Tauw helpt Watersnoodramp Goeree-Overflakkee inzichtelijk maken

1 februari 2016 is het 63 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatvond. Het eiland Goeree-Overflakkee werd daarbij zwaar getroffen. Samen met gemeente Goeree-Overflakkee en Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft Tauw gewerkt aan het project ‘Drie verhaallijnen’, waarbij de feiten en verhalen over de Watersnoodsramp inzichtelijk zijn gemaakt.

Project ‘Drie verhaallijnen’ is onlangs als nieuw thema toegevoegd aan de website Geschiedenis van Zuid-Holland.

De Watersnoodramp van 1953 kostte het leven aan honderden inwoners van het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Goeree-Overflakkee stond voor bijna 80 procent onder water en een groot deel van de inwoners werd geëvacueerd. De materiële schade was immens:150 gaten in de buitendijken en honderden zwaardbeschadigde of volledig verwoeste woningen.

Drie verhaallijnen

Het project ‘Drie verhaallijnen’ is een startpunt om de geschiedenis van de Watersnoodramp en de gevolgen ervan op respectvolle wijze onder de aandacht te brengen.

Het project betreft:

  • De Watersnood
    Geeft een chronologische impressie van de gebeurtenissen in de Rampnacht en de dag erna
  • De Wederopbouw
    Bespreekt het herstel van dijken, boerderijen en woningen maar ook de materiële hulp uit binnen- en buitenland die overweldigend was. Houten ‘geschenkwoningen’ arriveerden uit onder meer Zweden, Oostenrijk en Finland. Sommigen doen nog steeds dienst
  • De Deltawerken
    Geeft inzicht in de totstandkoming van de Deltawerken die Goeree-Overflakkee tot op de dag van vandaag beschermen tegen het water.


Het project ‘Drie verhaallijnen’ komt voort uit de Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee. Het is één van de zeven erfgoedlijnen die de Provincie Zuid-Holland heeft benoemd. Er zijn subsidiegelden beschikbaar gesteld voor concrete projecten, met als doel het cultureel erfgoed van de provincie te ervaren en te leren over onze Nederlandse geschiedenis. Het thema Watersnoodramp staat de komende jaren bovenaan de agenda.

Rol van Tauw

Tauw heeft in 2015 de totstandkoming van de ‘Drie verhaallijnen’ begeleid door een uitgebreide lijst samen te stellen van alle beschikbare bronnen en informatie over de Watersnoodramp op Goeree-Overflakkee. Ook in 2016 zijn we nauw betrokken bij de Erfgoedlijn. Zo werken we aan een publicatie over de Watersnoodramp en gaan we door middel van grondboringen de overstromingsgeschiedenis van het eiland letterlijk bovengronds halen. Op deze manier wordt de geschiedenis voor iedereen zichtbaar.

Sporen van de Watersnoodramp

Op de website is ook het eerder gepubliceerde ‘Sporen van de Watersnoodramp' te bekijken. Deze door Tauw uitgevoerde inventarisatie biedt een cultuurhistorische analyse van de fysieke sporen op het eiland, die tot op de dag van vandaag herinneren aan de ramp. Denk aan informatiepanelen, ingemetselde ‘waterhoogtetegels’, begraafplaatsen en geschenkwoningen, maar ook aan straatnamen die refereren aan geboden hulp van andere steden. Zo verwijzen de Doetinchemsestraat in Middelharnis en de Haarlemmerstraat in Oude-Tonge naar ‘adopties’ van deze steden.

Contactpersoon: Frank Druijff