Verlenging milieucertificeringen en ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen TAUW

TAUW Nederland is voor de komende drie jaar weer gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 5 en ISO 14001:2015. Dit past in ons beleid om duurzaam te werken, zowel bij de advisering van onze klanten als in onze eigen bedrijfsvoering. Daarnaast heeft TAUW voor de komende jaren nieuwe, ambitieuze doelstellingen opgesteld om de eigen CO2-emissies verder terug te dringen.

18 december 2020

Verlenging milieucertificeringen 

Met de verlenging van beide certificeringen laat TAUW zien doelgericht bezig te zijn met het verkleinen van de impact op het milieu. Tijdens de externe audit zijn geen tekortkomingen geconstateerd, wat voor ons het teken is dat in alle lagen en disciplines van onze organisatie de focus ligt op een vitale leefomgeving.

ISO 14001:2015
Met het ISO 14001:2015-certificaat laten we zien dat we continu werken aan een verbetering van onze milieuprestaties, dat we voldoen aan de wet- en regelgeving en dat we de milieurisico’s van onze activiteiten beheersen. Door het structureel monitoren van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten kunnen we onze milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk maken.

CO2-prestatieladder niveau 5
Ook binnen de CO2-prestatieladder hebben we onze CO2-inventarisatie inzichtelijk. Hierbij wordt gekeken naar de emissies die TAUW direct uitstoot, indirecte emissies die TAUW veroorzaakt en naar overige CO2-emissies in de keten. Niveau 5, de hoogste trede op de CO2-prestatieladder, stelt niet alleen hoge eisen aan de duurzaamheid en transparantie van onze eigen organisatie, maar ook aan onze leveranciers en onderaannemers.

“Ik ben zeker blij met de verlenging van deze 2 certificeringen", zegt Ralph van Roessel. “Maar het is natuurlijk wel iets wat we gewoon aan onze stand verplicht zijn. Als hét advies- en ingenieursbureau voor een toekomstbestendige leefomgeving zullen we de komende jaren zowel voor onze eigen organisatie maar juist ook binnen al onze projecten onze ‘duurzaamheid impact’ nog veel verder moeten vergroten. Het is heel gaaf om te zien wat we met onze projecten allemaal al weten te realiseren maar onze potentie en ambitie als TAUW Nederland liggen nog veel hoger.”


Ambitieuze reductiedoelstellingen

Uiteraard zullen we ons ook de komende jaren weer volop inzetten op het verbeteren van onze milieuprestaties. Om de CO2-uitstoot verder terug te dringen heeft TAUW nieuwe, ambitieuze reductiedoelstellingen opgesteld als het gaat om de CO2-uitstoot van aardgas, leaseauto's, elektra, ingekochte warmte, brandstof, zakelijk verkeer met privéauto’s en brandstof van vliegreizen. 

Deze zijn ondergebracht in de volgende twee scopes:

  • Scope 1: Emissies van zakelijk vervoer en verstoken van aardgas in de gebouwen
    Doelstelling: in 2023 stoot TAUW 50% minder CO2 per FTE ten opzichte van 2019 uit; in 2030 is de CO2-reductie 100% (m.u.v. het ‘af te kopen’ onvermijdelijke) en zijn we klimaatneutraal.

  • Scope 2: Emissies van elektriciteitsgebruik, vervoer met privé voertuigen en vliegverkeer
    Doelstelling: in 2023 stoot TAUW 15% minder CO2 per FTE uit ten opzichte van 2019. Wilt u weten hoe wij uw organisatie/bedrijf kunnen helpen bij een duurzame (en veilige) bedrijfsvoering? Bekijk dan onze pagina's over Duurzaamheid en Compliance.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.