3 redenen waarom de industrie nú moet vergroenen

18 januari 2022, Micha van den Boogerd

De wereld moet vergroenen. De industrie dus ook. Dat is een grote uitdaging voor een sector die decennialang gewend is fossiele bronnen te gebruiken en verantwoordelijk is voor bijna een derde van de CO2-uitstoot in de wereld. Achteroverleunen is er daarom niet meer bij. Al was het alleen al omdat de maatschappij om actie vraagt. Als TAUW zitten we daar bovenop en zijn we van mening dat je als industrie hier meer dan ooit op moet anticiperen. Waarom? De 3 belangrijkste redenen lichten we hieronder toe.

Over deze blogreeks

De industrie staat voor de grote uitdaging om te verduurzamen. Zo moet de industrie in 2050 klimaatneutraal worden en tegelijkertijd heeft de wereld in 2050 nog steeds behoefte aan industriële basisproducten. In 2030 moet de CO2-uitstoot van broeikasgassen met tenminste 55% verminderd zijn (t.o.v. 1990). Hoe geef je als industriële organisatie invulling aan circulariteit en duurzaamheid? Hoe zorg je voor een klimaat- en toekomstbestendige inrichting van je bedrijfslocatie?

In deze blogreeks behandelen onze inhoudsdeskundigen dergelijke vraagstukken. In dit eerste deel komt de urgentie om nú te vergroenen aan bod. 


Reden 1: Van ‘licence to operate’ naar ‘licence to exist’

We merken dat het bevoegd gezag niet meer de enige is die industriële productieprocessen beoordeelt. Het voortbestaan van onze industriële opdrachtgevers hangt van zoveel meer af dan een milieu- en veiligheidsakkoord van deze instanties. Maatschappelijke actoren zijn meer dan ooit aanwezig. In normale mensentaal betekent dit dat de industrie meer moet doen dan binnen de regels kleuren om door Jan met de Pet geaccepteerd te worden. Bedrijven moeten aan de maatschappij (en hun aandeelhouders) kunnen uitleggen wat ze doen, en bovendien laten zien dat ze op milieuvlak willen verbeteren. Uiteindelijk bepaalt de omgeving wat nog acceptabel is. Recente voorbeelden met Shell en Tata Steel onderstrepen dit. Dat is een langdurig proces, en je zult zien dat - vooral voor de traditionele industrieën als olie, gas en metaal - het bevoegd gezag hierin anders en vooral scherper gaat acteren.


Reden 2: Meer en strengere regels - Green Deal

Los van het feit dat de maatschappelijke druk om te vergroenen toeneemt, wordt het ook keihard afgedwongen. Er komen steeds meer regels, en die worden steeds strenger. Dat geldt zowel voor de oude als nieuwe industrie. Deze regels komen samen in de Europese Green Deal, waarmee op Europese schaal een stok achter de deur is geplaatst om letterlijk en figuurlijk duurzaam te veranderen. Het moet de Europese Unie omvormen tot een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie. Internationaal zijn we die verplichting met elkaar aangegaan. En als bedrijf zul je uiteindelijk aan die Europese duurzaamheidsstandaarden en -doelstellingen moeten voldoen. Hoewel het misschien nog niet altijd even duidelijk is welke grond-, hulp- en afvalstoffen en hoeveel emissies toelaatbaar zullen zijn, en hoe zich dit gaat vertalen naar de eisen aan product, bedrijf en vergunning, zijn de contouren en richting duidelijk genoeg om op te anticiperen.

Reden 3: Wachten is zelfmoord

Het klinkt misschien hard, maar het is de realiteit. Wie wacht met veranderen, heft zichzelf door het scherpere bevoegd gezag, de maatschappelijke druk en de strengere regels uiteindelijk op. Als industrie zul je hier dus meer dan ooit op moeten anticiperen. Een toekomstgerichte en succesvolle industrie vraagt om meer dan 'in compliance' zijn. Het vraagt om een versnelling naar elektrificatie of gebruik van waterstof om in de energiebehoefte te voorzien. En om de uitstoot te verminderen, zul je jezelf een strengere minimalisatieverplichting moeten opleggen dan de wet voorschrijft. De komende jaren wordt een harde link gelegd met milieudata- en monitoring om in Europees verband ook daadwerkelijk appels met appels te kunnen vergelijken. Natuurlijk gaat dit stap voor stap en zijn de grootste bedrijven als eerste aan de beurt. Uitwijken naar de haven van Antwerpen of Roemenië omdat daar minder regels lijken te zijn, behoort straks dus niet meer tot de mogelijkheden. De industrie moet de mogelijke risico’s voor de hele levenscyclus van hun productieproces actiever in kaart gaan brengen, en ernaar handelen om die zoveel mogelijk te verkleinen. Gebeurt dit niet, dan worden er meer dan ooit beperkingen opgelegd, krijg je geen lening meer, vis je naast innovatiesubsidiepotjes en houd je je hoofd uiteindelijk niet meer boven water. Doe je als industrie niets dan kun je, met de stijgende zeespiegel, dit laatste wellicht zelfs letterlijk nemen…  

Samen naar een toekomstbestendige industrie 

De industriesector moet dus aan de bak. We zeggen niet dat dat eenvoudig is. De uitdagingen laten zich raden. Hoe moet ik mijn installaties veranderen? Welke alternatieve (energie)bronnen kan ik inzetten? Hoe saneer ik een vervuilde locatie? Wat gaat het kosten? Terechte vragen waar de industrie de komende jaren mee worstelt. In de volgende blogs uit deze serie zullen we dieper op deze vraagstukken ingaan.

Wilt u ondertussen al met ons in gesprek? Neem gerust contact op. Wij zetten ons samen met u graag in voor een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende industrie!

 

Overige artikelen uit deze reeks

In deze blogreeks behandelen onze inhoudsdeskundigen diverse vraagstukken gerelateerd aan het verduurzamen van de industrie. De onderstaande artikelen zijn reeds op onze website verschenen:

 

 

Heeft u vragen over het verduurzamen van de industrie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.