Kanaleneiland weer vitaal en gezond

Na de jarenlange werkzaamheden van Tauw die moeten bijdragen aan het verbeteren van de openbare ruimtelijke kwaliteit in Kanaleneiland, is het einde in zicht. Als alles volgens planning verloopt, worden in 2019 de laatste woningen opgeleverd en wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe maaiveldinrichting.

In de jaren zestig was Kanaleneiland een prima wijk, met veel hoogbouw. Daarna werd de samenstelling eenzijdig qua opleidingsniveau en inkomen van de bewoners. Het draagvlak voor voorzieningen daalde. Scholen gingen achteruit. Criminaliteit steeg. Kortom, de wijk zat in een negatieve spiraal. Het Utrechtse gemeentebestuur vond die ontwikkeling maatschappelijk onaanvaardbaar en kwam in 2004 met een masterplan om Kanaleneiland er bovenop te helpen.

GEM Kanaleneiland Centrum

In 2009 is een publiek-private samenwerking opgericht, genaamd GEM Kanaleneiland Centrum. De GEM bestaat momenteel uit projectontwikkelaar Heijmans, de woningcorporaties Mitros en Portaal en de gemeente Utrecht. Doel van het GEM was om dit deel van de wijk, bestaande uit 6 ontwikkelvlekken, aan te pakken en te verbeteren middels sloop en nieuwbouw.

Ten tijde van de recessie zijn de plannen meermaals gewijzigd, maar uiteindelijk heeft de GEM de vlekken 1 & 3 en 4 & 5 onder handen genomen. Nadat Tauw eerder betrokken was bij de herinrichting van vlekken 1 & 3, zijn nu de vlekken 4 & 5 aan de beurt waar een deel van de bestaande woningen inmiddels gerenoveerd zijn en er op de kopse kanten van vlek 4 & 5 vier nieuwe woontorens zijn gerealiseerd. Het private winkelcentrum in vlek 6 heeft inmiddels ook een metamorfose ondergaan; vlek 2 wordt nog door de gemeente opgeknapt.

Duurzame engineering maaiveld

Tauw heeft de grotendeels duurzame engineering van het maaiveld verzorgt, met aandacht voor groen, opvang van water en materiaalkeuzes. De werkzaamheden bestonden uit het uitvoeren van:

  • Conditionerende onderzoeken (bodem, ecologie, asbestinventarisaties woningen)
  • Geotechnisch advies (ivm verzakken talud brug)
  • Voorbereiden verleggingen Kabels &Leidingen
  • Afstemming met de adviescommissie van de gemeente Utrecht
  • Adviesopdrachten en back office ondersteuning tijdens de uitvoering door de aannemer

Sociale veiligheid en een gezonde Leefomgeving

Na het ontwerp en realisatie van de openbare ruimten van vlek 1 & 3 zijn nu de vlekken 4 & 5 aan de beurt. Yannick Angkotta is vanuit Tauw betrokken bij de ontwikkelingen en vertelt: ‘De ruimte onder de Prins Clausbrug is de afgelopen tijd vooral gebruikt als gronddepot voor de uitvoeringswerkzaamheden van vlek 4 & 5. Nu moet de openbare ruimte onder de brug netjes ‘afgemaakt’ worden, maar wij zien ook kansen in het creëren van een plek om te sporten en te ontmoeten. Sociale veiligheid is hierbij de grote uitdaging om rekening mee te houden in het ontwerp. De potentie is er zeker, de locatie is zeer gunstig gelegen binnen het netwerk van hardlooproutes en sportplekken in dit deel van Utrecht. Hopelijk kan Tauw een impuls geven aan het creëren van een gezonde leefomgeving.’

De verschillende projecten kenden volop uitdagingen door de relaties met aangrenzende projecten en de verschillende stakeholders; daar adequaat op inspelen is iets wat de opdrachtgever heeft gewaardeerd in Tauw.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.