Kom naar de tweede editie Deventer Jan Terlouw Lezing met Bas Heijne en Kiza Magendane

Op woensdag 12 december vindt de tweede editie van de Deventer Jan Terlouw Lezing plaats. Deze wordt dit jaar verzorgd door Bas Heijne (schrijver, essayist, en columnist voor NRC Handelsblad) en heeft als titel ‘Broederschap: op zoek naar een verloren ideaal’. De ‘tegenlezing’ verzorgt Kiza Magendane (schrijver en beleidsondernemer) en de gehele avond wordt uiteraard weer muzikaal begeleid.

De rol van de maatschappij en de politiek in een noodzakelijk duurzame wereld is voor Jan Terlouw een belangrijk onderwerp. Dit gedachtengoed ligt ten grondslag aan het initiatief om de Deventer Jan Terlouw Lezing te organiseren: een jaarlijks terugkerend evenement waarin twee sprekers hun visie geven op de wereld van morgen.

Jan Terlouw heeft vorig jaar, na zijn lezing, het stokje doorgegeven aan Bas Heijne. Over de keuze vertelde hij: “In het algemeen lees ik de columns van Bas Heijne met grote instemming. Hij verwoordt een maatschappijvisie die voor een groot deel ook de mijne is. Daar voel ik me zo mee verwant dat ik hem graag uitnodig de Deventer Jan Terlouw Lezing 2018 uit te spreken.”

Kiza Magendane is door Bas gevraagd om de tegenlezing te verzorgen. Kiza is schrijver en beleidsondernemer en houdt zich bezig met burgerschap, identiteit, globalisering en de positie van Afrika in de wereld. Hij publiceert in onder meer NRC Handelsblad en De Groene Amsterdammer.

Kaarten reserveren
Kaarten kosten €17,50 per stuk (incl. drankje en garderobe) en zijn te reserveren via de Deventer Schouwburg.

Na afloop ontvangen alle bezoekers een exemplaar van het boek ‘Broederschap, op zoek naar een verloren ideaal’ door Bas Heijne en Kiza Magendane, dat een weerslag van de lezing bevat.

Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing
Het doel van de Stichting Deventer Jan Terlouw Lezing is om verder vorm te geven aan het gedachtengoed van Jan Terlouw, een dialoog tot stand brengen tussen verschillende generaties en de toehoorders te inspireren om tot (duurzame) actie over te gaan.

Op deze manier worden maatschappelijk relevante thema's als duurzaamheid, de staat van het land en het nemen van verantwoordelijkheid in een snel veranderende samenleving uitgediept en in historisch perspectief geplaatst.

De stichting is opgericht door Cleantech Regio, Gemeente Deventer, Deventer Schouwburg en advies- en ingenieursbureau Tauw en wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de Tauw Foundation.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.deventerjanterlouwlezing.nl

Betrokkenheid Tauw
Het verhaal van Jan Terlouw over het touwtje uit de brievenbus illustreert dat de maatschappij snakt naar een duurzame en veilige leefomgeving. Tauw heeft hier sinds de oprichting (dit jaar precies 90 jaar geleden) aan bijgedragen. Met gemiddeld minder dan twee mensen in dienst ontbrak het de toen ongeveer 2500 waterschappen namelijk aan kennis om wegen, dijken en elektriciteit aan te leggen en gemalen te bouwen. Kennisvergaring en -deling waren hard nodig voor droge voeten. Een doelstelling waar Tauw zich aan heeft verbonden.

Duurzaamheid, hoewel nog niet zo genoemd, stond toen al voorop. Het is bijna back to the future, want als we kijken naar de gesprekverslagen en motivaties van toen, kunnen we die vrijwel één op één kopiëren naar de dag van vandaag. Toen was al duidelijk: een (duurzame) toekomst kan niet bereikt worden met alleen de oplossingen van gisteren.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.