Landsdekkend beeld PFAS: 200 locaties onderzocht in zeer korte tijd

Om tot een definitieve normstelling voor PFAS te komen, is het belangrijk om de achtergrondwaarden en de aanwezigheid van PFAS in de Nederlandse bodem in beeld te brengen. Aangezien er tot voor kort niet veel bekend was over PFAS in de grond heeft de staatssecretaris van het ministerie van IenW in een kamerbrief van 9 oktober 2019 de sector, overheden en bedrijfsleven gevraagd om meetgegevens aan te leveren aan het RIVM. Deze gegevens zijn gezamenlijk met de 200 locaties ruimtelijk ontsloten op het portaal Atlas Leefomgeving.

23 juli 2020

Groot team van specialisten

Tauw kreeg eind december 2019 het verzoek om deze locaties te onderzoeken en de analyseresultaten ervan medio maart 2020 op te leveren. Om dit in korte tijd te kunnen realiseren is een groot team van specialisten keihard aan de slag gegaan om toestemming bij de particuliere en publieke terreineigenaren te regelen, de veldwerkzaamheden goed voor te bereiden en deze uniform uit te voeren, en de laboratoriumanalyses in Nederland en Zweden te laten uitvoeren. Alle betrokken partijen konden daarbij via een GIS-viewer steeds de actuele voortgang volgen en de voorlopige resultaten inzien.

Dataset van hoge kwaliteit

Ondanks de recente ontwikkelingen rondom stikstof die het regelen van toestemming hebben bemoeilijkt, is het gelukt om medio maart 2020 de dataset aan te leveren. Deze dataset wordt in de kamerbrief van 1 juli jongsleden over de aanpassingen in het PFAS-beleid omschreven als een ‘dataset van hoge kwaliteit’. We zijn dan ook trots op deze teamprestatie, die we samen met de opdrachtgever en het RIVM binnen de planning en het beschikbare budget hebben kunnen uitvoeren.

Mede op basis van deze onderzoeken is op 2 juli 2020 het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie geactualiseerd.

Kijk voor uitgebreid informatie over PFAS op www.tauw.nl/PFAS

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.