Kansenkaart en gebiedsvisie voor versterken Vechtzone wijk Overvecht Utrecht

De komende maanden werkt Tauw samen met ontwerpbureaus en gebiedsexperts aan een kansenkaart en gebiedsvisie voor de wijk Overvecht in Utrecht. Hiervoor heeft architectencentrum AORTA het stadsatelier ‘De Kracht van de OverVecht’ opgezet. Van hieruit worden innovatieve toekomstbestendige strategieën ontwikkeld om de ruimtelijke (en economische) betekenis van de stedelijke Vecht en omgeving te versterken, in het bijzonder voor de wijk Overvecht.

Rol van de Vechtzone

Overvecht ligt langs de rivier de Vecht, maar de rivier en haar oevers zijn nauwelijks zichtbaar in de wijk. De Vecht kan zoveel meer betekenen dan waterafvoer van de stad. Een groene en waterrijke omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan, te bewegen, te rusten of mensen te ontmoeten.
De Vechtzone wordt ook belangrijker omdat door klimaatverandering het aantal dagen met hevige buien en extreme hitte zal toenemen. De Vechtzone kan dan grote hoeveelheden water uit de wijk opvangen en afvoeren. En water en groen geven verkoeling op extreem warme dagen. Ook kan de Vechtzone een rol spelen bij het opwekken van schone energie voor de wijk Overvecht.

Kansenkaart en gebiedsvisie

Architectencentrum AORTA heeft het initiatief genomen voor een stadsatelier om de potentie van de Vecht voor Overvecht in kaart te brengen en te verbeelden. Tauw is als partner van AORTA betrokken bij dit ontwerpproces. Het ontwerpteam bestaat uit de stedenbouwkundige en landschapsarchitecten van LOLA, LINT en Buro MA.AN, aangevuld met adviseurs van SOON, Except en Tauw.

Tijdens een aantal atelierbijeenkomsten verkent het ontwerpteam de kansen die de Vecht biedt op de thema’s ‘gezond en sociaal’, ‘water en klimaat’ en ‘energie en circulair’. Deze worden samengebracht in schetsen, kaartbeelden en doorkijken. De kansenkaart die zo ontstaat, kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving; groen, sociaal, met schone energie en voorbereid op extreme weerscenario’s. De gemeente Utrecht ondersteunt het initiatief en wil de resultaten gebruiken om een toekomstvisie voor de Vechtzone te ontwikkelen, samen met bewoners, eigenaren en gebruikers. De kansenkaart is een startpunt voor het gesprek hierover.

Burgerparticipatie

In het ontwerpatelier staat burgerparticipatie centraal. Bewoners van OverVecht zijn vanaf het begin bij het ontwerpproces betrokken; zij denken en praten mee over de kansen. Zo heeft Tauw bij de aftrap van het atelier een fietstocht georganiseerd om samen met de bewoners en het multidisciplinaire ontwerpteam de wijk nader te verkennen. Ook zijn er bijvoorbeeld publieksevents georganiseerd en worden de ontwerpinrichtingen gedurende het traject getoetst door de bewoners.

Bijdrage Tauw

‘Wij er trots op dat we mogen bijdragen aan dit bijzondere project”, vertelt Bianca Stoop, die vanuit Tauw betrokken is bij het ontwerpproces. “In het atelier zetten we de expertise van Tauw in voor water, klimaat en ruimtelijke kwaliteit. Zo is er een hittestress- en wateroverlastkaart beschikbaar en maken we gebruik van de serious game Tygron. Hiermee kunnen we aanpassingen in de openbare ruimte doen om daarna bijvoorbeeld de gevolgen van wateroverlast voor de omgeving opnieuw te berekenen.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.