Uitnodiging Masterclass ISO 45001

Veilig en gezond werken met ISO 45001: handvatten voor transitie

Rotterdam
07 maart 2019

Veilig en gezond werken wordt steeds belangrijker. Werkt u met OHSAS 18001? Dan moet u uiterlijk in 2021 de transitie hebben gemaakt naar ISO 45001: de nieuwe norm voor arbomanagementsystemen die gezond en veilig werken borgt.

Om duidelijkheid te scheppen in de (on)mogelijkheden van die transitie organiseert Tauw de Masterclass ‘Gezond en veilig werken met ISO 45001: handvatten voor transitie’.

Datum van de masterclass

  • Donderdag 7 maart 2019 in Rotterdam


Integraal managementsysteem en intrinsieke motivatie

Een integraal managementsysteem waarin (onder andere) ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en NTA 8620 zijn ondergebracht, zorgt voor een betere risicobeheersing en grip op prestaties door gerichte sturing. Niet het certificeren zelf staat centraal, maar juist de intrinsieke motivatie om veilig en gezond te werken.

Tijdens de masterclass gaan we dieper in op de integraliteit van managementsystemen, delen we kennis en ervaring en zoeken we gezamenlijk naar handvatten om deze integraliteit voor uw bedrijf verder te ontwikkelen.


Aanmelden
en meer informatie

U kunt zich via deze link aanmelden. Deelname aan de masterclass is gratis, maar uitsluitend op basis van aanmelding. Als u zich aanmeldt ontvangt u ongeveer een week voor aanvang een mail met daarin aanvullende praktische informatie.

Algemene informatie

Datum
07 maart 2019
Locatie
Rotterdam

Extra informatie

14.00-14.30 uur
Inloop

14.30-15.15 uur
Veilig en gezond werken in 2021

15.15-15.45
Klant aan het woord: Ron Helmich (Fokker Aerostructures)

15.45-16.00
Workshops

16.00-16:45
Terugkoppeling workshops

17.15-18.00
Borrel

Aanmelden