Onderzoek naar richtlijnen om steden hittebestendig te ontwerpen

Wanneer is een straat of wijk hittebestendig? Tauw gaat in consortium de komende twee jaar, onder leiding van de Hogeschool van Amsterdam, een praktijkgericht onderzoek uitvoeren om tot ontwerprichtlijnen te komen om steden hittebestendig te maken.

Het klimaat verandert. Het wordt natter, heter en droger. Nederland moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Gemeenten hebben de uitdaging om vanaf 2020 ervoor te zorgen dat een (her)inrichting van een straat of wijk klimaatbestendig is.

Hitte is zorgelijk
Voor wateroverlast en waterveiligheid weten we ongeveer hoe dat moet, onder andere dankzij onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam. Wat hitte betreft is eigenlijk nog niet precies duidelijk wat er moet gebeuren. En dat is zorgelijk, want hitte kan grote problemen geven. Hitte kan leiden tot extra sterfte en zal bovendien de stad steeds vaker erg onaangenaam maken. Duidelijk is dat er aandacht nodig is op het sociale vlak (o.a. in de zorg), voor gebouwen (koele binnenruimtes) en voor de buitenruimte.

Hittebestendig ontwerpen
Stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en watermanagers bij gemeenten weten nog niet welke eisen ze moeten stellen aan nieuwe hittebestendige ontwerpen van de stad, van wijken en straten. Ze weten nog niet wat een hittebestendig ontwerp is en welke maatregelen nodig zijn om een hittebestendig ontwerp te realiseren. Kortom, de hitteopgave is nog onvoldoende gekend.

De opgave is de professionals handvatten te geven om per locatie en situatie de hitteopgave te kunnen duiden en om te komen tot concrete ontwerpeisen en ontwerpen. Daartoe is ook beter inzicht in het verkoelende effect van hittebeperkende maatregelen nodig, bijvoorbeeld van een bomenrij, een groene gevel, of lichtgekleurd asfalt).

Praktijkonderzoek consortium
Wat het consortium onderzoekt is:

 • Hitteopgave
  Wat is de hitteopgave van een stad/wijk/straat?
  Welke data en kennis (bijvoorbeeld hittekwetsbaarheidskaarten) zijn nodig
 • Hittemaatregelen
  Welke maatregelen in de openbare ruimte en aan de schil van gebouwen zijn het
  meest effectief, efficiënt en toepasbaar? (bijvoorbeeld schaduw, bomen, gevelgroen, kleur en materiaal)
 • Ontwerprichtlijnen voor de hittebestendige inrichting van de stad
  Hoe vertaal je de hitteopgave in maatregelen naar ontwerprichtlijnen voor professionals?
  Welke ontwerprichtlijnen werken in de praktijk?

Het consortium bestaat uit:

 • Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) en Hanzehogeschool Groningen
 • De gemeenten Amsterdam, Arnhem, Apeldoorn, Beverwijk, Breda, Castricum, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Rheden, Leeuwarden, Tilburg en twee samenwerkingsverbanden: RIVUS en BUCH
 • Tauw, WEnR, Prorail
 • Provincie Noord Brabant, Wetterskip Fryslan, GGD Amsterdam
 • Stichting CAS, Klimaatverbond Nederland, City Deal klimaatbestendige stad, VNG, DRPA, Bouwcampus

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Klimaatbestendig inrichten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.