Tauw-medewerker wint essaywedstrijd ‘duurzame veiligheid in de chemie 2030’

Daan van Wieringen, veiligheidskundige bij Tauw, is uitgeroepen tot winnaar van de essaywedstrijd over veiligheid in het kader van het programma ‘Duurzame veiligheid in de chemie 2030’, die uitschreven werd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daan schreef een essay met de titel ‘Geef elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid’.

In het programma ‘Duurzame veiligheid in de chemie 2030’ werken overheid, industrie en wetenschap samen om in 2030 alle incidenten in de chemische industrie met schade voor burgers en omgeving uitgesloten te hebben. Met de essaywedstrijd wil het ministerie en samenwerkende partijen vernieuwende inzichten krijgen om het veiligheidsniveau in deze sector te verhogen.

Professionals werden daarom uitgedaagd hun visie vast te leggen in een essay van maximaal 500 woorden. De jury heeft drie professionals als winnaar uitgeroepen, waarvan de essay Geef elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid van Daan als beste uit de bus kwam.

Juryoordeel
Volgens de jury legt het essay van Daan de vinger op de zere plek en raakt het de kern van ‘veiligheid en risicobeheersing’, namelijk intrinsieke motivatie, en doet een appèl op alle stakeholders die hiervoor verantwoordelijk zijn. “Alle facetten, respectievelijk de roadmaps van het programma duurzame veiligheid worden in deze essay aangestipt. Het is motiverend om innovaties vorm te geven vanuit het ‘basisprincipe’ intrinsieke motivatie, eigen verantwoordelijkheid en samenwerking”, aldus de jury.

Ook vond de jury dat het essay van Daan antwoord geeft op de vraag ‘Wat hebben overheid en industrie nodig om veiligheid verder te verbeteren?’ “Daan pleit voor een proactieve veiligheidscultuur waarin men elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft. Hij stelt dat er sprake is van een remmende voorsprong. De industrie wordt gekidnapt door accountability en compliance, daarom pleit Daan voor minder expliciete veiligheidsregels/bureaucratie en meer gesprek over veiligheid vanuit een eigen motivatie, zoals die momenteel bij onder andere Rijkswaterstaat en andere overheden wordt gevoerd.” 

Uitdaging
Daan: “Omdat ik de uitnodiging voor de wedstrijd pas zes dagen voor de sluitingsdatum via de opleiding MoSHE ontving, was het schrijven van het essay nog wel even een uitdaging. Juist binnen de GWW-sector is op dit moment veel aandacht voor veiligheid. Opdrachtgevers als provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn continu met opdrachtnemers in gesprek hoe een proactieve veiligheidscultuur bereikt kan worden. Dat is heel inspirerend, want hier wordt echt met elkaar gezocht naar mogelijkheden om de bouw veiliger te maken. Ik hoop dat we dit gesprek, ook in de industrie, veel vaker met elkaar kunnen voeren. Zo kunnen we de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van veiligheid bepalen, in plaats van dat we dit via bijvoorbeeld een veiligheidsladder willen reguleren.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.