Welkom aan boord van de digitale sneltrein

De coronacrisis heeft ons geleerd dat veel van onze werkzaamheden digitaal gewoon kunnen doorgaan. Dankzij al eerder toegepaste tools, nieuwe innovaties en een gezonde dosis creativiteit konden we niet alleen blijven overleggen, maar ook blijven brainstormen en ontwerpen. Veelal met verrassende en waardevolle resultaten. Bij Tauw werken we al lange tijd aan de digitale transformatie. Zo kunnen we onze opdrachtgevers beter en sneller (digitaal) bedienen, de digitale samenwerking versterken en ‘digitale volwassenheid’ bij gebruikers creëren. Nu en in de toekomst.

30 juni 2020

Digitaal samenwerken

Sinds de coronacrisis is onze samenleving in een digitale stroomversnelling gekomen. Digitaal samenwerken, overleggen en webinars zijn inmiddels aan de orde van de dag. Om ook onze relaties hierin wegwijs te maken - en dus te helpen hun werkzaamheden te kunnen continueren - hebben we bij Tauw een ‘Digitale Keuzekaart’ gemaakt: een leidraad met digitale hulpmiddelen die laat zien welke tools voor welke van onze activiteiten het meest geschikt zijn, en aan welke specifieke digitale eisen ze voldoen.

Zo hebben we onze klanten de afgelopen tijd bijvoorbeeld meegenomen in mindmaps of MS Whiteboard voor co-creatie sessies, hebben we RISK-ID ingezet bij risicomanagement en onze eigen viewers voor bodem, water, lucht en ecologie om resultaten van meet- en monitoringsgegevens online in te kunnen zien. Dit heeft onze klanten geholpen om projecten - van het eerste contact tot en met de uitvoering - zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.

Benieuwd hoe wij dit hebben ingezet bij onze klanten?

Bekijk dan onderstaande video’s.


Het belang van digitale transformatie

De coronasituatie heeft gezorgd voor een extra versnelling wat betreft het digitaliseren van processen, producten en diensten. Ook onze opdrachtgevers zien het belang om data - in de meest brede zin - toepasbaar te maken. Want vraagstukken worden steeds complexer en vragen om een geïntegreerde aanpak, omdat:

  • Stakeholders assertiever zijn en meer en betere communicatie eisen
  • De uitdaging bij het hanteren, analyseren en opslaan van (project)data steeds groter wordt
  • Taken en werkprocessen verder geautomatiseerd en versneld moeten worden

Daarnaast kan digitalisering ook een belangrijke rol spelen bij aan de transitie naar duurzaamheid. Want door slim gebruik te maken van data science en -technologie leren we onze eco- en milieusystemen beter begrijpen, en zo onze klanten beter ondersteunen bij hun duurzaamheidsopgaven.

Waarmee wij u kunnen helpen


Dataconsultancy

Onze dataconsultants zijn experts op het gebied van datamanagement en datascience binnen de adviesgebieden van Tauw. Zij kunnen u helpen bij:

  • Data structureren, organiseren en hergebruiken (datamanagement)
  • Voldoen aan data (uitwisselings)standaarden en dataregulaties (data compliance)
  • Benutten van toepassingen als artificial intelligence en machine learning (datascience)
  • Nemen van betere data gedreven oplossingen en beslissingen (data driven dashboards)
  • Optimaliseren van data uitwisseling (data collaboration)


Digitale tools en toepassingen

Wij zetten niet alleen diverse bestaande tools en toepassingen slim en innovatief in, maar ontwikkelen ook zelf digitale producten die meerwaarde voor onze klant hebben, waaronder:


Contact: Laurent Bakker, laurent.bakker@tauw.com, +31 65 15 72 46 1.

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.