Tauw sluit raamovereenkomst met gemeente ’s-Hertogenbosch voor infrastructurele werken

Tauw heeft via een Europese aanbesteding de raamovereenkomst ‘Civiel- en cultuurtechnische ingenieursdiensten voor infrastructurele werken’ met de gemeente ’s-Hertogenbosch afgesloten.

Van ontwerp tot aanbesteding

De raamovereenkomst heeft betrekking op de voorbereiding van herstructurerings-, ontwikkelings- en groot onderhoudsprojecten, van ontwerp tot en met bestek en aanbestedingsfase. Het totaalbedrag van het raamcontract bedraagt 750.000 euro per jaar, verdeeld over een aantal verschillende partners. Het contract loopt 2 jaar met mogelijkheid op 2 jaar verlenging.

Hoge score op kwaliteit

De aanbesteding is grotendeels gegund op kwaliteit. Tauw scoorde hoog op dit onderdeel als het gaat om communicatie, leveringszekerheid, risicomanagement, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voor Tauw en de gemeente ’s-Hertogenbosch is dit raamcontract een mooie kans om de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente te vergroten.

Contactpersoon: Salem Sahak