Boek met nieuwste inzichten over in situ sanering

De bodem is de vitale basis van ons bestaan. Maar wat speelt zich daar beneden allemaal af? Hoe werken de natuurlijke, biologische processen? Welke verontreinigende stoffen zijn verstorend en schadelijk? De technieken om bodemverontreiniging aan te pakken zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. Soms wordt zelfs haar eigen herstelvermogen ingezet. Met maar liefst zestien in situ saneringstechnieken geeft deze herziene editie een praktisch en toepassingsgericht overzicht van de mogelijkheden én onmogelijkheden.

Technisch naslagwerk

In Situ Soil and Groundwater Remediation: Theory and Practice is een technisch naslagwerk met een hoge informatiedichtheid. De informatie is verzameld dankzij de vele jaren ervaring in bodemonderzoek en bodemsanering en door samenwerking met aannemers, onderzoeksinstituten en universiteiten. Dit maakt het tot een waardevol instrument voor educatiedoeleinden en een veelgebruikt studieboek op hogescholen. Het verschaft inzicht aan managers en iedereen die verantwoordelijk is voor de milieuportefeuille bij het voorbereiden van saneringsprojecten. Tenslotte is het een gedetailleerde weergave van de verbetering, verfijning en combinaties van toepassingen van vrijwel alle in situ technieken.

Achtergrondinformatie

Twintig jaar geleden bereikte de bodemproblematiek z’n piek in Nederland. Daarop schreven de bodemadviseurs van TAUW een eerste verkenning over de toepassing van in situ saneringstechnieken. Dit op aanvraag van Uitgeverij Kluwer, als onderdeel in een reeks studieboeken naar milieubeheersing. Toen de adviseurs zich toelegden op het schrijven, is de passie voor dit naslagwerk sindsdien alleen maar gegroeid. Nu delen zij verfijningen en verbeteringen met een ieder die voor werk of studie te maken heeft met het thema bodemverontreiniging. Met de nieuwe editie is het uitgegroeid tot een statement van de bodemexpertise van TAUW. De vorige editie verscheen twaalf jaar geleden. 

Auteurs

Emile Marnette, Charles Pijls, Frank Volkering, Tobias Praamstra, Bert Scheffer, Marian Langevoort, Dirk Paulus en Ronnie Berg

 

Boek bestellen

Het boek is te bestellen via het bestelformulier en kost € 49.00 per stuk (inclusief verzendkosten en BTW). Betaling binnen 7 dagen. Na de ontvangst van het bedrag volgt verzending.

Ga naar het bestelformulier

Auteurs aan het woord

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.