitoringsprogramma is kennisontwikkeling voor het beheer en onderhoud van zandige oevers in een zoetwater binnenmeer zonder eb en vloed. Dat kan niet zonder waardevolle data en goed datamanagement. 

Met de inzet op real-time automatische dataverwerking lag de ambitie van Rijkswaterstaat hoog. Bovendien had Rijkswaterstaat de visie om datamanagement als apart en zelfstandig onderdeel in te zetten.

Datamanagement onmisbaar

De combinatie HKV, Tauw en Iv-lnfra heeft een datamanagementplan en een datamanagementsysteem opgezet. Het datamanagementplan lag in handen van Tauw. Morrisson Kramer van Tauw vervult de rol van datamanager. Hij is de verbindende factor tussen projectteam, leveranciers én gebruikers van de data. Zo speelde hij een cruciale rol bij het opstellen van het datamanagementplan en stuurt hij nu actief op efficiënt databeheer en datagebruik.

Het hele artikel over dit unieke project is gepubliceerd in het tijdschrift Land + Water (31 juli 2020).

Zie ook: onze projectreferentie ‘Datamanagement voor Onderzoeks- en Monitoringsprogramma Houtribdijk’.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.